Discover English, kl. IV, unit 3

 0    34 flashcards    irminads
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Tam jest żyrafa z niebieskimi oczami.
start learning
There is a giraffe with blue eyes.
Czy wiewiórka umie śpiewać i jeżdzić na nartach wodnych?
start learning
Can the squirrel sing and water ski?
Nie lubię nietoperzy.
start learning
I don't like bats.
Słonie są zabawne.
start learning
Elephants are funny.
Papugi z Azji są nudne ale piękne.
start learning
Parrots from Asia are boring but beautiful.
Ta małpa nie może zobaczyć kolorów.
start learning
This monkey can't see colors.
Mamy dużego i wolnego żółwia.
start learning
We have got a large and slow turtle.
Tygrysy są bardzo niebezpiecznie i szybkie.,
start learning
Tigers are very dangerous and fast.
Czy delfiny umieją pływać i skakać?
start learning
Can dolphins swim and jump?
Ten rekin ma na imię Sam.
start learning
This shark's name is Sam.
Kameleon jest niesamowity i sprytny.
start learning
Chameleon is amazing and clever.
Oni umieją grać na gitarze i na perkusji.
start learning
They can play the guitar and the drums.
Wiewiórka umie biegać i wspinać się po drzewach.
start learning
Squirrel can run and climb trees.
Które zwierzę jest z Azji?
start learning
Which animal is from Asia?
Skąd jest tamten żółw?
start learning
Where is that turtle from?
Jej żyrafa nie umie malować.
start learning
Her giraffe can't paint.
Roboty umieją się poruszać.
start learning
Robots can move.
Kameleon może mieć różne kolory.
start learning
Chameleon can have different colors.
Popatrz na jego długą szyję!
start learning
Look at his long neck!
Co on może powiedzieć?
start learning
What can he say?
Mam białe zęby i dwie stopy.
start learning
I have white teeth and two feet.
Czy umiecie stać i chodzić?
start learning
Can you stand and walk?
Czy masz duże usta?
start learning
Have you got a big mouth?
Martyna ma dwie ręce.
start learning
Martyn has got two hands.
Nie mogę robić zdjęć.
start learning
I can't take photos.
Nie możesz dotykać zwierząt.
start learning
You can't touch the animals.
Czy mogę tu usiąść?
start learning
Can I sit down here?
Otwórz okno.
start learning
Open the window.
Popatrz na małpę na pocztówce.
start learning
Look at the monkey on a postcard.
Ola jest wiewiórką.
start learning
Ola is a squirrel.
Nie ma mowy!
start learning
No way!
Chodź!
start learning
Come on!
Jego mama ma ciemne włosy.
start learning
His mom has dark hair.
Czy mogę coś powiedzieć?
start learning
Can I say something?

You must sign in to write a comment