CLIL: Speaking of Literature (1)

 0    22 flashcards    piotrszymczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wstęp do wydania
DBC Pierre przygotował pouczający wstęp do tego wydania mrocznego klasyku Dostojewskiego.
start learning
an introduction to an edition
DBC Pierre provides an enlightening introduction to this edition of Dostoyevsky's dark classic.
zagłębiać się w tematykę
W Notatkach z podziemia Dostojewski mocno zagłębia się w zdradliwe tereny ludzkiego umysłu.
start learning
to delve deep into a subject
In Notes from Underground Dostoyevsky delves deep into the trecherous terrain of the human mind.
wydanie z serii X
znakomite wydanie z serii "Cannongate Canons"
start learning
an X edition
an excellent Cannongate Canons edition
oceniać, dokonywać oceny
start learning
to assess
wyjaśniać, jasno ukazywać
start learning
to elucidate
uchwycić, pochwycić
Dostojewskiemu udaje się uchwycić to, co DBC Pierre nazywa ʺdziwnymi machinacjami umysłuʺ
start learning
to capture
Dostoyevsky succeeds in capturing what DCB Pierre calls the ʺcurious machinations of the mindʺ
znajdować rezonans, być aktualnym (o dziele literackim)
Dzieło zachowuje aktualność w dzisiejszym świecie.
start learning
to resonate
The novel still resonates strongly in today's world.
odnosić się do pewnych motywów
Powieść porusza takie motywy jak uprzemysłowienie czy ideologie utopijne.
start learning
to address certain themes
The novel addresses themes such as industrialism and utopianism.
narrator wiarygodny/niewiarygodny
start learning
a reliable/unreliable narrator
zgorzkniały monolog
start learning
an embittered monologue
opowiedziany, opowiadany
Historia opowiadana jest w petersburskiej suterynie.
start learning
narrated
The story is narrated from a St. Petersburg basement.
samotny/wyalienowany antybohater
start learning
a lone/alienated anti-hero
pierwsza część (powieści)
start learning
the first part/section of the novel
opowiadać historię kogoś lub czegoś
start learning
to tell the story of
zajmująca, wciągająca historia
start learning
an engrossing story
prowadzić do rozwiązania
start learning
to lead to the denouement
zabiegi/narzędzia stylistyczne
start learning
stylistic devices/tools
ponadczasowe prawdy
Poprzez odtworzenie szczegółów swojej epoki i analizę zachowań Dostojewski odkrywa ponadczasowe prawdy.
start learning
timeless truths
By recreating the particularities of his era Dostoyevsky strikes upon timeless truths.
wnikliwa analiza zachowania
start learning
a perspicacious analysis of behaviour
lekki
lekka komedia romantyczna
start learning
light-hearted
a light-hearted romantic comedy
skupienie się na określonych motywach
Powieść wyraźnie skupia się na motywach przebaczenia i odkupienia.
start learning
thematic preoccupation
The novel is visibly preoccupied with the theme of forgiveness and redemption.
budzić, wywoływać
W filmie akcja zostaje przeniesiona do roku 1910, co może budzić sprzeciw purystów.
start learning
to occasion
In the film, the story is updated to 1910, which may occasion purist objection

You must sign in to write a comment