Contract law

 0    65 flashcards    olaawojtowicz1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
utilities (electricity, gas)
start learning
media (prąd, gaz)
acceptance of an offer
start learning
Przyjęcie oferty
compensation/ damages
start learning
zadośćuczynienie / odszkodowania
specific performance
start learning
świadczenie
assignment
start learning
cesja
collateral transfer of ownership
start learning
***zabezpieczenie przeniesienia własności (cesja na zabezpieczenie)
breach of contract
start learning
naruszenie umowy
essential terms
start learning
istotne warunki - essentialia negoti
implied (contract)
start learning
Domniemany, dorozumiały (umowa)
expressed
start learning
wyrażone wyraźnie
remedies available under the law - means to achieve justice
start learning
środki odwoławcze dostępne zgodnie z prawem - środki ochrony prawnej
restitution
start learning
restytucja, środki ochrony prawnej
rental contract
start learning
Umowa najmu
service contract
start learning
Umowa o świadczenie usług
hire purchase agreement
start learning
umowa kupna sprzedazy?
lease contract/contract of lease
start learning
Umowa najmu / umowa leasingu
loan agreement
start learning
Umowa pożyczki
workplace harassment, workplace bullying
start learning
mobbing nękanie w miejscu pracy, nękanie w miejscu pracy
mobster
start learning
gangster
rebuttal presumption
start learning
obalenie domniemania
qualified acceptance
start learning
warunkowa akceptacja
subject to contract
start learning
podlega umowie
counter-offer
start learning
kontrpropozycja
provision of agreement
start learning
postanowienie umowy
binding agreement
start learning
Umowa wiążąca
consultancy agreement
start learning
Umowa o doradztwo
vendor / buyer
start learning
sprzedawca / kupujący
instantaneous
start learning
natychmiastowy
contrary evidence
start learning
sprzeczne dowody
formation of a contract
start learning
zawarcie umowy
enforceable contract
start learning
umowa do wyegzekwowania
award damages
start learning
zasądzenie odszkodowania
capacity to contract
start learning
zdolność do zaciągania umow
zdolnosc kontraktowa
authority to act
start learning
upoważnienie
to perform the contract
start learning
wykonać umowę
implied from conduct
start learning
z domniemanych zachowań
be affixed with a seal
start learning
być opatrzone pieczęcią
defective contract
start learning
wadliwa umowa
void contract
start learning
nieważna umowa
unenforceable contract
start learning
umowa nieegzekwowalna, niewykonalna
consent to a contract
start learning
zgoda na umowę
defect in formation
start learning
wada w zawarciu
treat the contract as fully binding
start learning
traktować umowę jako w pełni wiążącą
setting the contract aside
start learning
setting the contract aside
lapse of time
start learning
Upływ czasu
lapse of time may render a contract enforceable
start learning
upływ czasu może sprawić, że umowa stanie się wykonalna
legal action brought under a deed
start learning
postępowanie sądowe wszczęte na podstawie aktu notarialnego
date of occurance
start learning
data pojawienia się
be barred from
start learning
być wykluczony z
be barred from being raise
start learning
byc wykluczonym z podniesienia --glupie tlumaczenie-
bring an action
start learning
wnieść skargę
rendered
start learning
świadczonych
conduct of the parties
start learning
zachowania stron
consent TO contract
start learning
zgoda NA kontrakt
setting a contract aside
start learning
pominiecie umowy
standard wording
start learning
standardowa formuła
recognised in law
start learning
uznane w prawie
defect in formation
start learning
wada w zawarciu
acting on somebody's behalf
start learning
działanie w czyimś imieniu
provision
start learning
postanowienie, klauzula w umowie
vague
start learning
niejasny
be capable of acceptance
start learning
stanie się akceptowalne
variation of terms
start learning
zmiana warunków
shareholder
start learning
udziałowiec, akcjonariusz
shares
start learning
udzialy akcje

You must sign in to write a comment