delikty cd

 0    56 flashcards    angielski143
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
doskonalić
start learning
refine
trybunał
start learning
tribunal
zgromadzenie, apel
start learning
assembly
strona procesu występująca samodzielnie
start learning
litigant-in-person
przewód sądowy
start learning
proceedings
grozić
start learning
threaten
uspokoić kogoś
start learning
put sb at ease
przypuszczać
start learning
assume
nabywać, uzyskiwać
start learning
acquire
zasługa, zaleta
start learning
merit
zniesławiający
start learning
defamatory
cofnięcia, odwołanie
start learning
retraction
złośliwy
start learning
malicious
szykanować
start learning
harass
dołączać
start learning
enclose
być zmuszonym do zrobienia czegoś
start learning
be forced to do sth
rozpocząć
start learning
commence
wnosić powództwo
start learning
commence an action
uzasadnienie
start learning
justification
zlośliwość, zły zamiar
start learning
malice
ciężar dowodu
start learning
the burden of proof
zarzut, insynuacja
start learning
allegation
wystarczająco, dostatecznie
start learning
sufficiently
przesadzać
start learning
exaggerate
zaskarżalny
start learning
actionable
przełomowy, punkt zwrotny
start learning
landmark
przetrwać, zwyciężać
start learning
prevail
bez zachamować, swobodny
start learning
uninhibited
dowodzić, ustalać
start learning
establish
niepochlebny
start learning
unflattering
pomijać, wykluczać
start learning
exclude
obowiązek dochowania należytej staranności
start learning
duty of care
być winnym, dłużnym
start learning
owe
gwałtowny
start learning
forcible
legalny, prawowty
start learning
lawful
odnosić, ponosić (szkodę)
start learning
sustain
ubigać się, szukać (porady)
start learning
seek
wnieść roszczenie
start learning
pursue a claim
kwota odszkodowania
start learning
quantum
doraźny, tymczasowy
start learning
interim
przechodzić
start learning
undergo
wobec
start learning
toward
zniesławiajacy
start learning
slanderous
oszczerczy
start learning
libellous
odpowiedzialny
start learning
liable
ranny
start learning
injured
jeśli chodzi o
start learning
with regard to
uzyskanie
start learning
obtaining
obiektywny, bezstronny
start learning
impartial
harmonogram płatnosci
start learning
payment schedule
powiązanie
start learning
causation
poważany
start learning
reputable
szkodliwie, niekorzystnie
start learning
adversely
wnieść oskarżenie
start learning
bring charges
naprawiać, przywracać
start learning
redress
emocjonalne cierpienie
start learning
emotional distress

You must sign in to write a comment