Company Strategies

 0    54 flashcards    olamuszalska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dotyczy
start learning
involves
wyjątkowo, szczególne
start learning
uniquely
związane z opłatą, naliczaniem
start learning
associated with charging
ceny wyższe od nominalnych, przeciętnych
start learning
premium prices
odzwierciedlać,
start learning
reflect
cechy, wartości dodane dla zwiększenia atrakcyjności oferty
start learning
extra value-added features
zróżnicowanie, różnorodność
start learning
differetiation
obejmować, uwzględniać
start learning
cover
preferowac produkt
start learning
prefer the product over other
produkty mniej zróżnicowane
start learning
less differentiated products
przywództwo w zakresie kosztów
start learning
cost leadership
cel
start learning
objective
przywództwo kosztowe
start learning
cost leadership
osiągnięte ceny sprzedaży
start learning
achieved selling price
conajmniej
start learning
at least
nacisk na minimalizację kosztów
start learning
emphasis on minimizing costs
równać się, równorzędny
start learning
equal
średnie ceny rynkowe
start learning
average market prices
związane z
start learning
related, associated
duże firmy, przedsiębiorstwa na szeroka skalę
start learning
large-scale businesses
stosunkowo, względnie
start learning
relatively
doskonale akceptowalne
start learning
perfectly acceptable
dla większości klientów
start learning
to the majority of customers
dawać zniżkę, dyskontować
start learning
discount
zwiększać sprzedaż, maksymalizować
start learning
increase sales, maximize sales
szczególnie, w szczególności
start learning
particularly
znaczące korzyści kosztowe
start learning
significant cost advantages
konkurencja, konkurent
start learning
competition, competitor
lider rynku
start learning
market leader
szukać, poszukiwac
start learning
seek
szukaja, dążą do znaczacego udzialu w rynku
start learning
seeks substantial market share
udzial w rynku
start learning
market share
szeroko rozwinięta dystrybucja
start learning
extensive distribution arrangements with retailers
sprzedawca detaliczny
start learning
retailer
nowe modele biznesowe
start learning
new business models
chociaż
start learning
although
przewaga
start learning
advantage
bywa
start learning
tend
ostrze
start learning
cutting edge
podstawowa zasada
start learning
fundamental principle
rozszerzać się, rozwijać się
start learning
to expand
szukanie nowych przydatności, zastosowań
start learning
finding new uses
celowanie w jednego lub wiecej konkurentów
start learning
targeting one or more competitors
chronic istniejący udział w rynku
start learning
protect existing market share
polepszanie
start learning
improving
skuteczność dystrybucji
start learning
distribution effectiveness
redukcja kosztów
start learning
reducing costs
strategia rzucającego wyzwania
start learning
market challenger strategy
cel
start learning
aim
zdobyć
start learning
gain
osiągać
start learning
achieve
podatny
start learning
susceptible
podatny, wrażliwy
start learning
vulnerable
powód, uzasadnienie
start learning
rationale

You must sign in to write a comment