Campaign 2 Unit 3

 0    55 flashcards    przemekm1994
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
United Nations Military Observers - obserwatorzy wojskowi ONZ
start learning
UNMO
najechać
start learning
to invade
grozić
start learning
to threaten
rozpocząć / wystrzelić
start learning
to launch
wycofać się
start learning
to withdraw
rozpocząć atak
start learning
to launch an attack
utrzymać pozycję
start learning
to hold a position
tło
start learning
backgroung
tło konfliktu
start learning
background to the conflict
uchodźca
start learning
a refugee
dotknąć / wpłynąć
start learning
to affect
region / ludzie dotknięci konfliktem
start learning
region / people affected by conflict
wybuchnąć
start learning
to break out
wojna wybuchła
start learning
the war broke out
półwysep
start learning
a peninsula
podejrzliwy / podejrzany
start learning
suspicious / suspected
zawieszenie broni / ognia
start learning
a ceasefire
podpisaś
start learning
to sign
podpisać zawieszenie broni
start learning
to sign a ceasefire agreement
warunki porozumienia
start learning
agreement terms
nadzorować
start learning
to monitor = control = supervise
stosunek do
start learning
attitude to / towards
stosunek miejscowych ludzi do nas
start learning
the attitude of local people to us
odzyskać / odbudować
start learning
to restore
odbudować / przywrócić dobre stosunki
start learning
to restore good relations
przedłożyć / przedstawić / złożyć
start learning
to submit
przedłożyć / przedstawić / złożyć raport
start learning
to submit a report
obecnie
start learning
currently
siatka / kwadrat
start learning
a grid
wspólrzędne siatki / kwadratu
start learning
grid coordinates
strefa buforowa
start learning
buffer zone
pobliże / sąsiedztwo
start learning
vicinity
w pobliżu czegoś
start learning
in the vicinity of
żródło
start learning
a source
czujka
start learning
a lookout
wtargnięcie na teren wroga, naruszenie granicy
start learning
an incursion
zażarta walka
start learning
fierce battle
zakwaterować
start learning
to lodge
zakwaterować
start learning
to accommodate
rozminować
start learning
clear mines = to demine
strefa wykluczenia (rodzaju broni)
start learning
weapons exclusion zone
przybrzeżny
start learning
coastal
przeprowadzić
start learning
conduct = carry out
napięcie (napięta sytuacja)
start learning
tension
strefa zdemilitaryzowana
start learning
demilitarized zone
odmówić
start learning
to refuse
odprawa
start learning
a briefing
granica obszaru
start learning
a boundary
punkt obserwacyjny
start learning
observation post
punkty zapalne
start learning
hot spots
ofiara, ranny
start learning
a casualty
punkt / miejsce wydostania (z terenu wroga)
start learning
extraction point
obsadzić załogą
start learning
to man
strefa bez odbioru
start learning
dead space
zrozumiałem i zastosuję się
start learning
I will comply = wilco

You must sign in to write a comment