czasowniki nieregularne

 0    66 flashcards    jarzebowskimj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
Byłaś kiedyś w Paryżu?
start learning
be - was (were) - been
Have you ever been to Paris?
stawać się
Ten problem stał się bardzo poważny.
start learning
become - became - become
The problem has become very serious.
zaczynać się
Przedstawienie jeszcze się nie rozpoczęło.
start learning
begin - began - begun
The play hasn't begun yet.
złamać
start learning
break, broke, broken
przynieść
start learning
bring, brought, brought
budować
Przy krańcu naszej ulicy budują nowy szpital.
start learning
build - built - built
A new hospital is being built at the end of our street.
kupować
Kupiłam trochę nowych ubrań, bo nie miałam co na siebie włożyć.
start learning
buy - bought - bought
I've bought some new clothes, because I had nothing to wear.
móc
start learning
can, could
łapać
Policja złapała złodziei na gorącym uczynku.
start learning
catch - caught - caught
The police caught the thieves red-handed.
wybierać
Nie wiedziałem, który krawat wybrać do tej koszuli.
start learning
choose - chose - chosen
I didn't know which tie to choose for that shirt.
przyjść
start learning
come, came, come
kosztować
To musiało cię drogo kosztować.
start learning
cost - cost - cost
That must have cost you dearly.
ciąć
Przeciąłem wszystkie deski na pół.
start learning
cut - cut - cut
I've cut all the planks in half.
robić
start learning
do, did, done
pić
Wypiłem za dużo kawy i teraz nie mogę spać.
start learning
drink - drank - drunk
I've drunk too much coffee and now I can't sleep.
jechać
start learning
drive, drove, driven
jeść
Zjadłam twoją kanapkę.
start learning
eat - ate - eaten
I've eaten your sandwich.
spadać
start learning
fall - fell - fallen
czuć
Czułem się zażenowany całą tą sytuacją.
start learning
feel - felt - felt
I felt embarrassed by the whole situation.
znaleźć
Wciąż nie znalazłem odpowiedniej osoby.
start learning
find - found - found
I still haven't found the right person.
latać
Stado ptaków przeleciało tuż nad naszymi głowami.
start learning
fly - flew - flown
A flock of birds flew right over our heads.
zapomnieć
start learning
forget - forgot - forgotten
dostać
Dostałem wiele wspaniałych prezentów na urodziny.
start learning
get - got - got
I got many wonderful presents for my birthday.
dać
start learning
give - gave - given
iść
Nie ma jej tu teraz, poszła do gabinetu kierownika.
start learning
go - went - gone
She's not here at the moment, she's gone to the manager's office.
rosnąć
Ta roślina rośnie jak szalona.
start learning
grow - grew - grown
This plant has been growing like crazy.
mieć
Miałem w swoim życiu wiele samochodów, ale ten jest najlepszy.
start learning
have - had - had
I've had many cars in my life, but this one is the best.
słyszeć
Słyszałaś najnowszą plotkę?
start learning
hear - heard - heard
Have you heard the latest gossip?
uderzać
Został uderzony w głowę ciężkim przedmiotem.
start learning
hit - hit - hit
He was struck on the head with a heavy object.
trzymać
Mary zatrzymała kopię listu.
start learning
keep - kept - kept
Mary kept a copy of the letter.
wiedzieć
start learning
know - knew - known
pisać
Nie pisałem do niej od tamtego dnia.
start learning
write - wrote - written
I haven't written to her since that day.
wygrywać
W zeszłym roku moja drużyna po raz pierwszy wygrała mistrzostwo.
start learning
win - won - won
Last year my team won the championship for the first time.
nosić
Nosiłem tę parę dżinsów przez całe liceum.
start learning
wear - wore - worn
I wore this pair of jeans all through high school.
budzić
Dziś wstałam o 6 i poszłam biegać.
start learning
wake - woke - woken
Today I woke up at 6 am and went running.
rozumieć
Zrozumiał wskazówki, chociaż jego angielski nie był zbyt dobry.
start learning
understand - understood - understood
He understood the directions, even though his English wasn't too good.
rzucać
Nie moja wina, że nie złapałaś piłki, gdy ją do ciebie rzuciłem.
start learning
throw - threw - thrown
It's not my fault you didn't catch the ball when I threw it to you.
myśleć
Myślę o tym przez cały dzień.
start learning
think - thought - thought
I have been thinking about it all day.
powiedzieć
start learning
tell - told - told
uczyć
start learning
teach - taught - taught
brać
Szkoda, że nie wziąłeś zdjęć ze sobą, żeby mi je pokazać.
start learning
take - took - taken
I wish you had taken the photos with you to show them to me.
pływać
Pływałaś już w nowym basenie?
start learning
swim - swam - swum
Have you swum in the new pool yet?
kraść
Moi przeciwnicy ukradli mój pomysł i udawali, że sami na niego wpadli.
start learning
steal - stole - stolen
My rivals stole my idea and pretended it was their own.
stać
Nie widziałeś mnie, bo stałem za tobą.
start learning
stand - stood - stood
You didn't see me because I stood behind you.
wydawać
start learning
spend - spent - spent
mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
start learning
speak - spoke - spoken
I spoke to her only yesterday.
spać
Zeszłej nocy spałam jak niemowlę.
start learning
sleep - slept - slept
Last night I slept like a baby.
siedzieć
Usiedliśmy na chwilę, by cieszyć się widokiem.
start learning
sit - sat - sat
We sat down for a moment to enjoy the view.
śpiewać
Chwyciła mikrofon i zaśpiewała swoją ulubioną piosenkę.
start learning
sing - sang - sung
She grabbed the microphone and sang her favourite song.
zamykać
Zamknąłem okno, bo robiło się tutaj zimno.
start learning
shut - shut - shut
I've shut the window because it was getting cold in here.
wysyłać
Dostałeś pocztówkę, którą wysłałem ci w zeszłym tygodniu?
start learning
send - sent - sent
Have you received the postcard I sent you last week?
sprzedawać
Sprzedaliśmy nasz samochód.
start learning
sell - sold - sold
We've sold our car.
widzieć
Widziałeś moje okulary?
start learning
see - saw - seen
Have you seen my glasses?
powiedzieć
start learning
say - said - said
biec
Przebiegła wiele mil, aż była całkowicie wyczerpana.
start learning
run - ran - run
She ran for miles until she was completely exhausted.
dzwonić
Telefon dzwoni, czy możesz go odebrać?
start learning
ring - rang - rung
The phone is ringing, can you answer it?
czytać
Przeczytałeś artykuł, który ci polecałem?
start learning
read - read - read
Have your read the article I recommended to you?
kłaść
Nie wiem, gdzie położyłem pióro.
start learning
put - put - put
I don't know where I've put my pen.
płacić
Zapłaciłem swoją kartą debetową.
start learning
pay - paid - paid
I paid with my debit card.
spotykać
Znacie się już? {Czy już się kiedyś spotkaliście?}
start learning
meet - met - met
Have you already met each other?
robić, wytwarzać
start learning
make - made - made
stracić
start learning
lose - lost - lost
pozwolić
Powinieneś był pozwolić gościom iść do domu wcześniej.
start learning
let - let - let
You should have let the guests go home earlier.
pożyczać
start learning
lend - lent - lent
pozostawiać
start learning
leave - left - left
uczyć się
Nauczyłem się wielu nowych słów z tej książki.
start learning
learn - learnt (learned) - learnt (learned)
I've learnt many new words from this book.

You must sign in to write a comment