Biologiczne słówka

 0    239 flashcards    angelicachylewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Mercury
start learning
rtęć
Environmental
start learning
środowisko
Microorganism
start learning
mikroorganizmy
trophic pyramid
start learning
piramida pokarmowa (łańcuch pokarmowy)
Contamination
start learning
zanieczyszczenie
Species
start learning
gatunki
Pesticide
start learning
pestycydy
Kidney
start learning
nerka
Feathers
start learning
pióra
Mallard
start learning
krzyżówka (kaczka)
Fox
start learning
lis
Absorption spectrometry
start learning
spektrometria absorpcji atomowej
Cockroaches
start learning
karaczany
Pests
start learning
szkodniki
Shelter
start learning
schronienie
Omnivorous
start learning
wszystkożerny
Protozoans
start learning
pierwotniaki
Courtship
start learning
zaloty
Periplaneta americana
start learning
przybyszka amerykańska
Inoffensive
start learning
nieszkodliwy
Microbiota
start learning
mikroflory
Intestine
start learning
jelito
Gut
start learning
kiszka/jelito
Digest
start learning
strawić
Combat
start learning
walka
Immune system
start learning
system odpornościowy
Beneficial effects
start learning
korzystne efekty
Improve
start learning
polepszyć
Recombinant proteins
start learning
rekombinowane białka
Greenhouse
start learning
szklarnia
Agricultural fields
start learning
pola uprawne
Transgenic organism
start learning
organizm transgeniczny
Biofactory
start learning
biofabryki
Pharmaceutical industry
start learning
przemysł
farmaceutyczny
start learning
pharmaceutical
Leaves
start learning
liście
Tubers
start learning
bylwy
Tabacco
start learning
tytoń
Corn
start learning
kukurydza
Rice
start learning
ryż
Soybeans
start learning
soja
Phloem
start learning
floem
Endoplasmatic reticulum
start learning
retikulum
endoplazmatyczne
start learning
reticulum
Optimalization
start learning
optymalizacja
Gene expression
start learning
ekspresja genu
Large scale
start learning
szeroka skapla
Stable
start learning
stabilny
Transient
start learning
przejściowy
Transformation
start learning
transformacja
Transfer
start learning
przeniesienie
Foreign genes
start learning
obce geny
Gene gun
start learning
broń genowa
Antibodies
start learning
przeciwciała
Vaccines
start learning
szczepionki
Muzzle
start learning
pysk
Habitat
start learning
siedlisko
Feeding
start learning
karmienie
Solitary
start learning
samotny
Breeding season
start learning
gody
Proximity
start learning
bliskość
Carnivoran
start learning
mięsożercy
Herbivorous
start learning
roślinożerne
Digestive system
start learning
układ trawienny
Bamboo
start learning
bambus
Captivity
start learning
niewola
Genus
start learning
rodzaj
Consists
start learning
składa się
Hemorrhagic fever
start learning
gorączka krwotoczna
Mortality
start learning
śmiertelność
Resembles
start learning
przypomina
Twisted rod
start learning
poskręcana pałeczka
Supression
start learning
tłumienie
Treat
start learning
leczyć
Occuring
start learning
występujący
Body fluids
start learning
płyny ustrojowe
Droplet infections
start learning
droga kropelkowa
Harmful
start learning
szkodliwy
Diarrhea
start learning
biegunka
Vomiting
start learning
wymioty
Rash
start learning
wysypka
Body cavities
start learning
otwory ciała
Internal bleedings
start learning
krwawienia wewnętrzne
Consciousness
start learning
świadomość
Dormant
start learning
uśpiony
Uveitis
start learning
zapalenie błony naczyniowej oka
Vaccine
start learning
szczepionka
Transformation – transformacja
start learning
Transformation - Transformation
Genome
start learning
genom
Soilbacterium–bakteria glebowa
start learning
Soilbacterium-soil bacterium
Disease
start learning
choroba
Plasmid
start learning
plazmid
Required
start learning
wymagany
Seed
start learning
nasiono
Efficient
start learning
wydajny
Major
start learning
główny
Glasshouse
start learning
szklarnia
Solution
start learning
roztwór
Containing – zawierający
start learning
Containing - containing
Tissueculture
start learning
kultura tkankowa
Insert
start learning
wstawić
Host
start learning
gospodarz
Fungi
start learning
grzyby
Infection
start learning
infekcja
Parasites
start learning
pasożyty
Caterpillar
start learning
gąsienica
Net
start learning
sieć
Cocoon
start learning
kokon
Snail
start learning
ślimak
Hatching
start learning
wylęganie
Larvae
start learning
larwy
Behavior
start learning
zachowanie
Parasitic specialization
start learning
specjalizacja
pasożytnicza
start learning
parasitic
Measurement – pomiar
start learning
Measurement - Measurement
Water mase – labirynt wodny
start learning
Water mass - Water Maze
Obesity – otyłość
start learning
Obesity - Obesity
Diabetes
start learning
cukrzyca
Intracerebroventricular – wewnątrzkomorowe
start learning
Intracerebroventricular - intraventricular
Iniections – iniekcje
start learning
Iniections - Injection
The aim – cel
start learning
The aim - target
Alleviate – Załagodzić
start learning
Alleviate - appease
Disorders – zaburzenia
start learning
Disorders - disorders
Softened – Załagodzić
start learning
Softened - appease
Ventricles – Komory
start learning
Ventricles - chambers
Primarily
start learning
Głównie
Amphetamine
start learning
amfetamina
Rat
start learning
szczur
Sample
start learning
próbka
Peripheral blood
start learning
krew obwodowa
Circadian rhytm
start learning
rytm okołodobowy
Leukocyte
start learning
leukocyt
Lymphocyte
start learning
limfocyt
Neutrophil
start learning
neutrofil
Monocyte
start learning
monocyt
Basophil
start learning
bazofil
Eosinophil
start learning
eozynofil
Immune system
start learning
układ odpornościowy
Divid
start learning
podzielić
Jaw – szczęka
start learning
Jaw - jaw
Horn – poroże
start learning
Horn - antlers
Predator – drapieżnik
start learning
Predator - Predator
Sense – zmysł
start learning
Sense - Sense
Drop – kropla
start learning
Drop - drop
Tentacles – parzydełka
start learning
Tentacles - parzydełka
Poison – trucizna
start learning
Poison - poison
Humid
start learning
wilgotny
Dose – dawka
start learning
Dose - dose
Viralencephalitis – wirusowe zapalenie mózgu
start learning
Viralencephalitis - viral encephalitis
Intermediate host – żywiciel pośredni
start learning
Intermediate host - intermediate host
Parasite – pasożyt
start learning
Parasite - parasite
Great whiteshark – żarłacz biały
start learning
Great Whiteshark - great white shark
Mosquito – komar
start learning
Mosquito - mosquito
Yellyfish – meduza
start learning
Yellyfish - jellyfish
Buffalo – bawół
start learning
Buffalo - Buffalo
Feber – gorączka
start learning
Feber - fever
Length – długość
start learning
Length - the length
Mammal
start learning
ssak
Reptiles
start learning
gady
Amphibians
start learning
płazy
Placental
start learning
łożyskowe
Monotremes
start learning
stekowce
Marsupials
start learning
torbacze
Molluscs
start learning
mięczaki
A pouch
start learning
torba lęgowa
Cockatoo
start learning
kakadu
Cassowary
start learning
kazuar
Macropod
start learning
kangur
Possums
start learning
opos
Jellyfish
start learning
meduza
Platypus
start learning
dziobak
Tasmanian devil
start learning
diabeł tasmański
Variety
start learning
różnorodność
The settlement
start learning
osada
Significantly
start learning
znaczące, ważne
Inhabit
start learning
zamieszkać
Endemic
start learning
endemiczny
Attributed
start learning
przypisany
Venomous species
start learning
jadowite gatunki
Parkinson’s disease – choroba Parkinsona
start learning
Parkinson's disease - Parkinson's disease
Cause – przyczyna
start learning
Cause - the cause
Mimicry – mimika
start learning
Mimicry - mimicry
Wrist – nadgarstek
start learning
Wrist - Wrist
Hips– biodra
start learning
Hips- hips
Symptoms – objawy
start learning
Symptoms - Symptoms
Basalganglia – jądra podstawne (w mózgu)
start learning
Basalganglia - basal ganglia (brain)
Inflammation – stan zapalny
start learning
Inflammation - inflammation
Consist – polega
start learning
Consist - is
Treatment – leczenie
start learning
Treatment - Treatment
Course – przebieg (np. choroby)
start learning
Course - the course (np. choroby)
Particular – szczególny, określony
start learning
Particular - a special, specific
Purpose – cel, przeznaczenie
start learning
Purpose - the purpose, destiny
Launch – inicjować, wywoływać
start learning
Launch - initiate, induce
Track – śledzić
start learning
Track - track
Supportive – wsparcie
start learning
Supportive - support
Drug
start learning
lek
Diabetesmellitus – cukrzyca
start learning
Diabetesmellitus - diabetes
Blured – zamazany
start learning
Blured - blurred
Polydipsia – nadmierne pragnienie
start learning
Polydipsia - excessive thirst
Polyphagia – nadmierny apetyt
start learning
Polyphagia - excessive appetite
Polyuria
start learning
częstomocz
Lethargy – ospałość
start learning
Lethargy - lethargy
Stupor – zmęczenie, osłupienie
start learning
Stupor - fatigue, stupor
Nausea – nudności
start learning
Nausea - nausea
Glycosuria – cukromocz
start learning
Glycosuria - glycosuria
Drop – spadek
start learning
Drop -
Prevalence – rozpowszechnienie
start learning
Prevalence - spread
Metabolicdiseases – choroby metaboliczne
start learning
Metabolicdiseases - metabolic diseases
Respond – odpowiadać
start learning
Respond - respond
Insulindependent – insulinozależny
start learning
Insulindependent - insulin-dependent
Adulthood– dorosłość
start learning
Adulthood- adulthood
Ensure – upewnić się
start learning
The ensure - sure
Resistance – odporność
start learning
Resistance - Resistance
Pancreas – trzustka
start learning
Pancreas - pancreas
Nutrition – odżywianie
start learning
Nutrition - Nutrition
Digest – trawić
start learning
Digest - digest
Jellyfish – meduza
start learning
Jellyfish - jellyfish
Beta
start learning
barrel – beta –baryłka
Beta
start learning
sheet – Beta –kartka
Said chains – łańcuchy boczne
start learning
Said chains - side chains
Maturation – dojrzewanie
start learning
Maturation - maturation
Efficiency
start learning
wydajność
Various factors – różne czynniki
start learning
Various factors - various factors
The polarity of the solvent – polarność rozpuszczalnika
start learning
The polarity of the solvent - polarity of the solvent
Liquid density measurement – pomiarygęstości cieczy
start learning
Liquid density measurement - liquid pomiarygęstości
Wavelength – długość fali
start learning
Wavelength - Wavelength
Intravital
start learning
przyżyciowe
Extinguishing
start learning
wygaszenie
Transformation – transformacja
start learning
Transformation - Transformation
Genome
start learning
genom
Soilbacterium–bakteria glebowa
start learning
Soilbacterium-soil bacterium
Disease
start learning
choroba
Plasmid
start learning
plazmid
Required
start learning
wymagany
Seed
start learning
nasiono
Efficient
start learning
wydajny
Major
start learning
główny
Glasshouse
start learning
szklarnia
Solution
start learning
roztwór

You must sign in to write a comment