chapter 45-2

 0    23 flashcards    dawwoz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Idę (zamierzam) na plażę się popalać.
start learning
I'm going to the beach to sunbathe.
Weź parasol ze sobą. Jest bardzo gorąco.
start learning
Take a sunshade with you. It's very hot.
Dobry Boże! Co Ci się stało. Jesteś czerwony jak rak.
start learning
Good Lord! What happened to you. You're as red as tomato.
Zasnąłem na plaży, nieprawdaż?
start learning
I fell asleep on the beach, didn't I?
Była smutna słysząc, że jej ojciec był chory.
start learning
She was upset to hear that her father was ill.
Łatwo zrozumieć jak ta maszyna działa.
start learning
It's easy to understand how this machine works.
Zawsze było jej życzeniem przejść na emeryturę i mieszkać na wyspie.
start learning
It had always been her wish to retire to the island.
Jego oferta pomocy była mile widziana.
start learning
His offer to help was welcomed
Potrzebuję czegoś do uśmierzenia bólu gardła
start learning
I need something to relieve my sore throat
Nie wiem do kogo mówić
start learning
I don't know who to talk to.
Nie rozumiem jak zrobić to ćwiczenie.
start learning
I don't understand how to do this excercise.
Dzieci nie mają się gdzie bawić.
start learning
The children have nowhere to play
Nie przyniosłem nic do picia.
start learning
I haven't brought anything to drink
to feel like sth
start learning
to have a wish of something or to want to do sth at a particular moment.
Chcę iść popływać. (Użyj idiomu feel like)
start learning
I feel like a swim
Zamierzasz pójść na aerobik? Nie, nie czuję potrzeby dzisiaj (idiom)
start learning
Are you going to aerobics? No, I don't feel like it today
On był taki niegrzeczny (ordynarny), miałam ochotę zdzielić go w twarz.
start learning
He was so rude, I felt like slapping his face.
SYN: postpone
start learning
to put off
Nie mogę wytrzymać więcej tego smrodu
start learning
I can't stand that smell anymore.
SYN: put up with
start learning
I can't put up with that smell anymore.
pole biwakowe
start learning
a campsite
postawić zakład
start learning
to bet
Fiona podoba się Johnowi, lecz ona wychodzi się zabawić z Tomem. (idiom)
start learning
John really fencies Fiona, but she's going out with Tom.

You must sign in to write a comment