ethical issues

 0    35 flashcards    annaburdzy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
anonimowość
start learning
anonymity
anonimowy
start learning
anonymous
protest przeciwko noszeniu futer
start learning
anti-fur protest
antywojenny
start learning
anti-war
władze
start learning
authorities
unikać towarów z naturalnego futra
start learning
Avoid fur products
kampania zwiększająca świadomość jakiegoś problemu
start learning
awareness -raising compaign
przynosić korzyści społeczeństwu
start learning
to benefit society
korzyści dla społeczeństwa
start learning
benefit to society
złamać prawo
start learning
to break the law
narkomania
start learning
drug abuse
równy
start learning
equal
równość
start learning
equality
ujawnić niedopuszczalne zachowanie
start learning
expose unacceptable behaviour
sprawiedliwe traktowanie
start learning
fair treatment
sparwiedliwość, bezstronność
start learning
fairness
wolność słowa
start learning
freedom of speech
angażować osoby publiczne
start learning
get public figures involved
polować na zwierzęta dla sportu
start learning
hunt animals for sport
zaangażowanie osób publicznych
start learning
involvement of public figures
członek społeczeństwa, zwykły człowiek
start learning
member of the public
pokojowy protest
start learning
peaceful protest
petycja
start learning
petition
za anonimowościa/sprawiedliwością
start learning
pro-anonymity/fairness
szerzyć wiedzę
start learning
promote awareness
protestować
start learning
to protest
marsz protestacyjny
start learning
protest march
bezpieczeństwo publiczne
start learning
public safety
rasizm
start learning
racism
szanować, szacuenk
start learning
respect
prawo do prywatności
start learning
right to privacy
powstrzymać jakąś praktykę
start learning
stop the practice of sth
testować kosmetyki na zwierzętach
start learning
test cosmetics on animals
przemoc
start learning
violence
zły, niewłaściwy moralnie
start learning
wrong

You must sign in to write a comment