benefit from sth

 0    37 flashcards    adriannaj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kożystać z czegoś
start learning
benefit from sth
granica z, graniczyć z
start learning
border with
obywatel
start learning
citizen
obywatelstwo
start learning
citizenship
rada
start learning
council
waluta
start learning
currency
obyczaje
start learning
customs
potomek
start learning
descendant
różnorodność / zróżnicowanie
start learning
diversity
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
gospodarka
start learning
economy
rozszerzenie
start learning
enlargement
Strefa euro
start learning
Eurozone
swobodny przepływ czegoś
start learning
free movement of sth
granica
start learning
frontier
głowa państwa
start learning
head of state
rdzenna grupa etniczna
start learning
indigenous ethnic group
źródło utrzymania
start learning
livelihood
zarabiać na życie
start learning
make a living
Państwo Członkowskie
start learning
member state
traktat
start learning
treaty
Kampania na rzecz
start learning
campaign for
zwiększyć świadomość
start learning
raise awareness
przedstawiciel
start learning
representative
odpowiedzi na coś
start learning
respond to sth
dzielić się pomysłami
start learning
share ideas
odpowiadać za coś
start learning
be in charge of
zmagać się z problemami
start learning
deal with problems
Zgodnie z prawem
start learning
accordance with the law
ustanawiać prawo
start learning
make laws
posłuszeństwo
start learning
obedience
prywatność
start learning
privacy
szukać schronienia
start learning
seek refuge
węszyć
start learning
snoop into
rozwiązać problem
start learning
solve a problem
kamera monitoringu
start learning
surveillance camera
wziąć do sądu
start learning
take to court

You must sign in to write a comment