człowiek rozszerzenie cz.3

 0    60 flashcards    nissell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zakładać
start learning
assume
założenie, przypuszczenie
start learning
assumption
zaprzątać komuś głowę
start learning
be on sb's mind
zmienić zdanie
start learning
change your mind
uświadomić sobie coś
start learning
come to realisation
przyjść na myśl
start learning
come to mind
gratulować
start learning
compliment(sb on sth)
stawiać czoło czemuś
start learning
confront
radzić sobie z czymś
start learning
deal (with sth)
zyskać czyjeś zaufanie
start learning
gain sb's confidence
zająć się mało istotnymi sprawami kosztem ważniejszych
start learning
get sidetracked
zrozumieć i zaakceptować coś
start learning
get your head around sth
uderzyć do głowy
start learning
go to one's head
mieć głowę do czegoś
start learning
have a good head for sth
nie przypominać sobie czegoś
start learning
have no recollection of sth
umiejący czytać i pisać
start learning
literate
nie umiejący czytać i pisać
start learning
illiterate
wyobraźnia
start learning
imagination
wyobrazić sobie
start learning
imagine
stracić głowę
start learning
lose your head
stracić zmysły, oszaleć
start learning
lose your mind
zdecydować się
start learning
make up your mind
zajmować się kilkoma rzeczami naraz, mieć podzielną uwagę
start learning
multi-task
postrzegać, dostrzegać
start learning
perceive
opinia, postrzeganie, percepcja, spostrzegawczość
start learning
perception
uświadomienie sobie
start learning
realisation
uświadomić sobie
start learning
realise
przypomnieć sobie coś
start learning
recollect
wspomnienie
start learning
recolletion
uważać (coś) za
start learning
regard (sth) as
podziwiać
start learning
admire
aprobować
start learning
approve
zrealizować ambicje
start learning
achieve sb's ambitions
postawa, nastawienie
start learning
attitude
pogląd, przekonanie
start learning
belief
zadowolony z
start learning
content with
przekonany o
start learning
convinced of
nie aprobować
start learning
disapprove (of)
odrzucić (pomysł)
start learning
dismiss (an idea)
lekceważący
start learning
dismissive
skupiony, skoncentrowany na
start learning
focused on
spróbować coś zrobić
start learning
have a go (at sth)
mieć doskonały gust
start learning
have excellent taste
obojętny na
start learning
indifferent to
nalegać na
start learning
insist on
gorący zwolennik (czegoś)
start learning
passionate believer (in sth)
uważać kogoś za
start learning
regard sb as
stawiać (sobie) wysokie wymagania
start learning
set (yourself) high standards
służący wsparciem
start learning
supportive
mocno się czymś zainteresować
start learning
take a keen interest in sth
szczycić się (czymś)
start learning
take pride (in sth)
wykonać (zadanie)
start learning
carry out (a task)
przygotować (listę)
start learning
draw up (a list)
rozlecieć się, załamać się
start learning
fall apart
patrzeć w góry (na kogoś)
start learning
look down on sb
podziwiać kogoś
start learning
look up to sb
zdecydować się
start learning
make up one's mind
rozpocząć
start learning
start off
odhaczyć, odfajkować
start learning
tick sth off
zużyć
start learning
wear out

You must sign in to write a comment