campaign unit 1 - 5

 0    108 flashcards    mmizeracki22
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
trzymany w odwodzie
start learning
held in reserve
zlikwidować(stanowisko/pozycje)
start learning
to take out
nawiązaćwalkę z nieprzyjacielem
start learning
to engage the enemy
zostałem przydzielony do
start learning
i was posted to
dostałem mianowanie na kapitana
start learning
i was commissioned as a captain
zostałem awansowany na
start learning
I was promoted to
zbocza
start learning
slope
racje żywnościowe
start learning
combat rations
naciśnij zatrzask magazynka kciukiem
start learning
Press the magazine catch witch your thumb
język spustowy
start learning
trigger
bezpiecznik
start learning
safety catch
pociągnąć rączkę suwadła
start learning
Pull the cocking handle
być unieruchomionym
start learning
to be pinned down
nabój w komorze nabojowej
start learning
a round in the chamber
wylot lufy
start learning
muzzle
siły powietrzno-desantowe
start learning
Airborne forces
zdobyć miejsce
start learning
to earn a place
podstawowe umiejętności
start learning
core skills
zachowanie bojowe
start learning
fieldcraft
mistrzostwo strzeleckie
start learning
skills at arms
mundur polowy z oporządzeniem
start learning
battle order
tor taktyczny
start learning
assault course
przepustka
start learning
leave
mieć wymaganą dyscyplinę
start learning
to have self-discipline required
zagraniczny przydział
start learning
overseas posting
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
odnieść straty w ludziach
start learning
to suffer casualties
zmiana w kondyngencie
start learning
tour of duty
wyrzutnia pocisków rakietowych
start learning
firing post
zebrać sie
start learning
assamble
nacierać/natarcie
start learning
to advance
szarża, atak, uderzenie
start learning
charge
wejść na mine
start learning
to step on a mine
wycofać sie
start learning
to withdraw / pull back
zniszczyć
start learning
to take out
powstrzymać wroga
start learning
to pin down
okopać się
start learning
to dig in
kontratakować
start learning
counter attack
dostać się pod ciężki i dokładny ogień
start learning
get come heavy and accurate fire
zdołać zmusić kogoś do
start learning
to succeed in forcing sb to do sth
podczas potyczki
start learning
during the engagement
włożyć pełny magazynek
start learning
to Insert a full magazine
załadować/rozładować broń
start learning
to load / unload a weapons
wyjąć nabój z komory
start learning
to eject the round from the chamber
przeładować broć
start learning
to cock a gun
hełmofon
start learning
headset
kamizelka kuloodporna
start learning
body armour
instruktor/kierownik strzelnicy
start learning
range officer
zdolności strzeleckie
start learning
marksmanship
poborowy
start learning
conscript/enlisted
wniosek o urlop
start learning
an application for leave
obejmować
start learning
to comprise
drużyna ma siłę 8 ludzi
start learning
a section has the strength of 8 people
jest podzielona na 2 grupy ogniowe
start learning
is divided into two fire teams
jestem odpowiedzialny za dziennik
start learning
I am responsible for the register
pobierać broń z magazynu
start learning
to draw weapons from armoury
rozliczyć się z ostrej amunicji i łusek
start learning
to be inspected for leave rounds and empty cases
pobudka
start learning
reveille
regulamin strzelnicy
start learning
range standing orders
przestrzegać poleceń
start learning
to obey instructions
ostra amunicja
start learning
live rounds
celowac broń w bezpieczynm kierunku/w kogos
start learning
point your weapon in a safe direction /somebody
maska gazowa
start learning
a respirator
ograniczać widoczność
start learning
to limit/reduce visibility
schodzić w dół zbocza
start learning
descend the slope
kierunek
start learning
bearing
mieć problemy z chodzeniem
start learning
have difficults walking
zmierzch
start learning
twilight, last light, dask
wyruszyć w kierunku szczytu
start learning
set off for the summit/peak
wąska grań
start learning
narrow ridge
brygada składa się, obejmuje
start learning
brigade consists/comprises of/is made up of 3 battelgroups
jest przypisana brygadzie
start learning
On operations the battelgroup is assigned to a brigade
kompania wsparaci wyposażona jest w moździerze, czołgi i karabiny maszynowe
start learning
The support company is equipped with mortars, anti tanks weapons and machine guns
Mój zakres obowiązków obejmuje zgłaszanie rannych
start learning
My remit includes casualty reporting
batalion jest dowodzony przez
start learning
the battalion is commanded by
kwatermistrz
start learning
quartermaster
dowódca batalionu
start learning
commanding officer
dowódca kompanii
start learning
officer commanding
Kontrolować wydawanie sprzętu
start learning
to control the issue of equipment
prowadzić magazyn batalionu
start learning
to run/manage the batalion stores
rozpatrywać wnioski o zwrot kosztów podróży
start learning
to process travel claim
dokumentacja przejścia do rezerwy
start learning
discharge documantation
nadzorować prace sekcji urzędników
start learning
supervise the work of a sections of clerks
podlegać komuś
start learning
to responsible to sb
części zapasowe do pojazdów
start learning
spare parts
zajmować się zamówieniami
start learning
to handle orders for
zakres obowiązków
start learning
remit/area of responsibilities
rejestracja więźniów wojennych
start learning
prisoners of war registration
sprawy socjalne
start learning
welfare
środki wsparcia ogniowego
start learning
fire support assets
poborowy
start learning
enlisted
wchodzić na pokład samolotu
start learning
embark on the plane
traktat pokojowy
start learning
peace treaty
linka wyzwalająca w spadochronie
start learning
ripcord
wykonać zadanie
start learning
accomplish the task
spocznij
start learning
at ease
pluton porusza się lekkim wozem bojowym
start learning
platoon is mounted on Cavalry Fightny Vehicle
zająć miasto
start learning
seize a town
narazić cywili
start learning
edanger civilians
stłumic powstanie
start learning
suppress the uprising
ten półwysep jest wazny pod względem strategicznym
start learning
This peninsula is strategically important
założyc punkt obserwacyjny
start learning
Set up an observation post
apel, sprawdzenie obecności
start learning
roll call
pod osłoną nocy
start learning
under cover of darknesss
wybuch powstania
start learning
outbreak of uprising
zbiórka kompanii
start learning
company assemble
bezwładny ogień/ na ślepo
start learning
indisuiminate fire
założyc punkt kontrolny
start learning
Set up a checkpoint

You must sign in to write a comment