Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"

4.5  1    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
protokołować
Sekretarka protokołowała spotkanie przez prawie trzy godziny.
start learning
take a record
The secretary has been taking a record of the meeting for almost three hours.
stawać po czyjejś stronie
Jestem ci wdzięczna, że stanąłeś po mojej stronie.
start learning
take sides with somebody
I'm grateful that you took sides with me.
brać udział w czymś
W środę wzięłam udział w szkoleniu z technik sprzedaży.
start learning
take part in something
On Wednesday I took part in a training on sales techniques.
wziąć głęboki oddech
Weź głęboki oddech i nie denerwuj się!
start learning
take a deep breath
Take a deep breath and don't get nervous!
przyjąć posadę
Zadzwonili do mnie z korporacji farmaceutycznej i zdecydowałam się przyjąć posadę managera marketingu.
start learning
take a job
I was called from a pharmaceutical corporation and I decided to take a job of marketing manager.
przeprowadzać ankietę
Dział marketing przeprowadził ankietę satysfakcji wśród klientów.
start learning
take a poll
The marketing department has taken a customer satisfaction poll.
brać urlop
W tym roku biorę urlop w lipcu.
start learning
take a holiday
This year I'm taking a holiday in July.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(total 1,173 flashcards)

Try the course for free

The course also includes the following sets of flashcards:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

You must sign in to write a comment