Classes 3 cz 1

 0    33 flashcards    kasiaszymkowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przyjemne rozmowy
start learning
enjoyable conversation
wspólny interes
start learning
common interest
dzielenie wyniana
start learning
sharing
pomysły, myśli
start learning
ideas
zagraniczny, obcy kraj
start learning
foreign country
obcy
start learning
stranger
ze swiezo spotkana osobą
start learning
with freshly meet person
wymieniane z sąsiadem
start learning
exchanged with neighbour
zdolność do inicjowania
start learning
ability to initiate
przypadkowy
start learning
casual
wysoko cenione
start learning
highly valued
wśród highbrows
start learning
among highbrows
przyjaźnie rozpoczęty
start learning
friendships started
przełamanie lodów
start learning
breaks the ice
postrzegana
start learning
perceived
umiejętność
start learning
skill
przede wszystkim
start learning
first of all
wyzwanie
start learning
challenging
również dla
start learning
also for
tak jest, dzieje sę tak
start learning
this is so
praktycznie oznacza,
start learning
practically mean
zmienne tematy
start learning
variable topics
pociągać za sobą, wymaga
start learning
entail
dość (całkowicie) specjalistycznych słów
start learning
quite specialist words
troche bojażliwy, nieśmiały
start learning
a bit apprehensive
pojawiło się
start learning
popped
jak grom z jasnego nieba
start learning
or her out of the blue
ponadto
start learning
moreover
strach
start learning
fear
może prowadzić do
start learning
can lead to
spowolnić
start learning
slow down
z powodu braku
start learning
because of lack of
pewność siebie
start learning
self confidence

You must sign in to write a comment