bio architecture

 0    25 flashcards    gosia950
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zrownoważone projektowanie
start learning
sustainable design
zmniejszenie zużycia wody i ochrony jakości wody
start learning
reduction of water consumption and protection of water quality
poprawy jakości systemów wentylacji i klimatyzacji
start learning
improving air quality and ventilation systems
uzyskać
start learning
uzyskać in English
attained
oczyszczenie
start learning
purification
zawory niskiego przepływu
start learning
low-flow taps
solarnego ogrzewania wody
start learning
solar water heating
podwójne szyby
start learning
double glazing
perlator
start learning
aerator
przy użyciu naturalnej obecności słońca
start learning
using the natural presence of the sun
dobra izolacja cieplna
start learning
good thermal insulation
wentylacja naturalna
start learning
natural ventilation
zmniejszenie zużycia energii
start learning
reduce energy consumption
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w celu osiągnięcia enegry autonomgy
start learning
using renevable energy resources to achieve enegry autonomgy
energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna
start learning
solar, wind, water, geothermal
projektowania przestrzeni przy użyciu naturalnych geometrie, kształty i wzory wzrostu w celu stworzenia zrównoważonych systemów
start learning
designing spaces using natural geometries, shapes and growth patterns in order to create sustainable systems
unikania negatywnych form, takich jak ostre kąty i stworzenie harmonijnego spa
start learning
avoiding negative forms such as sharp angles and creating harmonious spaces
przy użyciu wszelkiego rodzaju materiałów biologicznych i unikanie ze stali, aluminium i tworzyw sztucznych, gdy poseible
start learning
using all kind of biological materials and avoiding steel, aluminium and plastics when poseible
szkoda / krzywda
start learning
damage
impregnaty
start learning
varnishes
coraz bardziej
start learning
increasingly
postawa/podejście
start learning
attitude
w kierunku / w stronę / do
start learning
towards
wpływ
start learning
impact
produkcja
start learning
manufacturing

You must sign in to write a comment