chapter 45-3

 0    26 flashcards    dawwoz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy mógłbyś mi powiedzieć kiedy odchodzi następny lot do San Francisco?
start learning
Could you tell me when the next flight to San Francisco leaves?
Czy są jakieś wolne miejsca?
start learning
Are there any seat available?
Czy mógłbyś mi powiedzieć o której godzinie przylatuje samolot do San Francisco?
start learning
Could you tell me what time the plane arrives in San Francisco?
Czy może Pan położyć bagaż na wagę?
start learning
Could you put the baggage on the scale?
Pójdziemy spać teraz i jutro rozwiążemy wszystkie problemy. Użyj idiomu na rozwiązać.
start learning
We'll get some sleep now and tomorrow we'll sort things out.
Nie mam nic do oclenia
start learning
I have nothing to declare.
Czy mógłby Pan otworzyć swoją walizkę, proszę. (Użyj zdanie z would)
start learning
Would you mind opening your suitcase, please?
Wchodzisz na pokład przez bramę odlotów.
start learning
You board the plane through the departure gate.
sala odlotów
start learning
departure lounge
miejsce przy przejściu (w samolocie)
start learning
an aisle seat
miejsce przy oknie (w samolocie)
start learning
a window seat
Idziesz zabrać swój bagaż ze strefy poświadczenia bagażu/
start learning
You go to collect your luggage at baggage claim.
Strefa odbioru bagażu jest miejscem gdzie idziesz odebrać swoje walizki.
start learning
Baggage claim is where to go to pick up your siutcases.
On musiał zostawić depozyt na kwotę 40 $, nieprawdaż?
start learning
He had to leave a deposit of 40 dollars, didn't he?
Jestem pierwszym pasażerem do odprawy, nieprawdaż?
start learning
I'm the first passenger to check-in, aren't I?
maszynista pociągu
start learning
engine driver
wsiąść do pociągu
start learning
to get on the train
pas startowy samolotu
start learning
a runway
tory kolejowe
start learning
railway line or track
Czy może mi Pan powiedzieć, czy jest możliwe wynająć samochód na lotnisku?
start learning
Could you tell me if it's possible to hire a car at the airport?
Polecieliśmy do Niemiec samolotem.
start learning
We went to Germany by plane.
Pasażerowie przeszli przez kontrole celną
start learning
The passengers went through customs.
Samolot podchodzi do lądowania.
start learning
An aircraft touches down, it lands.
the moment when an aircraft leaves the ground and begins to fly.
start learning
take-off
przekroczyć
start learning
to excess
Nie znoszę lotnisk. Ani ja
start learning
I can't stand airports. Neither can I.

You must sign in to write a comment