Edukacja (uczeń i nauczyciel)

 0    89 flashcards    aniaromach
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
duch współpracy
start learning
team spirit
dyscyplina
start learning
discipline
gaduła
start learning
chatterbox
inicjatywa
start learning
initiative
kara
start learning
punishment
kolega z klasy
start learning
classmate
łobuz
start learning
trouble-maker
nauczyciel
start learning
teacher
postępy (w nauce)
start learning
progress
szkolny przyjaciel
start learning
school friend / chum / pal
szacunek
start learning
respect
uczeń
start learning
schoolboy
uczennica
start learning
schoolgirl
wychowawca klasy
start learning
form teacher
wysiłek
start learning
effort
zachowanie
start learning
conduct
być dobrym / słabym z (matmy)
start learning
to be good / bad at (maths)
dostawać dobre oceny
start learning
to get marks good
dostawać słabe oceny
start learning
to get low marks
dostawać wysokie oceny
start learning
to get high marks
kazać (uczniowi) siedzieć w pierwszej ławce
start learning
to make sb sit in the front row
krzyczeć na kogoś
start learning
to shout at sb
plasować się nisko / wysoko na tle klasy
start learning
to be at the bottom / top of the class
poczynić wysiłek / próbę
start learning
to make an effort
pójść do kąta (za karę)
start learning
to be made to stand in the corner
postawić ucznia do kąta
start learning
to make a pupil stand in the corner
próbować intensywnie
start learning
to try hard
przesadzić ucznia na inne miejsce
start learning
to move pupil to another seat
przeszkodzić w lekcji
start learning
to disrupt the lesson
pyskować (nauczycielowi)
start learning
to talk back
siedzieć razem
start learning
to sit together
siedzieć obok kogoś
start learning
to sit beside someone
karać
start learning
to punish
wydalić ze szkoły
start learning
to expel
wysłać ucznia do dyrektora
start learning
to send a pupil to the headteacher
zachowywać się dobrze / źle
start learning
to behave well / badly
zostać przesadzonym do pierwszej ławki
start learning
to be made to sit in the first row
zostać przesadzonym na inne miejsce
start learning
to be moved to another seat
zostać po lekcjach (za karę)
start learning
to be kept in after school
zostać wysłanym do dyrektora
start learning
to be sent to the headteacher
zostawić ucznia po lekcjach
start learning
to keep in after school
zrobić coś na złość
start learning
to get up to mischief
doświadczony / niedoświadczony nauczyciel
start learning
experienced / inexperienced teacher
interesujący / nudny nauczyciel
start learning
interesting / boring teacher
Nauczyciel z wymiany międzyszkolnej / międzynarodowej
start learning
exchange teacher
nauczyciel zastępca
start learning
supply / substitute teacher
oddany sprawie nauczyciel
start learning
dedicated teacher
praktykant
start learning
student / trainee teacher
surowy nauczyciel
start learning
strict teacher
urodzony nauczyciel
start learning
born teacher
wymagający nauczyciel
start learning
demanding teacher
wyrozumiały nauczyciel
start learning
easy-going teacher
bezczelny uczeń
start learning
insolent pupil
błyskotliwy uczeń
start learning
bright pupil
bystry uczeń
start learning
clever pupil
dobrze / źle wychowany uczeń
start learning
well- / badly behaved pupil
leniwy uczeń
start learning
lazy pupil
niepojętny uczeń
start learning
slow pupil
nieśmiały uczeń
start learning
shy pupil
pracowity uczeń
start learning
hard working pupil
Przeciętny uczeń
start learning
average pupil
rozgarnięty / inteligentny uczeń
start learning
smart pupil
tępy uczeń
start learning
dull pupil
uczeń powyżej / poniżej przeciętnej
start learning
above / below average pupil
utalentowany uczeń
start learning
talented pupil
Wszechstronny uczeń
start learning
all-round pupil
wybitny uczeń
start learning
excellent pupil
zuchwały uczeń
start learning
cheeky pupil
(Angielski) nie jest jego mocną stroną
start learning
(English) is not his strong point
bardzo zaniedbany uczeń
start learning
backward pupil
brać czynny udział w życiu szkoły
start learning
to participate fully in the life if the school
brakuje mu samodyscypliny
start learning
he lacks self-discipline
być lubianym wśród uczniów
start learning
to be popular with the students
być w pierwszej klasie podstawówki
start learning
to be in Primary one
być w pierwszej klasie szkoły średniej
start learning
to be in the first year (of Secondary School)
być wzorowym uczniem
start learning
to be model student
być zbyt pobłażliwym
start learning
to be too lenient
ciągle sprawia kłopoty
start learning
he is habitual trouble maker
czepiać się kogoś
start learning
to have it in for someone / to pick on someone
jest najgorszym / najlepszym uczniem w klasie
start learning
he comes bottom / top in class
on jest wyjątkowo zdolny
start learning
he is an exceptionally clever boy
ledwo przebrnął z (polskiego)
start learning
he barely scraped through in (Polish)
lubi się uczyć
start learning
he is a studious type
jest stworzony do nauczania
start learning
he is cut out for teaching
mieć swój przedmiot w małym palcu
start learning
to have one's subject at one's fingertips
mieć zaległości z (matematyki)
start learning
to lag behind in (maths)
nie ma autorytetu w klasie
start learning
he can't win the respect of his class
nie umieć przekazywać wiadomości
start learning
to be poor at putting things across
nie sprawia żadnych problemów
start learning
he doesn't cause any trouble

You must sign in to write a comment