be able to

 0    13 flashcards    leszekgniadek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie jestem w stanie ci pomóc
start learning
I'm not able to help you.
Możesz mu powiedzieć?
start learning
Are you able to tell him?
Lubię móc widzieć osobę, z którą rozmawiam.
start learning
I like being able to see the person I'm talking to.
Nie byłem w stanie go przekonać.
start learning
I wasn't able to convince him.
Prezes nie będzie w stanie przyjść.
start learning
The president won't be able to come.
Nie będziesz mógł tego zrobić.
start learning
You won't be able to do it.
Daliście radę to naprawić?
start learning
Were you able to do it?
Kiedy będziemy w stanie go zobaczyć?
start learning
When will we be able to see him?
Byłaś w stanie coś zrobić?
start learning
Were you able to do something?
Rano muszę być w stanie prowadzić.
start learning
I have to be able to drive in the morning.
Potrzebuję być w stanie się z tobą skontaktować.
start learning
I need to be able to contact you.
Będziemy w stanie tam wejść?
start learning
Will we be able to enter there?
Nie byli w stanie się podnieść.
start learning
They weren't able to get up.

You must sign in to write a comment