Dj Antoine's biography

 0    16 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przełom, przełomowy moment
Przełomowym momentem w historii ludzkości był rok 1974 kiedy to K.K. wydał swoją pierwszą płytę.
start learning
breakthrough,
A breakthrough moment in a history was 1974 when Krzystof K. released his first album
wydać album
start learning
release an album
domagać się, wymagać
start learning
demand
od tej pory
w lutym 2015 roku poznałem panią Ewelinę, od tej pory moje życie jest jeszcze bardziej wyjątkowe.
start learning
ever since.
In February, 2015 I met Ms Ewelina. Ever since, my life has been even more unique.
społeczeństwo
start learning
society
osiągnąć popularność
start learning
gain popularity
młodociana przestępczość!!!
start learning
juvenile delinquency!
okres czasu,
Minął długi okres czasu zanim Jacek przestał myśleć o Paulinie...
start learning
period of time,
A long period of time had passed since Jack stopped thinking about Paulina
odwaga cywilna
start learning
civil courage, moral courage.
The exapmle of civil courage is talking to a girl 10/10 without reason.
niestrudzona motywacja
Mam niestrudzoną motywację żeby znaleźć 10/10. Nawet jeśli będę musiał jeszcze długo czekać.
start learning
tireless motivation.
I have a tireless motivation to find 10/10. Even if I have to wait for ages.
klient
start learning
customer / client
pracownik
start learning
an employeee, a worker
bezpośredni kontakt
start learning
direct contact
Miałem w zwyczaju
start learning
I used to...
I used to have a lot of girls. But none of them was 10/10 ;((((((
przemoc
start learning
violence
pomimo, że
Pomimo, że nigdy nie widziałem Dj'a Antoine na żywo, to zawsze będę miał w sercu jego żywy obraz.
start learning
despite.
Despite I have never seen Dj Antoine life, I will have his vivid picture in my heart forever. </333

You must sign in to write a comment