Dominik New Sparks 2 Unit 6 part 2

 0    21 flashcards    przemasgaj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy umiesz jeździć rowerem?
start learning
Can you ride a bike?
Nie, nie umiem.
start learning
No, I can't.
Tak, umiem.
start learning
Yes, I can.
Umiem śpiewać.
start learning
I can sing.
Nie umiem gwizdać.
start learning
I can't whistle.
On potrafi pływać.
start learning
He can swim.
Ona potrafi latać.
start learning
She can fly.
morze
Ona pływa w morzu.
start learning
sea
She swims in the sea.
niebo
Czuję się jak w niebie.
start learning
sky
I feel like in heaven.
szybki
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
start learning
fast
Our actions have to be rapid and efficient.
mądry
To była mądra decyzja.
start learning
clever
It was a wise decision.
silny
Silni mężczyźni też płaczą.
start learning
strong
Strong men also cry.
do góry
start learning
up
na dół
Zszedłem po schodach.
start learning
down
I went down the stairs.
lewo
Skręć w lewo.
start learning
left
Turn left.
prawo
start learning
right
szybszy
start learning
faster
on jest wysoki
start learning
He is tall
ona jest odważna
start learning
She is brave
on jest miły
start learning
he is kind
codziennie
start learning
every day

You must sign in to write a comment