Do your best

 0    83 flashcards    spawel555
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zbierać informacje na temat czegoś
start learning
do research into sth
uzyskiwać dobre wyniki na egzaminach
start learning
do well in exams
zrezygnować z kursu
start learning
drop a cource
nie zaliczyć przedmiotu
start learning
fail a subject
charakter pisma
start learning
handwriting
rozwijać karierę zawodową
start learning
pursue a career
uczyć się aktywnie
start learning
learn in an active way
wzajemne uczenie się w grupie rówieśniczej
start learning
peer-teaching
harmonogram uczenia się do egzmainu
start learning
revision timetable
dyrekcja szkoły
start learning
school management
zrezygnować z nauki przedmiotu
start learning
skip a subject
rzecznik
start learning
spokesperson
rozpowszechniać idee
start learning
spread ideas
przedstawiciel uczniów
start learning
students representative
brać udział w ćwiczeniach
start learning
take part in the activities
wykorzystywać źródło wiedzy
start learning
tap into a resource
zachowanie zakłócające spokój
start learning
disruptive behaviour
wiercić się
start learning
fidget
popadać w kłopoty
start learning
get into trouble
siedzieć spokojnie
start learning
keep still
bez nadzoru
start learning
unsupervised
lubiący rywalizacje
start learning
competitive
pilny, staranny
start learning
diligent
dominacja lewej półkuli mózgu
start learning
the dominance of the left hemisphere
żądny wiedzy
start learning
eager to learn
wyróżniać się w czymś
start learning
excel at sth
niezdolny do zrobienia czegoś
start learning
incapable of doing sth
dociekliwy
start learning
inquisitive
wrodzona umiejętność robienia czegoś
start learning
innate ability to do something
naturalna skłonność
start learning
natural inclination
twardo stąpać po ziemi
start learning
have one's feet on the ground
wiedzieć co jest najważniejsze
start learning
have one's priorities straight
zrównoważony na l
start learning
level-headed
pozytywne nastawienie do życia
start learning
a positive outlook on life
mówić co się myśli
start learning
speak one's mind
zdezorientowany
start learning
confused
podekscytowany
start learning
thrilled
zasmucony myślą o zrobieniu czegoś
start learning
upset at the thought of doing something
wspierać
start learning
be supportive
grono znajomych
start learning
circle of friends
nawiązywać relacje
start learning
form relationships
kontakty z ludzmi
start learning
interaction with other people
dusza towarzystwa
start learning
the life and soul of the party
polegać na kimś
start learning
rely upon somebody
pamiętać coś ze szczegółami
start learning
remember something vividly
zapomnieć, że się coś robiło
start learning
forget doing sth
zapomnieć coś zrobić
start learning
forget to do something
wylecieć komuś z pamięci
start learning
slip one's mind
wydawać się być
start learning
appear to be
cenić sobie
start learning
to appreciate
zakładać
start learning
assume
być uważanym za
start learning
be regarded as
uważać kogoś za
start learning
consider sb to be
niezbędny
start learning
crucial
osoba nominowana
start learning
nominee
odpowiedni kandydat
start learning
suitable candidate
willing candidate
start learning
willing candidate
wszystko wskazuje na to
start learning
the chances are what...
nadrabiać zaległości w czymś
start learning
catching up on something
wydawać się kimś
start learning
come across as sb
wyremontować coś
start learning
do sth up
zabierać się za
start learning
get on with
wręczyć
start learning
to hand in
spędzać czas ze znajomymi
start learning
hang out with friends
cieszyć się na nowe wyzwania
start learning
look forward to new challenges
przyległy, sąsiedni
start learning
adjoining
atut
start learning
asset
umożliwić komuś zrobienie czegoś
start learning
enable someone to do something
oczekiwać, że ktoś coś zrobi
start learning
expect sb to do something
spełnić czyjeś życzenie
start learning
fulfil one's wish
zapoczątkować
start learning
initiate
inspirowany czymś
start learning
inspired by something
nie przestawać czegoś robić
start learning
keep doing sth
zdołać coś zrobić
start learning
manage to do sth
jak najmniej inwazyjny
start learning
minimally invasive
przestarzały
start learning
outdated
przełomowa praca
start learning
revolutionary work
restrukturyzacja
start learning
shake-up
o dziwo
start learning
surprisingly
zamienić
start learning
swap
zmierzyć się z czymś
start learning
tackle sth
zwykle coś robić
start learning
tend to do sth
naczynie
start learning
vessel

You must sign in to write a comment