Emails - job applications VOCAB

 0    55 flashcards    ohwellwell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
request for work
start learning
prośba o pracę
regret nothing
start learning
niczego nie żałować
consider all options
start learning
rozważyć wszystkie opcje
necessary qualifications
start learning
niezbędne kwalifikacje
sufficient experience
start learning
wystarczające doświadczenie
wonderful opportunity
start learning
wspaniała okazja
my interests
My interests include sports and cinema.
start learning
moje zainteresowania
I wish you every success...
start learning
Życzę ci wszelkich sukcesów...
employment
start learning
zatrudnienie
Best wishes
start learning
Wszystkiego najlepszego
(na końcu maila)
My CV includes...
start learning
Moje CV zawiera...
I'll supply you with my employment history...
supply sb WITH sth!
start learning
Dostarczę Państwu historię mojego zatrudnienia...
supply sb with sth
start learning
dostarczać komuś coś
up-to-date personal details
start learning
aktualne dane osobowe
a previous position
start learning
poprzednie stanowisko
hesitate to say sth
start learning
wahać się coś powiedzieć
need more details
start learning
potrzebować więcej szczegółów
a post of a machine operator
start learning
stanowisko operatora maszyny
advertise on a website
start learning
reklamować się/ogłaszać na stronie internetowej
it seems interesting
start learning
to wydaje się interesujące
apply for a job
start learning
ubiegać się o pracę
have a good reputation
start learning
mieć dobrą reputację
an attached document
start learning
załączony dokument
I am very keen to show that I am a good employee.
start learning
Chętnie pokażę, że ​​jestem dobrym pracownikiem.
make the most of sth
start learning
wykorzystać coś jak najlepiej się da
I look forward to my holiday.
start learning
Nie mogę się doczekać mojego urlopu.
an application for the post of...
start learning
podanie na stanowisko...
a post / a position
start learning
stanowisko
advertise
start learning
ogłaszać, reklamować
a website
start learning
strona internetowa
seem
start learning
wydawać się
apply for
start learning
ubiegać się o
a reputation
start learning
reputacja
be keen to do sth
He is keen to work for IKEA.
start learning
być chętnym, żeby coś zrobić
look forward to
start learning
czekać z niecierpliwością na
an application
start learning
podanie lub aplikacja
include
His job includes a lot of hard manual work.
start learning
zawierać
supply
start learning
dostarczać
up-to-date
start learning
aktualny
previous
start learning
poprzedni
hesitate
start learning
wahać się
details
start learning
szczegóły
a request
start learning
prośba
regret
start learning
żałować
consider
start learning
rozważać, wziąć pod uwagę
necessary
start learning
niezbędny / konieczny
qualifications
start learning
kwalifikacje
sufficient
start learning
wystarczający
experience
start learning
doświadczenie
opportunity
start learning
okazja / możliwość
interest
start learning
zainteresowanie
wish
start learning
życzyć
success
start learning
sukces
employment
start learning
zatrudnienie
wishes
start learning
życzenia

You must sign in to write a comment