Business finance

 0    50 flashcards    wurcelka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
założyć fimę (2)
start learning
set up a company/ start a company
kapitał
start learning
capital
firmy mogą pożyczyć pieniądze zwane pożyczkją
start learning
companies can borrow money called a loan
rata z odsetkami
start learning
instalments with interest
ludzie którzy inwestują pieniądze w akcję to akcjonariusze
start learning
people who invest money in shares are called shareholders
pieniądze dostarczane przez akcjonariuszy
start learning
share capital
należeć/ mieć w posiadaniu
start learning
own
właściciel
start learning
owner
inwestrzy może pożyczyć pieniądze firmom poprzez zakup obligacji
start learning
investors can lend money to companies by buying bonds
wydawać obligacje
start learning
issue bonds
jestem winna Ci przysługę
start learning
I owe you a favour
zobowiązania firmy (długoterminowe, krótkoterminowe)
start learning
liabilities long-term short-term
dostawcy dostarczają dobra i usługi na kredyt
start learning
suppliers can provide goods and services on credit
dostarczać
start learning
supply
pieniądze firmy wydawane na codzienne wydatki
start learning
working capital/ funds
akcje po amerykańsku
start learning
stock/stockholder
przychód
start learning
revenue
dochód
start learning
profit, net income, earnings
koszty
start learning
expenses
pieniądze płacone do akcjonariuszy
start learning
dividend
zatrzymywać pieniądze, zyski, kontrolę
start learning
retain earnings, profits, property, control
dług
start learning
debt
raport finansowy
start learning
financial statements
aktywa, składniki majątku
start learning
assets
straty księgowe
start learning
loss account
zyski księgowe
start learning
profit account
wydawać akcje i udziały
start learning
issue shares and equities
bilans
start learning
balance sheet
brać hipotekę
start learning
take a mortgage
spółka
start learning
partnership
wspólnik
start learning
partner
odpowiedzialny (finansowo)
start learning
liable for
podmiot prawny
start learning
legal entity
jednoosobowa działalność gospodarcza
start learning
sole trader, single member company
pozwać
start learning
sue
z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
limited liability
zabrać do sądu
start learning
take to court
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
limited company
wnosić wkład
start learning
contribute
ład korporacyjny
start learning
corporate governance (rules)
odpowiedzialny za
start learning
accountable for
prezes
start learning
chairman (UE), president (am)
komitet
start learning
committee
dyrektor zarządzający
start learning
managing director (british)
dyrektor generalny
start learning
chief executive officer (Ceo) american
sporządzić umowę spółki
start learning
drew up Articles of Association/ bylaws (am)
statu
start learning
Memorandum of Association (british) / Certificate of Incorporation
zarejestrowana siedziba
start learning
registered office
spółka na giełdzie
start learning
listed company
firma (7)
start learning
company, firm, partnership, business, enterprice, factory, plant

You must sign in to write a comment