Business English

 0    50 flashcards    paulinacw
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zakup
start learning
purchase
Give it some thought
start learning
Slip on it
oferta cenowa
start learning
quotation
próbny
start learning
tentative
podawać cenę
start learning
to quote
zająć się problemem
start learning
address the problem
inwentarz
start learning
inventory
kontrola na miejscu
start learning
spot-check
wpływ
start learning
leverage
ograniczenia
start learning
constrains
porządek
start learning
governance
Występowanie, przewaga
start learning
prevalence of
wdrażane, eksploatacja
start learning
deployed
ustawowy
start learning
statutory
zakorzeniony
start learning
ingrained
obciążone
start learning
encumbered
towary
start learning
comodity
towary
start learning
goods
z powodu
start learning
in part
łatwo dostępne
start learning
readily
zdobyć
start learning
to source
krótkie serie
start learning
short baches
przylegac
start learning
adhered to
zniesione
start learning
abolished
wypadkowy
start learning
resultant
krzepki
start learning
robust
odporny
start learning
resiliant
interesariusze
start learning
stakeholders
wysyłka
start learning
dispatch
ułatwienie podejmowania decyzji
start learning
facilitating decision making
uproszczenie z przyspieszeniem
start learning
streamline
zastosować
start learning
apply
praktyczne zastosowanie
start learning
practical aplication
przekazać dokumenty
start learning
remit documents
na piechotę
start learning
pedestrian method
zawdzięczać
start learning
owe
pieniądze
start learning
monies
elektrownia
start learning
power plant
Perspektywy
start learning
prospects
oddział
start learning
branch
zgromadzić
start learning
amass
Restrukturyzacja
start learning
restructuring
tkanina
start learning
fabric
polot
start learning
flare
wyciągnąć z kłopotów
start learning
bail out
ponieść koszty
start learning
incure cost
prowadzić biznes
start learning
persue business
poznać
start learning
to get to know
dzielnica
start learning
district
czynszowki
start learning
tenament houses

You must sign in to write a comment