Często spotykane

 0    17 flashcards    kamilosm3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
emergency
In case of an emergency, break the glass. But you can always come to me in an emergency
start learning
nagły wypadek, ewakuacyjny, awaryjny
w razie nagłego wypadku zbij szybkę. ale w sytuacji awaryjnej zawsze możesz przyjśc do mnie.
case
what should we do in this case? The cases have been presented.
start learning
przypadek, sytuacja, sprawa, argument, dowody w sprawie
Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji? Dowody w sprawie zostały przedstawione.
slot
To play, put a coin into the slot.
start learning
szczelina, otwór, wlot
Aby zagrać włóż monetę w otwór.
avoid
He tried to avoid me, but then he change his mind
start learning
uniknąć, zapobiec, omijać
On próbował mnie unikać ale później zmienił zdanie.
poison
what is your poison?
start learning
trucizna, trutka, ulubiony rodzaj alkoholu:)
Jaki jest Twój ulubiony rodzaj alkoholu?
performance
The director praised my performance, What is the performance of your processor?
start learning
przedstawienie, występ, wyniki, osiągi, dokonanie, wydajność
Reżyser pochwalił mój występ, Jaka jest wydajność Twojego procesora?
issue
can you manage this issue? Do you have yesterday issue?
start learning
kwestia, zagadnienie, problem, wydanie, numer
poradzisz sobie z tym problemem? Czy masz wczorajsze wydanie?
beacon
I need to locate the frequency of the beacon
start learning
oświetlać, boja świetlna, światło ostrzegawcze
Muszę zlokalizować częstotliwość sygnału naprowadzającego
handling
product labels provides informations on safe handling and application
start learning
obsługa, posługiwanie się czymś, radzenie sobie
etykiety produktu zapewniają informacje odnośnie bezpiecznej obsługi i aplikacji
among
She was the only woman among 50 men
start learning
między, pośród, wśród
Ona była jedyną kobieta pomiędzy 50 mężczyznami
paramount
start learning
najważniejszy, nadrzędny, główny, najwyższy
allowance
you will get special allowance if you shop now
start learning
zasiłek, dodatek, zniżka
Dostaniesz specjalną zniżkę jeśli zrobisz zakupy teraz
participant
Ten participants decided not to take part in the competition
start learning
uczestnik, zawodnik
Dziesieciu zawodników zdecydowało nie brać udziału w konkurencji.
directly
she looked directly in my eyes
start learning
bezpośrednio, otwarcie, szczerze, wprost, prosto
Ona spojrzała mi prosto w oczy.
directory
Microsoft could help by creating an online directory
start learning
katalog, księga adresowa, informator
Microsoft pomógł tworzyć katalog online
opportunity
1) he does not have many opportunities
start learning
okazja / możliwość, możliwości zawodowe
1) on nie ma wielu możliwości zawodowych
purpose
what is your purpose? do you want to hurt me?
start learning
cel, zamiar, intencja, zastosowanie, odpowiedni do sytuacji, pasujący
jaki jest Twój zamiar? chcesz mnie skrzywdzić?

You must sign in to write a comment