Dominik Super Sparks 3 Unit 3 part 3

 0    26 flashcards    przemasgaj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pogawędka, porozmawiać
start learning
chat
przyjść
John powinien przyjść lada chwila.
start learning
to come
John should come here any minute.
informacja
Powódź uszkodziła kilka domów w okolicy, ale na szczęście szybko ustąpiła.
start learning
information
The flood damaged some houses in the neighbourhood but thankfully it quickly subsided.
zadowolony
Cieszę się, że zamierzacie przyjść do nas.
start learning
1. glad 2. pleased
I'm glad that you're planning to come to us.
Od wielu dni pada deszcz.
start learning
It's rainy for days.
robić na drutach
start learning
to knit
piorun
start learning
lightning
Uważaj!
start learning
Watch out!
mapa
Na ścianie nad jego biurkiem wisiała mapa świata.
start learning
a map
There was a map of the world hanging on the wall over his desk.
popularny
Stał się bardzo popularny.
start learning
popular
He's became very popular.
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
start learning
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
prysznic
start learning
a shower
jeździć na wrotkach
start learning
skate
uśmiechać się
Jest ładna i zawsze jest uśmiechnięta.
start learning
to smile
She's pretty and she's always smiling.
śmiać się
Śmieję się za każdym razem gdy oglądam tę komedię.
start learning
to laugh
I laugh every time I watch this comedy.
południe (kierunek)
start learning
south
silne wiatry
start learning
strong winds
nagle
start learning
suddenly
Nadchodzą!
start learning
They're coming!
grzmot
Najpierw zobaczyliśmy uderzenie błyskawicy, a potem usłyszeliśmy grzmot.
start learning
a thunder
First we saw the lightning flash and then we heard the thunder.
wulkan
Na Islandii znowu doszło do wybuchu wulkanu.
start learning
a volcano
There's been another volcano eruption in Iceland.
mycie
start learning
washing
wodospad
Angel Falls to najwyższy wodospad na świecie.
start learning
a waterfall
Angel Falls is the world's highest waterfall.
zachód (kierunek)
start learning
west
świat
Jaki ten świat mały!
start learning
world
Small world!
gwizdać
start learning
to whistle

You must sign in to write a comment