BEC Higher

 0    249 flashcards    martach21
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
potęgować, pogorszyć
start learning
exacerbate
not having the knowledge/involvement in sth
start learning
out of the loop
try a strategy
start learning
take a tack
życiorys
start learning
resume
załamanie się
start learning
breakdown
czynnik
start learning
factor
opłata, (też: straty)
start learning
toll
radzić zalecać (not: advise)
start learning
counsel
niejasność, niejednoznaczność
start learning
ambiguity
zwolnić tempo życia
start learning
downshift
zachodzić na siebie, pokrywać się
start learning
overlap
zrobić coś ręcznie
start learning
craft
na temat, trafny
start learning
pertinent
oszczędny, gospodarny
start learning
thrifty
podtrzymywać (np. kłótnię)
start learning
bolster
pominięcie, zaniechanie
start learning
omission
linia montażowa
start learning
assembly line
oczywisty, widoczny (też: pozorny)
start learning
apparent
dokładny, skrupulatny, drobiazgowy
start learning
meticulous
zwięzły, treściwy (not brief)
start learning
concise
stąd, więc, dlatego (np. stąd nazwa)
start learning
hence
take the issue to the next, higher stage
start learning
take the issue up the ladder
uprzedzenie, stronniczość, tendencyjność
start learning
bias
złowiony, zachęcony (do podjęcia pracy)
start learning
lured away
absolwent (not: graduate)
start learning
alumnus
wynurzyć się, nagle pojawić
start learning
crop up
w dobrym świetle
start learning
in a good stead
genialne dziecko, utalentowany młody człowiek
start learning
whizz-kid
pot. dobra posada
start learning
plum job
obowiązkowy (not: obligatory)
start learning
mandatory
wziąć w czymś udział, pisać się na coś
start learning
sign up to sth
odżywianie
start learning
nutrition
grupami
start learning
in droves
określać ilościowo, kwantyfikować
start learning
quantify
żniwo, plon, zbierać plony, zboże
start learning
harvest
zmagać się z
start learning
contend with
zebrać w jednym miejscu (też: współpracować)
start learning
pull together
skondensować, przerobić w zwartą formę
start learning
condense into
prezenter, komentator (telewizyjny, radiowy)
start learning
broadcaster
rozwodzić się nad czymś
start learning
dwell on sth
odpowiedni
start learning
relevant
rozpiętość, zasięg
start learning
span
ozdobić, ubarwić
start learning
embellish
sprzedać za tanio/wyolbrzymiać, przechwalać
start learning
undersell/oversell
zdolność, uzdolnienie
start learning
aptitude
wysokość ponad poziomem morza, duże wysokości
start learning
altitude
być niszczonym, źle wpływać na
start learning
to be eroded
wszechobecność
start learning
ubiquity
przewinąć, cofnąć (taśmę)
start learning
rewind
chłonny, o otwartym umyśle
start learning
receptive
nakazany
start learning
compelled
ostatni (z dwóch)
start learning
latter
zarobić, otrzymać zysk (phr.)
start learning
ring the cash register
wyrobić sobie (np. reputację)
start learning
carve out/craft on
stały, konsekwentny w
start learning
consistent with
treściwy
start learning
succinct
zachwalać
start learning
tout
kaprys, przelotna moda
start learning
fad
wymyślny, efekciarski
start learning
gimmicky
pochodzić z, wywodzić się z
start learning
derive from
obejmować, zajmować
start learning
encompass
gromada
start learning
cluster
dokonać, osiągnąć, zrealizować (not: achieve)
start learning
accomplish
ekskluzywny, zamożny (klient)
start learning
upscale
sam rozmiar, sama wielkość
start learning
sheer volume
tępy, nudny, nieciekawy
start learning
dull
obrazy, wizerunki
start learning
imagery
chlupotać, mlaskać (też: odbierać)
start learning
squelch
grzmieć, rozprawiać, narzekać
start learning
rant
dokończyć, doprowadzać do końca
start learning
carry through
znaleźć oddźwięk
start learning
strike a chord
zawierać coś (not: include, contain)
start learning
factor sth in
pojawiać się, wynikać
start learning
emerge
podprogowy, podświadomy
start learning
subliminal
nieszablonowy, niestereotypowy
start learning
maverick
zaleta, zasługa, wartość
start learning
merit
pełniący urząd
start learning
incumbent
długowieczność
start learning
longevity
spójnik
start learning
conjunction
idiotyczny, absurdalny
start learning
ludicrous
radca prawny, notariusz
start learning
solicitor
marża (też: margines)
start learning
margin
ważny, obowiązujący
start learning
valid
przewozić, wlec, holować
start learning
haul
nadmiar, zbytek
start learning
excess
godność
start learning
dignity
oryginalny, prawdziwy, autentyczny, szczery
start learning
genuine
dawny, poprzedni
start learning
former
doić, wydoić
start learning
to milk
dwa tygodnie, dwutygodniowy
start learning
fortnight
dwutygodnik
start learning
fortnightly publication
elektroniczna wersja gazety
start learning
electronic downloading of a newspaper
przedstawić komuś informację
start learning
brief sb on sth
możliwości, zakres
start learning
scope
koperta
start learning
envelope
pogłoska
start learning
rumour
wahać się (o wykresie)
start learning
fluctuate
minąć się, rozejść, rozwidlać (o wykresie)
start learning
diverge
dzielić, rozdzielać
start learning
split
wygasnąć, ustać, zaprzestać
start learning
cease
punkt widzenia (not: point of view)
start learning
perspective
ogólny zarys, przegląd
start learning
overview
zaprocentować, opłacać się
start learning
pay off
chaotyczny, fragmentaryczny, wyrywkowy
start learning
piecemeal
odkładać (pieniądze)
start learning
sock away
uzyskać, przyciągnąć (kapitał, wsparcie)
start learning
drum up (business, support)
tkać (historię, opowieść)
start learning
weave
przekonujący, urzekający, fascynujący (np. o opowieści)
start learning
compelling
przydać się
start learning
come in handy
zastaw, zabezpieczenie
start learning
collateral
chaos, bezwład (biol.)
start learning
entropy
to make it clear
start learning
spell out/split out
nieustępliwość, nieprzejednanie
start learning
intransigence
adwokat, prawnik, (też: pełnomocnik)
start learning
attorney
lud
start learning
folk
podnieść, wciągnąć (też: winda, dźwig)
start learning
hoist
wytrzasnąć, skombinować
start learning
scare up
nakłonić, namawiać
start learning
urge
podejmować, przedsięwziąć
start learning
undertake
kapitał
start learning
equity
dwa razy większy
start learning
twice as big
wziąć kredyt
start learning
take out a loan
wynająć, zaangażować, zatrudnić
start learning
hire
dzięki komuś (z account)
start learning
on account of sb
neutralny, bezstronny
start learning
impartial
rozłożyć ryzyko
start learning
to spread a risk
narosłe odsetki
start learning
accrued interest
dożywotnio
start learning
in perpetuity
przesyt
start learning
glut
stracić prowadzenie, zostawać w tyle
start learning
to drop back
słabnąć, zmniejszyć się (też: zasnąć)
start learning
to drop off
przejście, zmiana, przeniesienie
start learning
transition
wart zachodu, opłacający się
start learning
worthwhile
zlecać, przydzielać
start learning
assign
wskaźnik, przyrząd pomiarowy
start learning
gauge
przyspieszać, ułatwiać
start learning
expedite
niezależnie od
start learning
irrespective of
prześlizgnąć się, umknąć (karze) (phr.)
start learning
to slip through the net
(o prawie) należeć do kogoś
start learning
to lie with sb
jasność, klarowność
start learning
clarity
współpraca (not: cooperation)
start learning
collaboration
nieostrożny, nieuważny
start learning
unwary
upoważnienie
start learning
mandate
ocena, wycena
start learning
appraisal
zwiększenie uprawnień pracowników
start learning
employee empowerment
spłaszczona hierarchia
start learning
flattened hierarchy
osoba równorzędna w firmie
start learning
peer
poufność
start learning
confidentiality
to be adaptable, useful
start learning
to lend oneself to sth
wcześniejszy, uprzedni
start learning
prior
staż pod opieką doświadczonego pracownika
start learning
work-shadowing
produkować, wytwarzać (dobra)
start learning
to turn out (goods)
przewyższać (też: prześcignąć)
start learning
to outstrip
przekazać wiedzę
start learning
to impart knowledge
życiorys zawodowy, doświadczenie
start learning
track record
godny pozazdroszczenia
start learning
enviable
równowaga, opanowanie, pewność siebie (też: wdzięk)
start learning
poise
potroić się (not: triple)
start learning
to treble
być zobowiązanym do (not: be obliged)
start learning
to be bound to
wada, skaza
start learning
flaw
dokładnie, skrupulatnie
start learning
thoroughly
zabezpieczenie, wsparcie, otucha
start learning
reassurance
kandydat, uczestnik (np. nowy członek UE)
start learning
entrant
szybko (not: quickly)
start learning
swiftly
obok, wzdłuż
start learning
alongside
spójny, logiczny (spójność)
start learning
coherent (coherence)
tylko, jedynie, zaledwie
start learning
merely
zniżka z tytułu natychmiastowej zapłaty
start learning
prompt-payment discount
podpowiedź (not: hint)
start learning
prompt
zachęta, bodziec (też: łapówka)
start learning
inducement
towar masowy, wielka ilość
start learning
bulk
zaparzony (o napoju)
start learning
brewed
skąpy
start learning
tight-fisted
pastwisko
start learning
pasture
zatrzymać, zachować
start learning
to retain
przyzwoitość
start learning
decency
przeznaczać
start learning
to spare
= to recommend sb
start learning
to put in a word for sb
konkurować ceną
start learning
to undercut
zachwiać się, zawahać
start learning
to waver
obłudny, fałszywy
start learning
disingenuous
zbierać, gromadzić (informacje)
start learning
to glean
napływ (uchodźców) (not: inflow)
start learning
influx
= to manage
start learning
to man
ugrząść w detalach
start learning
bogged down in detail
to use sth efficienly
start learning
to deploy sth
płacić prowizję od czegoś
start learning
to pay commission on sth
z przyzwyczajenia
start learning
out of habit
wrodzony (też: wewnętrzny)
start learning
intrinsic
zatrzymanie, zachowywanie
start learning
retention
nadużywać
start learning
to abuse
pościg, pogoń, dążenie
start learning
pursuit
w dążeniu do, w pogoni za
start learning
in pursuit of
zmienny, nierówny, nieregularny
start learning
erratic
oszczędzać na
start learning
to cut back on
zamykać, likwidować
start learning
to decommission
działka
start learning
plot
spalanie
start learning
combustion
tłumić, poskromić, hamować
start learning
to suppress
napędzać, wprawiać w ruch
start learning
propel
powiększyć czterokrotnie
start learning
to quadruple
kształtować (też: pleśń)
start learning
to mould
wapień
start learning
limestone
wyobrażalny
start learning
conceivable
uderzający, trafny
start learning
striking
ścieki
start learning
sewage
dzierżawa, najem
start learning
tenancy
udogodnienie (też: uprzejmość, grzeczność)
start learning
amenity
okresowy, powtarzający się
start learning
recurring
zdumiewający
start learning
astonishing
całościowy
start learning
holistic
przedsiębiorczość
start learning
enterprise
powiększać sie, rozwijać, wzmacniać (też: nawarstwiać się)
start learning
to build up
zarekwirować
start learning
to commandeer
ponury, smutny (też: zimny)
start learning
bleak
niewyraźny, słaby (np. o powiązaniu)
start learning
tenuous
kojarzyć coś z czymś
start learning
to associate sth with sth
samowystarczalny
start learning
self-sufficient
własny interes, własna korzyść
start learning
vested interest
w dół
start learning
downwards
poprawiać, zmieniać (też: powtarzać materiał))
start learning
to revise
schorowany, z problemami (o gospodarce)
start learning
ailing
narzucić, wprowadzić
start learning
to impose
dysponować, rozporządzać czymś
start learning
to dispose of sth
zgiełk, zamęt, wrzawa
start learning
turmoil
montować, mocować (też: wzrastać)
start learning
to mount
wykonalność
start learning
feasibility
stale, niezmiennie
start learning
invariably
zostać zwolnionym z pracy (przen.)
start learning
to get a marching order
warstwa, szczebel, rząd
start learning
tier
finansista
start learning
financier
stawka
start learning
stake
pospieszny (osąd)
start learning
snap (judgement)
lutownica
start learning
soldering iron
przeoczyć, pominąć
start learning
tp overlook
robić interesy
start learning
make business
mieć przewagę nad kimś
start learning
to have an edge over sth
jako taki
start learning
as such
partia (towaru)
start learning
batch
być wypchanym, napchanym czymś
start learning
to bulge with sth (with stock)
ząb koła zębatego
start learning
cog
nieporadność
start learning
ineptitide
naruszenie (warunków)
start learning
breach
dlatego
start learning
therefore
obiekt, pomieszczenie
start learning
premises
wypracować, wynegocjować
start learning
to hammer out
złożony, skomplikowany
start learning
elaborate
odroczyć, odłożyć (spotkanie) (not: postpone)
start learning
to adjourn
dalszy, kontrolny, uzupełniający
start learning
follow-up

You must sign in to write a comment