Company law 2

 0    8 flashcards    gwiazdowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
public limited company
start learning
(publiczna) spółka akcyjna
interim report
start learning
raport okresowy; sprawozdanie okresowe
Annual Report
start learning
sprawozdanie roczne
the auditors' report
start learning
sprawozdanie rewidentów
return on equity
start learning
stopa zwrotu z kapitału własnego; rentowność kapitału własnego (miara rentowności firmy, uzyskany zysk wyrażony w procencie, udział całkowitej kwoty zainwestowanej w firmę przez jej właścicieli w uzyskanym zysku)
Annual General Meeting =Annual Meeting of Stockholders
start learning
doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy
Extraordinary General Meeting =Special Meeting (US)
start learning
nadzwyczajne walne zgromadzenie
misconduct
start learning
uchybienia

You must sign in to write a comment