CUSTOMER FEEDBACK AND CUSTOMER SERVICE

 0    96 flashcards    angelusia1414
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
głód, klęska głodu
start learning
famine
poczatek, rozpoczęcie
start learning
beginning
dwa tygodnie
start learning
fortnight
dzieciństwo
start learning
childhood
nastepny
start learning
following
przed
start learning
in front of
pół godziny
start learning
half an hour
całkiem
start learning
quite
pomimo że / mimo że
start learning
despite / although
powinien
start learning
should / ought (to)
odnieść sukces
start learning
to succeed
już
start learning
already
zasnąć, zapaść w sen
start learning
sleep, fall asleep
dzwonek
start learning
a bell
poszukiwać kogoś
start learning
look for someone
kłótnia
start learning
quarrel
niemal, prawie
start learning
nearly, almost
wieszać
start learning
hang - hung/hanged - hung/hanged
mól
start learning
moth
nosorożec
start learning
rhinoceros
odpowiedni
start learning
appropriate
kompetentny
start learning
competent
lojalny
start learning
loyal
niezawodny
start learning
reliable
witający
start learning
welcoming
szkolić personel
start learning
train staff
opieka nad klientem
start learning
customer care
szczególnie, zwłaszcza
start learning
especially, in particular
ważność
start learning
importance
zachowanie
start learning
behaviour
przez cały
start learning
through all
krytykować
start learning
to criticize
dobrze ubrany
start learning
well-dressed
zadbany
start learning
well-groomed
liczyć na siebie
start learning
count on yourself
maniera, sposób bycia
start learning
manners, way of life
dobry zawodnik zespołu
start learning
good team player
gest
start learning
a gesture
mnóstwo
start learning
plenty
kolejka
start learning
queue
obowiązek
start learning
duty
ostrzegać przed
start learning
warn
z wyprzedzeniem, z góry
start learning
advance, in advance
ładunek
start learning
load
róznorodność nocnej rozrywki
start learning
variety of night entertainment
rocznica ślubu
start learning
a wedding anniversary
bukiet kwiatów
start learning
bunch of flowers
gratisowy upominek
start learning
complimentary box
skrajny
start learning
far
wzruszyć ramionami
start learning
shrug
dowiadywać się czegoś
start learning
find out something/find out about something
otrzymać
start learning
receive
hala odlotów
start learning
Departure Hall
nawet
start learning
even
startować
start learning
to take off
częsty pasażer
start learning
frequent flyer
rozwiązać problem
start learning
to solve a problem out
róznice kulturowe
start learning
cultural differences
bezosobowy
start learning
impersonal
udawać się, powodzić się, wychodzić, wypalać
start learning
pretend to prosper you go out, burn
lekceważący
start learning
disrespectful
stosować się
start learning
to comply
natarczywy
start learning
insistent
narzucać
start learning
impose
uprzejmie
start learning
politly
zła informacja
start learning
bad information
poświęcać czas
start learning
to devote time
okazało się
start learning
it turned out
obowiązek
start learning
duty
zasady postępowania
start learning
code of conduct
brak
start learning
lack
nadrabiać zaległości
start learning
catch up on
utrudniać coś
start learning
make something difficult
oceniać
start learning
evaluate/asses/estimate
przypadkowy, przygodny
start learning
casual, casual
klient z ulicy
start learning
walk-in
potencjalny klient
start learning
prospective client
przyczynić się
start learning
contribute
życzliwość
start learning
goodwill
oczywisty
start learning
obvious
mało wykorzystany
start learning
underused
działać się jak jeden z grupy
start learning
act as one of the group
oczekujący
start learning
waiting
powszechnie uznany
start learning
well-established
magazynowany
start learning
stored
ilościowe/jakościowe
start learning
quantitative / qualitative
wygodny, dogodny
start learning
comfortable, convenient
uzyskiwać
start learning
obtain
źródło
start learning
source
zachęcać
start learning
to encourage (to do)
poprawiać się
start learning
improve
jednakże
start learning
However,
działać na
start learning
act upon
natychmiastowy
start learning
immediate
zastapić kogoś
start learning
replace someone
przejąć
start learning
take over

You must sign in to write a comment