Człowiek zwroty

 0    32 flashcards    kamilakula
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
w wieku
start learning
at the age of
być złym na kogoś
start learning
be angry with somebody
bać się kogoś/czegoś
start learning
be afraid of somebody/something
uważać, że ktoś jest pociągający
start learning
be attracted to sb
mieć kogoś/czegoś dość
start learning
be/feel/get fed up with sb/sth
lubić kogoś/coś
start learning
be fond of somebody/something
być w czymś dobrym
start learning
be good at something
być w dobrym/złym nastroju
start learning
be in a good / bad mood
interesować się czymś
start learning
be interested in something
bardzo coś lubić
start learning
be keen on sth
denerwować się czymś
start learning
be nervous about sth
nie cierpieć kogoś/czegoś
start learning
can't stand someone / something
zmienić zdanie
start learning
change one's mind
rozweselić
start learning
cheer up
zrobić komuś przysługę
start learning
do somebody a favour
zakochać się w kimś
start learning
to fall in love with sb
mieć na coś ochotę
start learning
feel like something
dobrze funkcjonować pod wpływem stresu
start learning
function well under stress
wywoływać uśmiech
start learning
get a laugh
poznać kogoś
start learning
get to know someone
dorastać
start learning
grow up
mieć zły dzień
start learning
have a bad day
mieć coś wspólnego z kimś
start learning
have something in common with someone
na rzecz czegoś
start learning
in aid of sth
śmiać się z kogoś/czegoś
start learning
laugh at somebody/something
patrzeć na kogoś z góry, pogardzać kimś
start learning
look down on sb
podziwiać kogoś
start learning
to look up to somebody
stracić panowanie nad sobą
start learning
to lose one's temper
wyśmiewać się z kogoś
start learning
make fun of somebody
rozśmieszać kogoś
start learning
make sb laugh
zdecydować się
start learning
make up one's mind
wprawiać kogoś w dobry nastrój
start learning
put sb in a good mood

You must sign in to write a comment