Czasowniki nieregularne

 0    141 flashcards    RPRT07
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pojawić się
start learning
arise, arose, arisen
obudzić
start learning
awake, awoke, awoken
być
start learning
be (am/is/are), was, were, been
znosić, udźwignąć coś
start learning
bear, bore, borne
zbić
start learning
beat, beat, beaten
stawać się, zostawać kimś/czymś
start learning
become, became, become
zaczynać
start learning
begin, began, begun
zginać, nachylać
start learning
bend, bent, bent
zakładać się, obstawiać
start learning
bet, bet, bet
wiązać, złączyć
start learning
bind, bound, bound
ugryźć
start learning
bite, bit, bitten
krwawić
start learning
bleed, bled, bled
wiać, dmuchać
start learning
blow, blew, blown
łamać
start learning
break, broke, broken
hodować, wychować
start learning
breed, bred, bred
przynosić
start learning
bring, brought, brought
budować
start learning
build, built, built
palić, parzyć
start learning
burn, burned, burnt, burned, burnt
kupować
start learning
buy, bought, bought
rzucić, zrzucić
start learning
cast, cast, cast
łapać
start learning
catch, caught, caught
wybierać
start learning
choose, chose, chosen
przywrzeć, uczepić się
start learning
cling, clung, clung
przyjść, przyjechać
start learning
come, came, come
kosztować
start learning
cost, cost, cost
skradać się, zakradać
start learning
creep, crept, crept
ciąć, kroić
start learning
cut, cut, cut
rozdawać, postępować, mieć do czynienia
start learning
deal, dealt, dealt
kopać (np. w ziemi)
start learning
dig, dug, dug
robić
start learning
do, did, done
rysować; pociągnąć
start learning
draw, drew, drawn
śnić, marzyć
start learning
dream, dreamed, dreamt, dreamed, dreamt
pić
start learning
drink, drank, drunk
prowadzić, kierować się czymś
start learning
drive, drove, driven
jeść
start learning
eat, ate, eaten
padać, upadać, spadać
start learning
fall, fell, fallen
karmić, żywić
start learning
feed, fed, fed
czuć
start learning
feel, felt, felt
walczyć, bić się
start learning
fight, fought, fought
znaleźć
start learning
find, found, found
pasować
start learning
fit, fit, fit
umykać, uciekać
start learning
flee, fled, fled
rzucić, cisnąć
start learning
fling, flung, flung
latać
start learning
fly, flew, flown
zabraniać
start learning
forbid, forbade, forbidden
zapominać
start learning
forget, forgot, forgotten
wybaczać
start learning
forgive, forgave, forgiven
porzucać, zaniechać
start learning
forsake, forsook, forsaken
przepowiadać, przewidywać
start learning
foretell, foretold, foretold
zamarzać
start learning
freeze, froze, frozen
dostawać
start learning
get, got, got
dawać
start learning
give, gave, given
iść
start learning
go, went, gone
zemleć, rozkruszyć, zgrzytać
start learning
grind, ground, ground
rosnąć
start learning
grow, grew, grown
zawieszać (coś, np. obraz)
start learning
hang, hung, hung
mieć
start learning
have, had, had
słyszeć
start learning
hear, heard, heard
chować, ukrywać
start learning
hide, hid, hidden
uderzać
start learning
hit, hit, hit
trzymać, utrzymywać
start learning
hold, held, held
ranić, boleć
start learning
hurt, hurt, hurt
trzymać
start learning
keep, kept, kept
klękać, klęczeć
start learning
kneel, knelt, kneeled, knelt, kneeled
robić na drutach
start learning
knit, knit, knitted, knit, knitted
znać, wiedzieć
start learning
know, knew, known
położyć, kłaść
start learning
lay (put), laid, laid
prowadzić
start learning
lead, led, led
skakać
start learning
leap, leapt, leaped, leapt, leaped
uczyć się
start learning
learn, learnt, learned, learnt, learned
opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
start learning
leave, left, left
pożyczać
start learning
lend, lent, lent
pozwalać
start learning
let, let, let
leżeć, kłaść się
start learning
lie (recline), lay, lain
zapalać, rozpalać, oświetlać
start learning
light, lighted, lit, lighted, lit
tracić, zgubić
start learning
lose, lost, lost
robić
start learning
make, made, made
znaczyć, oznaczać; mieć na myśli
start learning
mean, meant, meant
spotykać
start learning
meet, met, met
płacić
start learning
pay, paid, paid
udowadniać, dowieść
start learning
prove, proved, proved, proven
kłaść
start learning
put, put, put
rzucać, opuszczać
start learning
quit, quit, quit
czytać
start learning
read, read, read
jeździć
start learning
ride, rode, ridden
dzwonić
start learning
ring, rang, rung
podnosić się, wzrastać
start learning
rise, rose, risen
biec
start learning
run, ran, run
piłować
start learning
saw, sawed, sawn
mówić
start learning
say, said, said
widzieć
start learning
see, saw, seen
szukać, poszukiwać
start learning
seek, sought, sought
sprzedawać
start learning
sell, sold, sold
wysyłać, słać
start learning
send, sent, sent
umieszczać, ustawiać
start learning
set, set, set
trząść, potrząsać
start learning
shake, shook, shaken
zrzucać, pozbywać się
start learning
shed, shed, shed
świecić, błyszczeć
start learning
shine, shone, shone
strzelać
start learning
shoot, shot, shot
pokazywać
start learning
show, showed, shown
kurczyć się, zbiegać
start learning
shrink, shrank, shrunk
zamykać
start learning
shut, shut, shut
śpiewać
start learning
śpiewać in English
sing, sang, sung
tonąć (o statku), zapadać się
start learning
sink, sank, sunk
siedzieć, siadać
start learning
sit, sat, sat
zabijać
start learning
slay, slew, slain
spać
start learning
sleep, slept, slept
ślizgać się, zjeżdżać
start learning
slide, slid, slid
cisnąć, miotać
start learning
sling, slung, slung
mówić
start learning
speak, spoke, spoken
spędzać, wydawać
start learning
spend, spent, spent
kręcić, zakręcić czymś/się, obrócić
start learning
spin, spun, spun
dzielić, rodzielać
start learning
split, split, split
rozchodzić się, rozprzestrzeniać, rozkładać, rozpościerać, rozsmarować
start learning
spread, spread, spread
przeskakiwać, wyskakiwać
start learning
spring, sprang, sprung
stać
start learning
stand, stood, stood
kraść
start learning
steal, stole, stolen
wbijać, wtykać, przyklejać, wystawić
start learning
stick, stuck, stuck
żądlić
start learning
sting, stung, stung
śmierdzieć, cuchnąć
start learning
stink, stank, stunk
uderzyć
start learning
strike, struck, struck
zmagać się z czymś, dążyć, starać się, podejmować wysiłek
start learning
strive, strove, striven
przysięgać, przeklinać
start learning
swear, swore, sworn
zmiatać, zamiatać
start learning
sweep, swept, swept
pływać
start learning
swim, swam, swum
machnąć, zakołysać
start learning
swing, swung, swung
brać
start learning
take, took, taken
uczyć
start learning
teach, taught, taught
drzeć, rozdzierać
start learning
tear, tore, torn
mówić
start learning
tell, told, told
myśleć
start learning
think, thought, thought
rzucać
start learning
throw, threw, thrown
kroczyć, stąpać, deptać
start learning
tread, trod, trodden
rozumieć
start learning
understand, understood, understood
budzić
start learning
wake, woke, woken
nosić, ubierać coś
start learning
wear, wore, worn
płakać, szlochać
start learning
weep, wept, wept
wygrywać
start learning
win, won, won
nawijać, nakręcać, wić się
start learning
wind, wound, wound
wykręcić, wyżąć coś, wycisnąć
start learning
wring, wrung, wrung
pisać
start learning
write, wrote, written

You must sign in to write a comment