Building a career

 0    111 flashcards    paulinajanik3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
faced with
start learning
w obliczu
benefit
start learning
zasiłek, korzysc
graduates
start learning
Absolwenci
certainly
start learning
rzeczywiście
get good value for their money
start learning
uzyskać dobrą jakość za swoje pieniądze
estimates
start learning
Szacunki
avarage graduate
start learning
średni absolwent
annual earning
start learning
roczne zarobki
minimum wage
start learning
płaca minimalna
well-off families
start learning
zamożnych rodzin
favours
start learning
przysług
prospects
start learning
widoki na przyszłość, perspektywy
working-class families
start learning
rodzin robotniczych
enormous debt
start learning
ogromne zadłużenie
mountain to climb
start learning
daleka droga
scholarships
start learning
stypendia
equal opportunities
start learning
równość szans
awareded
start learning
wytrącony
taxpayer
start learning
Podatnik
thus
start learning
tak więc / tym samym
majority of taxpayers
start learning
większość podatników
significantly
start learning
znacząco
minority of students
start learning
mniejszość studentów
wealthy
start learning
zamożny
justified
start learning
usprawiedliwiony
the trend towards cuts in education
start learning
tendencja do cięć w edukacji
unmistakeably
start learning
niewatpliwie
ordinary taxpayer
start learning
zwykły podatnik
exacerbated
start learning
pogarsza
rise in the coys of providing higher education
start learning
wzrost w zakresie zapewniania szkolnictwa wyższego
cross-border
start learning
transgraniczna
delivery
start learning
dostawa
failed to cap
start learning
nie udało się zamknąć
spiralling costs
start learning
rosnące koszty
subsidies
start learning
Dotacje
hikes in student fees
start learning
podwyżki w opłatach studenckich
revenues
start learning
przychody
less experienced faculty
start learning
mniej doświadczonych wykładowców
increase
start learning
wzrost / przyrost
fess further
start learning
dalej
cap the costs
start learning
ograniczać koszty
excluding
start learning
z wyłączeniem
intrigyingly
start learning
intrygująco
meet the same resistance
start learning
spotkać ten sam opór
rapidly
start learning
gwałtownie
profitable
start learning
dochodowy
facilities
start learning
udogodnienia
extracurricular activities
start learning
zajęcia pozalekcyjne
counseling
start learning
doradztwo
networking
start learning
sieci
placement
start learning
umieszczenie
fees
start learning
Opłaty
better value for their money
start learning
lepszy stosunek jakości do swoich pieniędzy
benevolent
start learning
życzliwy
exposed
start learning
narażony
extinction
start learning
wymieranie
adopting
start learning
Przyjmując
obsolete
start learning
przestarzały
a worn a schoolarship
start learning
przyznac stypendium
take on a debt
start learning
zaciągnąć dług
provide better services
start learning
swiadczyc lepsze uslugi
meet the remains
start learning
sprostac popytowi
benevolent goverment
start learning
życzliwy rząd
estimates
start learning
Szacunki
gain knowlege
start learning
zdobyć wiedzę
acquire skills
start learning
nabycie umiejętności
miss out on
start learning
przegapić
improving employability
start learning
zwiększaniu zatrudnienia
receice tution
start learning
wynagrodzenie, otrzymac nauke
enhance your cv
start learning
wzmocnij swój cv
hesitate
start learning
wahać się
subsidiary
start learning
filia firmy
to be dismissed
start learning
zostać wyrzuconym z pracy
to be laid off
start learning
zostać zwolnionym (z powodu braku pracy do wykonania)
to be made redundant
start learning
zostać zwolnionym (z powodu redukcji zatrudnienia)
to be on assigment
start learning
być na zleceniu
to be promoted
start learning
być promowane
to be promoted
start learning
awansować
to be resting
start learning
odpoczywać
to be suspended
start learning
być zawieszonym
to be transferred
start learning
do przeniesienia
to give in your notice
start learning
dac wypowiedzenie
to join a company
start learning
dolaczyc do firmy
to quit
start learning
rzucić
to take the sabbatical
start learning
wziąć urlop naukowy
reset, retake
start learning
zdawac poprawke
recieve
start learning
powtarzac
intern
start learning
stażysta
undergraduated
start learning
student 1 stopnia
arrange
start learning
zorganizować
deep pockets
start learning
głębokie kieszenie
arrange a student loan
start learning
zorganizować kredyt studencki
interest-free
start learning
nieoprocentowane
tax-deductible
start learning
odliczenie od podatku
repayable
start learning
zwrotny
dotain
start learning
dotacje
grants
start learning
Dotacje
bound by law
start learning
związany prawem
boost
start learning
doładowania
drop out
start learning
wycofać się
enhance
start learning
zwiększyć
miss out
start learning
przegapić
start over
start learning
zaczynać od początku
exceeded
start learning
przekroczone
recruited
start learning
zwerbował
trained
start learning
przeszkolony
presented
start learning
przedstawiane
chaired
start learning
pod przewodnictwem
drew up
start learning
sporządziła
implemented
start learning
wdrażac, zrealizowac
managed
start learning
kierowac

You must sign in to write a comment