BEC Vantage 1

5  1    310 flashcards    zeberka2008
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
newly acquired
start learning
nowo nabyte
no matter what
start learning
niezależnie jak
not attending
start learning
nieobecny
notice
start learning
zawiadomienie, ogłoszenie, informacja, wymówienie, wypowiedzenie, uwaga, recenzja
noun
start learning
rzeczownik
objective
start learning
cel; objektywny
objects
start learning
przedmioty, rzeczy
oblong
start learning
podłużny
occasionally
start learning
okazjonalnie
ofen/frequently
start learning
często
office workers
start learning
pracownicy
on time delivery
start learning
dostawa na czas
once
start learning
kiedyś
one idea per sentence
start learning
jeden pomysł na zdanie
only time will tell
start learning
tylko czas pokaże
on-the-job training
start learning
szkolenie w czasie pracy
opportunity
start learning
szansa, okazja
over
start learning
nad, ponad
over the weekend
start learning
przez weekend
overestimate
start learning
przeceniać zbyt wysoko
overnight
start learning
przez noc
pace
start learning
tempo
paper clip
start learning
spinacz (biurowy)
patient
start learning
cierpliwy, pacjent
pay a professional
start learning
zapłacić profesjonaliście
pay rise
start learning
podwyżka
pension funds
start learning
fundusze emerytalne
perhaps
start learning
może
personal assistant (PA)
start learning
osobisty asystent
piece
start learning
kawałek
point of view
start learning
punkt widzenia
poor timing
start learning
zły czas
poverty
start learning
ubóstwo
power bar
start learning
batonik energetyczny
power cut
start learning
wyłączenie prądu
premises
start learning
obiekt, teren, siedziba
pre-paid
start learning
przedpłata
prepare
start learning
przygotować
presently
start learning
w chwili obecnej
pretend
start learning
udawać
pretty
start learning
ładny, śliczny, dobry, spory; sporo, dość, całkiem
priority
start learning
priorytet
profile
start learning
profil; zarys; notka; opis
profitable
start learning
zyskowny, dochodowy
pronunciation
start learning
wymowa
proud of you
start learning
dumny z Ciebie
provider
start learning
dostawca
puck
start learning
krążek do hokeja
punctual
start learning
punktualny
punctuation
start learning
interpunkcja
purposeful
start learning
celowy, zamierzony, rozmyślny, wytrwały w dążeniu do celu, stanowczy
put a lot of afford into doing sth
start learning
wkładać dużo wysiłku w robienie czegoś
put down a receiver
start learning
położyć słuchawkę telefonu
put me in a good mood
start learning
wprawiać mnie w dobry nastrój
put on discos
start learning
zakładać dyskoteki
put on helmet
start learning
założyc kask
put sb's in your position
start learning
postawić się na czyimś miejscu
put up a receiver
start learning
podnieść słuchawkę telefonu
quantity
start learning
ilość, liczba
queue
start learning
kolejka
range
start learning
zakres
reach a deal
start learning
osiągnąć porozumienie
read sb's mind
start learning
czytać w czyichś myślach
receive
start learning
otrzymywać
recognize
start learning
uznawać, rozpoznawać
rectangular
start learning
prostokątny
reference
start learning
odnośnie
regret
start learning
żałować
relatives
start learning
krewni
relevant
start learning
istotny, mający znaczenie, właściwy
reliable
start learning
godny zaufania, solidny, pewny, niezawodny
rely on [rilai on]
start learning
polegać na
rely on sb
start learning
polegać na kimś
remember
start learning
pamiętać
reorganize
start learning
zreorganizować
repeatedly
start learning
powtórny, wielokrotny
reply
start learning
odpowiedź
request
start learning
prośba
require
start learning
wymagać, potrzebować
research
start learning
badanie naukowe
respond (responded, responded)
start learning
odpowiedzieć
restricted
start learning
ograniczony
return a call
start learning
oddzwonić
revenue
start learning
dochód
reviews
start learning
przeglądy
revise
start learning
poprawić, zrewidować, skorygować
round the clock
start learning
przez 24 godziny
run a company
start learning
prowadzić firmę
run a training on...
start learning
prowadzić szkolenie z...
save
start learning
ratować, zaoszczędzić
saved
start learning
oszczędzony
savings
start learning
oszczędności
schedule
start learning
harmonogram, terminarz, plan wykaz
scheme
start learning
program, projekt, intryga
see saw seen
start learning
widzieć
seek
start learning
poszukiwać
seem
start learning
wydawać się
seldom/rarely
start learning
rzadko
self-confident
start learning
pewny siebie
self-reliance
start learning
samodzielność, samodzielny
sell at a profit
start learning
sprzedać z zyskiem
sensitive
start learning
czuły, wrażliwy
set small targets
start learning
wyznaczać małe cele
set targets
start learning
ustalać cele
shape
start learning
kształt
sheet
start learning
prześcieradło
shining
start learning
godny naśladowania
shorten
start learning
skracać
show off
start learning
popisywać się
shredder
start learning
niszczarka
shy
start learning
nieśmiały, wstydliwy, bojaźliwy
sightseeing tour
start learning
zwiedzanie
significantly
start learning
znacząco
skilled
start learning
wykwalifikowany
skip
start learning
opuścić, pominąć
slight
start learning
drobny, lekki, nieznaczny; ubliżać, znieważać
slip between my fingers
start learning
wyślizgnąć się pomiędzy palcami
slit
start learning
rozcięcie w spódnicy
slow down
start learning
zwolnić
smoothly
start learning
gładko
social
start learning
społeczny, socjalny
social settings
start learning
miejsca "społeczne", ogólnodostępne
somewhat
start learning
trochę, w pewnym stopniu, poniekąd
soon
start learning
wkrótce, niebawem
sorry for the confusion
start learning
przepraszam za zamieszanie, pomyłkę
sort out problems
start learning
rozwiazać problemy
split
start learning
podzielone
spoon
start learning
łyżka
sporadically
start learning
sporadycznie
springboard
start learning
trampolina, odskocznia
square
start learning
kwadratowy
stapler
start learning
zszywacz (biurowy)
stepbrother
start learning
brat przyrodni
strange
start learning
dziwny, obcy, nieznajomy
strength
start learning
siła
structure
start learning
struktura, budowa
submit a report
start learning
dostarczyć raport
subsidiary
start learning
filia, oddział; pomocniczy
substantial
start learning
duży, wazny, solidny
successful
start learning
udany, pomyślny
sufficient
start learning
wystarczający, dostateczny
suggestion
start learning
sugestia, propozycja
suitability
start learning
właściwość, przydatność, odpowiedniość
suitable
start learning
odpowiedni
sum up sth, summarize sth
start learning
podsumować coś
summary
start learning
streszczenie
summer collection
start learning
letnia kolekcja
surface
start learning
nawierzchnia
survival
start learning
przeżycie; przetrwanie
survival course
start learning
kurs przetrwania
tailor-made
start learning
dopasowane
take advantage
start learning
wykorzystać
take care of
start learning
dbać o coś
take on responsibility
start learning
brać odpowiedzialność
take sb’s advice
start learning
posłuchac czyjejś rady
tender
start learning
delikatny, łagodny, czuły, młodociany; podawać, wręczać, przekazywać, oferować, przedkładać, oferta; dozorca
tenses
start learning
czasy (gramatyczne)
terminate the contract
start learning
wypowiedzieć umowę
termination time
start learning
okres wypowiedzenia
text message
start learning
sms
thanks for calling...
start learning
dzięki za telefon (zadzwonienie)
the end of that week
start learning
na koniec tygodnia
the interest you express
start learning
zainteresownaie, które wyrażasz
the recipe for success
start learning
przepis na sukces
the right to
start learning
prawo do
the sequence of ideas
start learning
kolejność pomysłów
themselves
start learning
oni sami
therefore
start learning
therefore
thin/slim
start learning
chuda/szczupła
this is...
start learning
mówi...
throughout
start learning
w całym, wszędzie
throw (threw, thrown)
start learning
rzucać
tidy
start learning
schludny, porządny, czysty
title
start learning
tytuł
to adapt
start learning
dostosowywać się
to afford
start learning
pozwolić sobie
to attend
start learning
uczęszczać
to be a role model
start learning
być wzorem do naśladowania
to be athletic=to be fit
start learning
być sprawnym
to be cute
start learning
być słodkim
to be delighted
start learning
być zachwyconym
to be exhausted
start learning
byc wyczerpanym
to be grateful
start learning
być wdzięcznym
to be into cycling
start learning
być na rowerach
to be multitasking
start learning
być wielozadaniowym
to be off work
start learning
mieć wolne
to be sad
start learning
być smutnym
to be skilled
start learning
wykwalifikowany
to be tied up
start learning
być zajętym
to be/go abroad
start learning
być za granicą
to bring in (a consultant)
start learning
przyprowadzać, przynosić, (konsutant)
to cancel (a meeting)
start learning
odwołać, anulować, unieważnić
to come up with (ideas)
start learning
wymyślić, pojawić się z (pomysły)
to commute to work
start learning
dojeżdżać do pracy
to confirm an order
start learning
potwierdzić zamówienie
to consider
start learning
rozważać
to contribute
start learning
wnosić udział
to deal with
start learning
zajmować się...
to earn
start learning
zarabiać
to ensure
start learning
zapewnić
to fall behind
start learning
nie dotrzymywać kroku, odstawać, zostawać w tyle
to finalise details
start learning
dopracować szczegóły
to found
start learning
założyć
to go on the bike ride
start learning
jechac na rajd rowerowy
to gossip about dismissal
start learning
plotkować o zwonieniach
to hand in the notice
start learning
wręczyć wypowiedzenie (przez pracownika)
to handle
start learning
zajmować się
to joke around the office
start learning
żartować w biurze
to last
start learning
trwać
to lose time on sth
start learning
tracić czas na...
to make arrangement
start learning
zawrzeć porozumienie
to mean
start learning
mieć na myśli
to measure (progres)
start learning
Mierzyć
to miss an opportunity
start learning
przegapić okazję
to offset
start learning
zniwelować, wyrównać, równoważyć
to ought to
start learning
powinno się
to place an order
start learning
złożyć zamówienie
to postpone (a meeting)
start learning
odkładać, przekładać
to put back (a meeting)
start learning
odkładać, przekładać
to quit
start learning
rezygnować (z pracy)
to recognize
start learning
rozpoznać, uznać
to rely on
start learning
polegać na
to remove
start learning
usunąć
to require
start learning
wymagać, potrzebować
to set targets
start learning
stawiać, wyznaczać cele
to set the targets
start learning
stawiać, wyznaczać cele
to simplify (you language)
start learning
upraszczać
to slam into
start learning
najechać na coś, uderzyć w coś
to take on responsibility
start learning
przyjąć odpowiedzialność
To tell a joke
start learning
Powiedzieć dowcip
to trust
start learning
zaufać
toiletries
start learning
przybory toaletowe
track record
start learning
historia zawodowa osoby, kariera, lista osiagnięć
trade fair
start learning
targi branżowe
trip
start learning
wycieczka
truly
start learning
prawdziwie
trust
start learning
zaufanie
trustworthy
start learning
godny zaufania
typo
start learning
błąd w pisowni
unanimous
start learning
jednogłosny
uncertainty
start learning
niepewność
uncontrollably
start learning
niekontrolowanie
under big pressure
start learning
pod dużą presją
under warranty
start learning
na gwarancji
understate
start learning
umniejszać (zrozumienie)
university of technology
start learning
politechnika
unknown places
start learning
nieznane miejsca
unlikely
start learning
mało prawdopodobny
unwavering
start learning
nieustępliwy
usually
start learning
zazwyczaj
valuable
start learning
wartościowy
vendor
start learning
sprzedający
verb
start learning
czasownik
via the Internet
start learning
przez internet
voicemail
start learning
wiadomość głosowa
wait for decisions
start learning
czekać na decyzje
wake up
start learning
budzić się
want (wanted, wanted)
start learning
chcieć
warn
start learning
ostrzegać
warranty
start learning
gwarancja
watch
start learning
obejrzeć
welfare
start learning
dobro, interes, opieka społeczna
well-paid
start learning
dobrze płatna
wheel
start learning
koło
whole
start learning
cały; całość
wide range
start learning
szeroki zakres
widespread
start learning
rozpowszechniony, powszechny
wisely
start learning
mądrze
within
start learning
wewnątrz
without
start learning
bez
won't
start learning
will not (przeczenie w czasie przyszłym)
work on
start learning
pracować nad
work on managerial skills
start learning
pracować nad umiejętnościami menedżerskimi
you are kidding
start learning
żartujesz
instead of
start learning
zamiast
taste
start learning
próbowac, smakować
feast
start learning
uczta
go to the seaside
start learning
pojechać nad morze
on the shore
start learning
na brzegu
sand
start learning
piasek
strong-willed
start learning
mający silną wolę, mający silny charakter
trusting
start learning
ufny
naive
start learning
naiwny
gullible
start learning
łatwowierny
carefree
start learning
beztroski
hospitable
start learning
gościnny
hospitality
start learning
gościnność
reserved
start learning
powściągliwy, skryty
arrogant
start learning
arogancki, bezczelny
conceited
start learning
zarozumiały
vain
start learning
próżny, zadufany w sobie
vanity
start learning
próżność
sarcastic
start learning
sarkastyczny, uszczypliwy
ironic
start learning
ironiczny
cruel
start learning
okrutny
cruelty
start learning
okrucieństwo
evil
start learning
zły, nikczemny
wicked
start learning
nikczemny, niegodziwy
wickedness
start learning
nikczemność, niegodziwość
vitality
start learning
witalność, energia
sentimental
start learning
sentymentalny
emotional
start learning
emocjonalny
short-tempered
start learning
porywczy, wybuchowy
suspicious
start learning
podejrzliwy
independent
start learning
niezależny
conscientious
start learning
sumienny, skrupulatny
diligent
start learning
pilny
dependable
start learning
godny zaufania, niezawodny
talkative, chatty
start learning
gadatliwy
quiet
start learning
cichy, małomówny

You must sign in to write a comment