empik - 1B - Super commuters

 0    33 flashcards    piachol1970
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dziecko
Ona zachowuje się jak dziecko.
start learning
a child
She acts like a child.
dzieci
start learning
children
firma modowa
start learning
fashion company
bezrobotni
start learning
unemployed people
linie lotnicze
Polskie linie lotnicze nazywają się LOT.
start learning
airlines
Polish airlines are called LOT.
międzynarodowa korporacja
start learning
multinational corporation
fabryka
Chciałbym pracować w fabryce czekolady.
start learning
a factory
I'd like to work in the chocolate factory.
nastolatkowie
start learning
teenagers
niepełnosprawni
start learning
disabled people
firma inżynieryjna
start learning
engineering company
wolontariusz
start learning
volunteer
agencja reklamowa
Nie chcę współpracować z tą agencją reklamową.
start learning
advertising agency
I don't want to cooperate with this advertising agency.
pracuję dla międzynarodowej korporacji
start learning
I work for an international corporation
pracuję w biurze
start learning
I work in the office
pracowałem z nastolatkami
start learning
I worked with teenagers
jak dojeżdżasz do pracy?
start learning
how do you get to work
Jak daleko to jest? To około 10 kilometrów
start learning
How far is it? It's about 10 kilometers
Jak daleko to jest od twojego domu?
start learning
How far is it from your home?
jak dużo czasu to zajmuje Tobie? To zajmuje około pół godziny
start learning
How long does it take you? It takes about half on hour
jak dużo czasu trzeba tam iść?
start learning
How long does it take you to get there?
Ile wydajesz pieniędzy na podróże w tygodniu
start learning
how much do you spend on travel a week?
reklama
To była najlepsza reklama, jaką kiedykolwiek widziałem.
start learning
advertisement
It was the best advertisement I've ever seen.
reklamować
Musimy się więcej reklamować w Internecie.
start learning
to advertise
We need to advertize more on the Internet.
reklamowy
start learning
Advertising
Kto pracował w Bangkoku? Jan pracował w Bangkoku
start learning
Who worked in Bangkok? Jan worked in Bangkok
Gdzie Jan pracował?
start learning
Where did Jan worked?
Gdzie Jan pracuje?
start learning
Where does Jan works?
O której godzinie rozpoczyna się program?
start learning
What time does the program starts?
Kto wychodzi z domu o godzinie 6.45?
start learning
Who leaves home at 6.45 a.m.?
Jak Jan podróżuje do pracy?
start learning
How does Jan travel to work?
Jak długo Jan idzie do pracy
start learning
How long does Jan get to work?
Gdzie Jan zatrzymuje się, kiedy jest w Londynie?
start learning
Where does Jan stay when he's in London?
Kto wydaje 100 dolarów na podróże?
start learning
Who spends $ 100 on travel?

You must sign in to write a comment