Czasowniki Frazowe

 0    51 flashcards    lumpel2000
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie wiem jak to wyjaśnić
start learning
I do not know how to account for that
Dlaczego nie postąpiłeś zgodnie z moimi radami
start learning
Why didn't you act on my advice
Czeka nas długa i męcząca podróż
start learning
We are in for a long and tiring Journey
Zostałem wczoraj pobity w pubie
start learning
I was beaten up at the pub yesterday
Terroryści zagrozili że wysadzą budynek w powietrze
start learning
The terrorists threatened to blow up the building
Kiedy byłem na wakacjach włamanio się do mojego mieszkania
start learning
When I was on holiday my flat was broken into
Wczoraj zepsuł mi się samochód
start learning
My car broke down yesterday
Właśnie zerwałem ze swoją dziewczyną
start learning
I have just broken up with my girlfriend
Wychowałem się na wsi
start learning
I was brought up in the country
Nowe przepisy spowodowały wiele zmian w naszej pracy
start learning
The new regulations brought about many changes in our work
Konferencja została odwołana
start learning
The conference has been called off
Powinniśmy przeprowadzić więcej eksperymentów
start learning
We should carry out more experiments
Ty nie masz myśleć, masz wykonywać moje rozkazy
start learning
You are not supposed to think, you are supposed to carry out my orders
Będzie ciężko dogonić jej resztę klasy
start learning
She will find it hard to catch up with the rest of the class
Powiedział, że przyjedzie ale stchórzył
start learning
He said he would come, but chickened out
Zamknęli kolejną fabrykę w tej okolicy
start learning
They have closed / shut down another factory in this area
Jego pierwsza powieść wyszła w 1992
start learning
His first novel came out in 1992
Prawda może nigdy nie wyjść na jaw
start learning
The truht may never come out
Mój plan się nie powiódł
start learning
My plan didn't come of
Zajmę się tym później
start learning
I'll deal with that later
Ten zwyczaj stopniowo zamiera
start learning
This custom is gradually dying out
Te przepisy powinny zostać zniesione
start learning
These regulation should be done away with
W tym roku będę się musiał obejść bez wakacji
start learning
I'll have to do / go without holidays this year
Zdrzemnąłem się podczas lekcji gramatyki transformacyjnej
start learning
I dropped off during my transformational grammar class
Mój samochód dosłownie sie rozpadł
start learning
My car is virtually falling apart
Nie mogę uwierzyć że dałeś się nabrać na tą głupią sztuczkę
start learning
I can't believ (that) you fell for that stupid trick
Chciałbym się dowiedzieć co się naprawdę stało
start learning
I'd like to find out what really happend
Kierownictwo krzywo patrzy na tego typu działania
start learning
Such activities are frowned upon/on by the management
Po dwóch godzinach w końcu się do niego dodzwoniłem
start learning
After two hours I finally got through to him
Nie mam dobrych układów z naszym nowym szefem
start learning
I don't get on well with our new boss
Nie wiem, jak on może wyżyć z tych pieniędzy co zarabia
start learning
I don't konw how he can get by on the money he earns
Nauczyciel poprosił mnie żebym rozdał książki po klasie
start learning
The teacher asked me to give out the books to the class
Nie powinieneś ulegać groźbą
start learning
You shouldn't give in to threats
Ona próbuje rzucić palenie
start learning
She is trying to give up smoking
Powinieneś wydać te stare ubrania
start learning
You should give away those old clothes
Powinieneś był ustąpić jej miejsca
start learning
You should have given up your seat to her
Jego rozkładające się ciało wydawało nieprzyjemny zapach
start learning
His decomposing body was giving off an unpleasant smell
Moja sugestia nie została dobrze przyjęta
start learning
My suggestion didn't go down very well
Czy mamy dosyć szampana by wystarczyło dla wszystkich
start learning
Do we have enough champagne to go round
Nagle zgasły wszystkie światła
start learning
Suddenly all the lights went out
Nie wiem co tam się dzieje
start learning
I don't know what's going on there
Nigdy nie danego słowa
start learning
I never go back on my world
Gdyby bomba wybuchła, były by ofiary śmiertelne
start learning
If the bomb had gone off, there would have been fatalities
Z początku nie miałem ochoty wyjść z domu ale jakoś zdołała mnie do tego namówić
start learning
At first I didn't feel like going out but she somehow managed to talk me into it
Ta legenda była w przyszłości przekazywana z pokolenia na pokolenie
start learning
In the past this legend was handed down from generation to generation
Premier złożył wczoraj rezygnację
start learning
The Prime Minister handed in his resignation yesterday
Złodziej został natychmiast oddany policji
start learning
The thief was immediately handed/turned it over to the police
Poczęstuj się ciastkami
start learning
Help yourself to some cookies
Nie mogę nadążyć za resztą klasy
start learning
I can't keep up with the rest of the class
Chciałbym wiedzieć więcej o wydarzeniach które doprowadziły do tej tragedii
start learning
I'd like to know more about the events which led up to this tragedy
Nigdy cię nie zawiodę
start learning
I Will Never Let You Down

You must sign in to write a comment