Business english

 0    72 flashcards    gevvov
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Kapital wysokiego ryzyka
start learning
Venture capital
obligacja
start learning
bond
hipoteka
start learning
mortgage
o zwiekszonym ryzyku
start learning
subprime
fundusze hedgingowe
start learning
hedge funds
pochodne
start learning
derivatives
gra na gieldzie oparte o roznice cen
start learning
spread-betting
raport finansowy
start learning
financal statement
aktywa
start learning
assets
struktura rynku
start learning
market structure
grupy
start learning
clusters
Przejęcie firmy/wladzy
start learning
takeover
fuzja firm, 2w1
start learning
merger
Wykup przedsiebiorstwa
start learning
buyout
badanie rynku
start learning
market investigation
ograniczać konkurencję
start learning
restrict competition
streszczenie
start learning
summary
opodatkowanie
start learning
taxation
skuteczność, wydajność
start learning
efficiency
usługi pocztowe
start learning
postal service
kurs walutowy
start learning
exchange rate
odprawa
start learning
briefing
oświadczenie finan- sowe
start learning
financal statement
cel
start learning
aim
zasięg, zakres, waga, stopien
start learning
extent
współzałożyciel
start learning
co-founded
nabyć
start learning
acquire
dyrektor naczelny
start learning
chief executive officer
długi
start learning
debts
zyski
start learning
profits
podwładni
start learning
subordinates
wykonać, osiagac, realizowac
start learning
accomplish
udziałowiec, akcjonariusz
start learning
shareholder
wykonać obowiazak, rozkaz
start learning
execute
byc podzielone
start learning
be divided
mirzyc wyniki w pracy
start learning
measure performance
wyznaczac cele
start learning
set objectives
przydzielac zasoby
start learning
allocate resources
dostawca
start learning
supplier
dystrybutor
start learning
distributor
kryzys
start learning
crisis
radzenia sobie z kryzysem
start learning
deal with crisis
wykonywania zadań
start learning
perform tasks
nadzorować podwładnych
start learning
supervise subordinates
coraz bardziej
start learning
increasingly
nadawac transmisje
start learning
broadcast
przychód
start learning
revenue
zagwarantować
start learning
ensure
etap w karierze
start learning
stage
wdrożyc, wprowadzac
start learning
implement
rekrutacja wysoko kwalifikowanych kandydatow
start learning
headhunting
żywienie
start learning
nutrition
znaczny, niemaly
start learning
considerable
nagroda
start learning
reward
nadmierny
start learning
excessive
pożądany
start learning
desirable
Oceny
start learning
assessments
zobowiązanie / obowiązek
start learning
commitment
praca, robota
start learning
labour
płaca / zarobki
start learning
wage
bodziec, motywacja
start learning
incentive
niezdolny
start learning
incapable
szacunek
start learning
esteem
dążyć do, realizować
start learning
pursue
pewnosc, pewniak
start learning
certainty
wystarczający
start learning
sufficient
nadzorca
start learning
supervisor
przeciwnie
start learning
contrary
mnóstwo
start learning
plenty
angażować
start learning
engage
korygować
start learning
rectify
stolowka
start learning
canteen

You must sign in to write a comment