classroom language

 0    21 flashcards    mario360x
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
otwórzcie książki
start learning
open you books
przejdź do strony 84
start learning
go to page 84
robić ćwiczenia
start learning
do exercise
Przeczytaj tekst
start learning
read the text
spojrzeć na pokładzie
start learning
look at the board
zamykać
Bank jest dosyć blisko.
start learning
close
The bank is quite close.
praca w parach
start learning
work in pairs
Odpowiedz na pytania
start learning
answer the questions
Słuchaj i czytaj
start learning
listen and read
wstawać
Wstał oburzony i wyszedł z pokoju.
start learning
stand up
He stood up indignant and left the room.
usiąść
Usiadłam i czekałam na wizytę u lekarza.
start learning
sit down
I sat down and waited for an appointment at the doctor's.
Wyłącz telefon
start learning
turn off your mobile
proszę sopt mówić
start learning
please sopt talking
możesz to powtórzyć?
start learning
can you repeat that?
jestem spóźniony
start learning
i'm late
Nie rozumiem
start learning
i don't understand
Czy mogę mieć kopię?
start learning
can i have a copy
jak to przeliterujesz?
start learning
how do you spell it?
nie wiem
start learning
i don't know
możesz mi pomóc
start learning
can you help me
co to za strona?
start learning
what page is it?

You must sign in to write a comment