English for Mathematics

 0    113 flashcards    marcinkonopka6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kąt ostry
start learning
acute angle
dodawać
start learning
to add
składnik sumy
start learning
addend
dodawanie
start learning
addition
przyległy
start learning
adjacent
kąt
start learning
angle
podstawa
start learning
base
system dziesiątkowy
start learning
base-ten system
symetralna odcinka, dwusieczna kąta
start learning
bisector
dolny
start learning
bottom
nawias
start learning
bracket
linia przerywana
start learning
broken line
okrąg, koło
start learning
circle
okrąg opisany
start learning
circumcircle
obwód koła
start learning
circumference
opisać na
start learning
circumscribe about
ułamek zwykły
start learning
common fraction
logarytm zwykły, dziesiętny
start learning
common logarithm
przystający
start learning
congruent
krzywa
start learning
curve
ułamek dziesiętny
start learning
decimal fraction
mianownik
start learning
denominator
pochodna
start learning
derivative
przekątna
start learning
diagonal
średnica
start learning
diameter
różnica
start learning
difference
cyfra
start learning
digit
przenosić, przesuwać
start learning
displace
dzielić
start learning
divide
dzielna
start learning
dividend
dzielenie
start learning
division
dzielnik
start learning
divisor
linia kropkowana
start learning
dotted line
równanie
start learning
equation
trójkąt równoboczny
start learning
equilateral triangle
liczba parzysta
start learning
even number
zapis w formie rozszerzonej
start learning
expanded notation
wyciągnąć pierwiastek
start learning
extract a root
czynnik
start learning
factor
silnia
start learning
factorial
rozkładać na czynniki
start learning
factorize
wzór
start learning
formula
ułamek
start learning
fraction
największy wspólny dzielnik
start learning
the greatest common factor/divisor
wysokość
start learning
height
poziomy
start learning
horizontal
przeciwprostokątna
start learning
hypotenuse
nierówność
start learning
inequality
wpisać w
start learning
inscribe in
liczba całkowita
start learning
integer
trójkąt równoramienny
start learning
isosceles triangle
najmniejszy wspólny dzielnik
start learning
LCD (the least common denominator)
przyprostokątna
start learning
leg
odjemna
start learning
minuend
mnożna
start learning
multiplicand
mnożenie
start learning
multiplication
mnożnik
start learning
multiplier
mnożyć
start learning
multiply
liczba naturalna
start learning
natural number
zero
start learning
naught/nought
liczba ujemna
start learning
negative number
liczba
start learning
number
cyfra np. arabska
start learning
numeral
licznik
start learning
numerator
kąt rozwarty
start learning
obtuse angle
ośmiokąt
start learning
octagon
liczba nieparzysta
start learning
odd number
działanie
start learning
operation
liczba porządkowa
start learning
ordinal number
równoległy
start learning
parallel
równoległobok
start learning
parallelogram
pieciokąt
start learning
pentagon
obwód
start learning
perimeter
prostopadły, wysokość (np. trójkąta)
start learning
perpendicular (to)
liczba dodania
start learning
positive number
potęga
start learning
power
liczba pierwsza
start learning
prime number
iloczyn
start learning
product
ułamek właściwy
start learning
proper fraction
iloraz
start learning
quotient
podnosić liczbę do potęgi
start learning
raise a number to the power
liczba wymierna
start learning
rational number
liczba rzeczywista
start learning
real number
wielkość odwrotna
start learning
reciprocal
prostokąt
start learning
rectangle
ułamek dziesiętny okresowy
start learning
recurring decimal
skrócić/uprościć ułamek
start learning
reduce to lowest terms
reszta
start learning
remainder
ułamek dziesiętny okresowy
start learning
repeating decimal
równoległobok
start learning
rhomboid
romb
start learning
rhombus
kąt prosty
start learning
right angle
pierwiastek
start learning
root
zaokrąglić np. liczbę
start learning
round
spełnić równanie
start learning
satisfy an equation
półkole
start learning
semi-circle
bok
start learning
side
narysować wykres
start learning
sketch a graph
kwadrat
start learning
square
pierwiastek kwadratowy
start learning
square root
indeks dolny
start learning
subscript
odejmować
start learning
subtract
odejmowanie
start learning
subtraction
odjemnik
start learning
subtrahend
suma
start learning
sum
indeks górny
start learning
superscript
wyciągnąć pierwiastek
start learning
take a root
styczna (z)
start learning
tangent (to)
górny
start learning
top
trapez
start learning
trapezium/trapezoid
wierzchołek
start learning
vertex
linia falująca
start learning
wavy line
linia łamana
start learning
zigzag

You must sign in to write a comment