extra english 1

 0    70 flashcards    marcinowczarek4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
fantazje
start learning
fancies
to jest sposób
start learning
that's the way
list
start learning
letter
czekaj na dodatkowe
start learning
stand by for extra
dostałeś kwiaty
start learning
did you get the flowers
tak, dostalam kartke
start learning
yes i got the cards
Mam poduszkę, dostalam poduszke
start learning
i got the cushion
Mam też poduszkę
start learning
i got the cushion as well
mam poczte
start learning
I have a post
daj mi pocztę
start learning
give me the post
upuścić
start learning
drop it
rachunek telefoniczny
start learning
telephon bill
paczka dla ciebie
start learning
a parcel for you
to przyszło dla ciebie
start learning
this arrived for you
Zrobiłem ci to
start learning
i made you this
znajomość listowna
start learning
penpals
byliśmy
start learning
we was
byliśmy kumplami z długopisem
start learning
we were pen pals
teraz dobrze mówię po angielsku
start learning
i speak english well now
on chce zostać tutaj
start learning
he wants to stay here
co z zasadami
start learning
what about the rules
żadnych zwierząt
start learning
no pets
brak prania na grzejnikach
start learning
no laundry on the radiators
brak odwiedzających po godzinie 22:00
start learning
no visitors after 10 pm
Kiedy on przyjedzie
start learning
when is he coming drive
fajne mięśnie
start learning
nice muscles
masz na myśli nasze mleko
start learning
you mean our milk
pożyczyłeś
start learning
you borrowed
niczego nie zapominam
start learning
i forget nothing
twardy facet, eh
start learning
tough guy eh
dlaczego nie pokażę ci jak to zrobić właściwie
start learning
why don't i show you how do it properly
prawidłowo
start learning
properly
nikt nie używa mojego roweru
start learning
nobody uses my bike
Czy to jasne?
start learning
is that clear?
powiedziałem
start learning
i said
masz na myśli
start learning
you mean
pożyczac od kogoś
start learning
borrow
Pojawił się serwer pocztowy
start learning
penpal arrived
on jest dziwny
start learning
he is strange
przyniósł nasze mleko z powrotem
start learning
he brought our milk back from
także hector jest tutaj z Argentyny
start learning
also hector is here from argentina
bawisz się samochodami
start learning
you play with cars
idziemy do biblioteki
start learning
we go the library
pełen starych rzeczy
start learning
full of old things
co zrobimy
start learning
what are we going to do
bawi się kartami z zabawkami
start learning
he plays with toy cards
uprzejmy
start learning
polite
ale te ubrania
start learning
but those clothes
na dole
start learning
downstairs
Pociągnąłem cię
start learning
i pulled you come
jesteś kamerdynerem
start learning
you are the butler
jak to się dzieje
start learning
how it going
pisklęta w mieszkaniu
start learning
the chicks in the apartment
myślał, że jestem kamerdynerem
start learning
he thought i was the butler
i jeszcze gorzej
start learning
and even worse
myślę, że on ma ochotę
start learning
i think he fancies
fantazje
start learning
fancies
dziewczyny zniknęły
start learning
the girls have gone
więc zrobię to
start learning
so i will
zobacz, co mam na myśli
start learning
see what i mean
wstąpiłem do agencji aktorskiej
start learning
i joined an acting agency
piekarnik
start learning
oven
możesz przejechać 50 kilometrów
start learning
can you cycle 50 kilometres
Potrzebuję prysznica
start learning
i need a shower
być moim gościem
start learning
be my guest
co za okropny żart
start learning
what a horrible joke
tak, chcesz mnie
start learning
yes you want me
Mam słowo proszę
start learning
i have a word please
moi słudzy
start learning
my servants
pranie
start learning
laundry

You must sign in to write a comment