business results

 0    133 flashcards    AmyMalag
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
reputacja, szacuenk opinia
start learning
reputation
zasady, reguły, prawo, podstawy
start learning
principles
fachowość, zawodowość
start learning
professionalism
twórczość, kreatywność
start learning
creativity
rozrzutność ekstrawagancja
start learning
extravagance
innowacja, nowatorstwo
start learning
innovation
tradycyjność
start learning
tradition
porozumienie, kontakt, stosunek
start learning
rapport
rzetelny, solidny, pewny
start learning
reliable/trustworthy
bezowocny, nieudany, niefortunny
start learning
unsuccessful/ineffective
efektowny, pretensjonalny, ostentacyjny
start learning
showy/ostentatious
korzystny, łaskawy, życzliwy
start learning
positive/favourable
kosztowny, drogi, pracochłonny
start learning
costly/expensive
nieufny, podejrzliwy
start learning
mistrustful/suspicious
praktyczny, działający, funkcyjny
start learning
practical/functional
złożony, skomplikowany, zawiły
start learning
complicated/complex
prosty, zwykły, skromny, niewielki
start learning
simple/modest
owocny, uany, fortunny
start learning
effective/successful
arogancki, nieufny, przezorny
start learning
over confident/arrogant
ostrożny, nieufny, przezorny
start learning
cautious/wary
nagroda
start learning
reward/prize
zaliczka
start learning
incentive
system motywacyjny
start learning
incentive schemes
"trzynastka"
start learning
annual bonus
bezgotówkowa nagroda
start learning
non-cash rewards
podnieść lojalność firmy
start learning
foster company loyality
osiągnięcie
start learning
achievement
uznanie, docenienie
start learning
recognition
korzyść, dodatek, pożytek
start learning
benefit
akcje firmy
start learning
profit-sharing schemes
spełnienie
start learning
fulfilment
autonomia
start learning
autonomy
być uznanym
start learning
be acknowledged
prowizja
start learning
commission
cięcia kosztów
start learning
staff discount
nagroda za punktualność
start learning
attendance reward
ocena, krytyka, docenienie
start learning
appreciation
plan rekompensat
start learning
compensation plan
postęp
start learning
(personal) development
duma
start learning
praise
plan emerytalny
start learning
non-contributory pension plan
zbieżność, zgodnosć
start learning
coincidence
roboczo-godziny
start learning
man-hours
konflikty interpersonalne
start learning
personal dashes
pożyczka
start learning
loan
sponsor
start learning
ventercapitalist
nadgodziny
start learning
overhours
prognoza
start learning
forecast
brak czegoś
start learning
lack of
przegapić ostateczny termin
start learning
miss the deadline
faktury
start learning
invoices
jednostka
start learning
entity
przed
start learning
prior to/before
porządek
start learning
sequence
plan awaryjny
start learning
contigency plan
pierwsze wrażenie
start learning
first impression
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
follow-up call
aranżować, organizować, zapewniać warunki, planować
start learning
arrange
wymiana
start learning
exchange
czynnik
start learning
factor
podobnie, również, ponadto
start learning
likewise
niematerialne
start learning
intagibles
serdeczność, zapał, życzliwość
start learning
warmth
początkowy, wstępny
start learning
initial
zastanawiać się, rozpatrywać, uważać.
start learning
consider
uwagi, wzmianki, pochwały
start learning
mentions
możliwość, zdolność, umiejętność
start learning
ability
postępowanie, nawyk
start learning
behaviour
wpływ, oddziaływanie
start learning
influence
osłaniać, przykrywać, tuszować
start learning
replace/cover
tłumaczyć, objaśniać, przekładać
start learning
translate/interpret
umacniać
start learning
confirm
dawny były
start learning
former
odnowić, przedłużyć
start learning
renew
cel, zamiar, zamysł, intencja
start learning
purpose
dalszy, kolejny, wiekszy
start learning
further
dowiadywać sie, pytać, informować
start learning
enquire
uzupełniać, uaktualniać
start learning
(be) update
zasadniczo
start learning
as a rule
brać udział, uczęszczać
start learning
attend
uczestnicy, zawodnicy
start learning
participants
terminarz, porządek dnia
start learning
agenda
wspólny sponsoring
start learning
cross-promotion
podrabiać, naśladować, fałszować
start learning
forge
dostawca
start learning
supplier
nieusatysfakcjonowany, niezadowolony
start learning
dissatisfied
konkurencyjny, rywalizujący
start learning
competitive
krótko, zwięźle
start learning
briefly
zapewniać, zaopatrywać
start learning
provide
niezbędności, potrzeby
start learning
necessities
zauważać, uświadamiać sobie
start learning
perceive
dotyczyć, obejmować
start learning
involve
poświęcenie, oddanie
start learning
dedication/devotion
zaangażowanie
start learning
commitment
wysiłek, próba
start learning
effort
towary
start learning
merchanalize/goods
uwaga, spostrzeżenie, komentarz
start learning
remark
sygnalizowac, wskazywać
start learning
indicate
zaprezentować, natknąć sie
start learning
come across
doradczy, opiniodawczy
start learning
advisory
przewrót, obrót firmy
start learning
turnover
rozpad, awaria, krach
start learning
breakdown
pojawiać sie, występować
start learning
occur
ograniczenia
start learning
constraints
utrzymywać, zachować
start learning
maintain
błędny, zawodny, wadliwy
start learning
faulty
fundusze
start learning
funds
gorączkowy
start learning
hectic
stanie się niebawem
start learning
bound to be happened
nieuchronny
start learning
imminent
w moim odczuciu, moim zdaniem
start learning
in my estimation
powiększać
start learning
to boost
chwali się
start learning
to boast about
rozdzielać
start learning
set apart/ separate
wycieczka
start learning
excursion
oddzial
start learning
subsidiary
wzrost
start learning
increase
zwrócić się
start learning
head off
ograniczenia budżetu
start learning
budget constraints
skupiony, skoncentrowany na
start learning
focused
elastyczny, dopasowujący sie
start learning
flexible
zgodnie z regułami
start learning
comply with regulations
wyznaczyc termin
start learning
make the launch date
wstępnie
start learning
provisionally
odnoszący sie do
start learning
regarding
trwały, ciągły
start learning
lasting
postanawiać, rozwiązywać
start learning
resolve
śledzić, kontrolować, uważać
start learning
keep track of
przeznaczać
start learning
allocate
pozostać, zatrzymać
start learning
stay on track
wystarczający
start learning
sufficient
na bieżąco
start learning
currently
oszczędzać
start learning
keep cost down

You must sign in to write a comment