DATY HISTORIA MATURA

 0    179 flashcards    pik111
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
upadek cesarstwa zachodniego
start learning
476
odkrycie Ameryki
start learning
1492
Zajęcie Konstantynopola przez Turków
start learning
1453
Kodeks Justyniana
start learning
528
ucieczka Mahometa z Mekki
start learning
622
śmierć Mahometa
start learning
632
zatrzymanie wojsk arabskich przez Karola Młota pod Poitiers
start learning
732
chrzest Chlodwiga
start learning
496
powstanie państwa Kościelnego
start learning
755
koronacja Karola Wielkiego na Cesarza Rzymskiego
start learning
800
Traktat w Verdun
start learning
843
umiera ostatni z rodu wschodnich Karolingów, Ludwik Dziecię
start learning
911
Koronacja Ottona I na cesarza rzysmkiego
start learning
962
Hugon Kapet królem Francji
start learning
987
bitwa pod Hastings (Wilhelm rozgramia Harolda)
start learning
1066
bitwa na Lechowym Polu (symboliczne zakonczenie najazdów węgierskich)(Otton I pokonał Węgrów)
start learning
955
Wielka Karta Swobód
start learning
1215
pierwszy parlament angielski
start learning
1265
powołanie Stanów Generalnych
start learning
1302
synod w Clermont, Ubran II, święta wojna
start learning
1095
I krucjata
start learning
1096-1099
upadek ostatniej twierdzy krzyżowców Akki
start learning
1291
wojna stuletnia
start learning
1337-1453
bitwa pod Crecy, klęska Francji
start learning
1346
bitwa pod Poitiers, klęska Francji
start learning
1356
Joanna D'Arc
start learning
1429
wojna dwóch róż
start learning
1455-1485
Dictatus Papae
start learning
1075
Cesarstwo Łacińskie utworzone z ziem zabranych przez krucjaty
start learning
1204-1216
konkondrat Wormacki
start learning
1122
niewola awiniońska
1377
start learning
1307
schizma zachodnia
1417
start learning
1378
śmierć biskupa krakowskiego stanisława
start learning
1079
pokój w kaliszu
start learning
1343
wielka wojna z krzyżakami zakonczona I pokojem w Toruniu 1409
start learning
1411
panowanie Jagiellonów
start learning
1386-1572
sobór w konstancji
start learning
1414-1418
wynalazek druku
start learning
1450
bitwa pod cedynią
start learning
972
pokój w Budziszynie, wyprawa Bolesława Chrobrego na Ruś i przyłączenie Grodów Czerwieńskich
start learning
1018
synod w clermont
start learning
1095
unia personalna w Krewie
start learning
1385
unia w Wilnie (z Litwą)
start learning
1401
unia w Horodle
start learning
1413
bitwa pod warną
start learning
1444
bitwa pod Płowcami, Łokietek-krzyżacy
start learning
1331
przeniesienie siedziby monarchów Z Krakowa do Warszawy
start learning
1596
rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego
start learning
1606-1607
pierwsze liberum veto
start learning
1652
traktat w Radnot
start learning
1656
rokosz Jerzego Lubomirskiego
start learning
1665-1666
abdykacja Jana II Kazimierza
start learning
1668
zwycięska bitwa morska pod Oliwą nad Szwedami
start learning
1627
rozejm w altmarku ze szwedami
start learning
1629
klęska pod Ujściem ze szwedami(K. Opaliński)
start learning
1655
ugoda w kiejdanach (zerwanie unii z Polską przez J. Radziwiłła
start learning
1655
pokój w Oliwie kończący potop szwedzki
start learning
1660
zwyciestwo Wielkie Łuki (batory)
start learning
1580
wyprawy stefana batorego na rosję
start learning
1579-82
rozejmw w dywilinie z Rosja
start learning
1619
polsko-kozacka ugoda w Hadziaczu
start learning
1658
powstanie chmielnickiego
start learning
1648-1654
ugoda w Zborowie z Kozakami
start learning
1649
ugoda w Perejesławiu z kozakami(poddanie kozaków zwierzchnictwu cara)
start learning
1654
unia personalna polsko-szwedzka
start learning
1592-1599
pokój wieczysty z Rosją w Polanowie
start learning
1634
traktaty welawsko-bydgoskie, zerwanie zależności lennej Prus Książęcych od Rzecz
start learning
1657
zwycięstwo ze szwedami pod Kircholmem Jan Karol Chodkiewicz
start learning
1605
rozejm ze szwedami w Sztumskiej Wsi
start learning
1635
obrona jasnej góry (o. Augustyn Kordecki)
start learning
18.11 - 27.12 1655
wojna o inflanty (Polska, Dania, Rosja, Szwecja)
start learning
1553-1570
zdobycie Połocka od rosji (Batory)
start learning
1579
zwyciestwo Psków(batory)
start learning
1581
rozejm z Rosją w Jamie Zapolskim
start learning
1582
dymitriady
start learning
1604-1610
zwycięska bitwa pod Kłuszynem, zwycięstwo nad wojskami moskiewskimi (Stanisław Żółkiewski)
start learning
1610
pokój w Polanowie z rosja
start learning
1634
ugoda w Paresławiu
start learning
1654
rozejm w Andruszowie z rosja (zatwierdzenie podzialu ukrainy)
start learning
1667
pokój grzymułtowskiego w moskwie
start learning
1686
klęski pod Żółtymi Wodami, Korsuniem, Piławcami z kozakami
start learning
1648
oblężenie Zbaraża i bitwa pod Zborowem
start learning
1649
bitwa pod Beresteczkiem z kozakami+tatarami
start learning
1651
bitwa pod cecorą z turkami(kleska) zółkiewski koniecpolski
start learning
1620
zwycieska bitwa pod chocimiem(jan karol chodkiewicz)
start learning
1621
traktat w Buczaczu z turkami (polska-haracz + brak woj, bracławskiego, kijowskiego, podolskiego)
start learning
1672
II bitwa pod Chocimiem (hetman Jan Sobieski) wygrana
start learning
1673
święta liga antyturecka(polska, wenecja, austria,p. kościelne, rosja)
start learning
1684
II odsiecz wiedeńska(Sobieski)
start learning
1683
i odsiecz wiedeńska
start learning
1619
pokój w karłowicach (polska odzysk. ukrainę i podole, załamanie potegi tureckiej)
start learning
1699
bostońskie picie herbaty
start learning
1773
bitwa pod Lexington
start learning
1775
Ogłoszenie deklaracji niepodległości USA (T. Jefferson, John Adams, B. Franklin)
start learning
4 lipca 1776
zwycięstwo wojk angielskich nad kolonistami pod Satatogą
start learning
1777
wygrana przez kolonistów bitwa pod Yorktown
start learning
1781
pokój w wersalu miedzy anglią a usa
start learning
1783
uchwalenie konstytucji stanów zjednoczonych
start learning
1787
akt supremacji henryka VIII
start learning
1534
wojny religijne we francji
start learning
1562-1598
utworzenie collegium nobilium w Wwie (S. Konarski)
start learning
1740
sejm konwokacyjny w asyście wojsk rosyjskich
start learning
1764
utworzenie Korpusu Kadetów nazwanego Szkołą Rycerską
start learning
1765
powołanie KEN
start learning
1773
sejm wielki
start learning
1788-1792
konfederacja barska
start learning
1768-1772
konfederacja targowicka(bitwa pod zieleńcami i dubienką)
start learning
1792
powstanie kościuszkowskie(racławice+, szczekociny-, maciejowice-),
start learning
23 marca 1794
uniwesał połaniecki (powst. kościuszk)
start learning
7 maja 1794
I koalicja antyfrancuska(pokoj campo formio1799)
start learning
1792-1797
Wyprawa Napoleona do Egiptu
start learning
1798-1801
II koalicja antyfrancuska(suworow, pokoj w Luneville, pokój w Amiens)
start learning
1799-1802
III koalicja antyfrancuska(bitwa m. pod Trafalgarem,H. Nelson, b.p. Austerlitz, pokój w Preszburgu)
start learning
1805
IV koalicja antyfrancuska(samosierra1808,b. p Jeną, Auerstadt, pokój w Tylży-Ks. Warsz)
start learning
1806-1807
V koalicja antyfrancuska(b.p. Wagram, Schonbrum-pow. ks warsz)
start learning
1809
kampania rosyjska Napoleona(b. pBorodino)
start learning
1812
VI koalicja antyfrancuska(bitwa narodów pod lipskiem 16-19 paź 1813)
start learning
1812-1814
100 dni Napoleona(b. p Waterloo 18 czer)
start learning
1815
Wiosna Ludów
start learning
1848
wojna secesyjna
start learning
1860-1865
proklamacja cesarstwa niemieckiego
start learning
1871
powstanie królestwa włoch
start learning
1861
republika chin
start learning
1911
Związek reński
start learning
1806-1813
bitwa pod borodino
start learning
1812
pokój w shonbrunn
start learning
1809
bitwa narodów pod Lipskiem
start learning
1813
napoleon cesarzem
start learning
1804-1815
proklamowanie niepodległości Grecji
start learning
1822
powstanie dekabrystów w Rosji
start learning
1825
rabacja w galicji
start learning
1846
edykt mediolański Konstantyn Wielki
start learning
313
uwłaszczenie chłopów w królestwie polskim
start learning
1864
sobór watykański I
start learning
1869
encyklika Rerum nova rum papieża Leona XIII
start learning
1891
układ w rapallo
start learning
1922
układ w locarno
start learning
1925
wojna rosyjsko- japońska
start learning
1904-05
traktat wersalski kończący I wojnę
start learning
1919
traktat waszyngtoński
start learning
1922
bitwy Marna, Tannenberg
start learning
1914
bitwa pod Ypres
start learning
1915
bitwy Somma, Verdun
start learning
1916
jutlandzka bitwa morska
start learning
1916
2 wojny bałkańskie
start learning
1912,1913
pokój ryski
start learning
1920
mała konstytucja
start learning
1919
konstytucja marcowa
start learning
17 marca 1921
nowela sierpniowa
start learning
1926
konstytucja kwietniowa
start learning
23 kwietnia 1935
agresja japońska na chiny
start learning
1931
proklamacja chińskiej rep radzieckiej
start learning
1931
włoski podbój etiopii
start learning
1935
wojna domowa w hiszpanii
start learning
1936-39
bunt francisco franco w maroku
start learning
1936
bitwa nad ebro-kleska republikanow w hiszpanii
start learning
lipiec-wrzesień 1938
zajecie nadrenii przez hitlera
start learning
1936
anschluss austrii
start learning
1938
aneksja czech
start learning
1939
aneksja litewskiej kłajpedy
start learning
1939
traktat N-Wł (oś Berlin-Rzym)
start learning
październik 1936
sojusz N-Jap (pakt antykominternowski)
start learning
listopad 1936
akces do traktatu N-Wł Japonii(oś berlin-rzym-tokio)
start learning
1940
Łotwa Litwa Estonia w składzie ZSRR
start learning
1940
podział Francji
start learning
22 czerwca 1940
bitwa o anglię
start learning
sierpień-październik 1940
inwazja na bałkany
start learning
1940/41
Niemiecka agesja na ZSRR (wielka wojna ojczyźniana)
start learning
Niemiecka agesja na ZSRR (Wielka Wojna ojczyźniana)
bitwa o Midway
start learning
3-6 czerwca 1942
Lądowanie na Sycylii
start learning
1943
wyzwalanie włoch
start learning
1944/45
zdobycie Monte Cassino przez 2 Korpus Polski Andersa
start learning
maj 1944
Atak na Pearl Harbour
start learning
7 grudnia 1941
Lend Lease Act
start learning
1941
Karta Atlantycka
start learning
1941
konferencja waszyngtońska
start learning
1942
konferencja jałtańska
start learning
1945
konferencja poczdamska
start learning
1945
bitwa nad Bzurą
start learning
wrzesień 1939

You must sign in to write a comment