bank słów 4

 0    187 flashcards    boguslawnikodem
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rzadko
start learning
rarely
gospodarz
start learning
host
nakazy i zakazu
start learning
dos and don'ts
pomijać
start learning
skip
znajomi
start learning
acquaintance
chyba że
start learning
unless
surowy
start learning
rare
dobrze wysmażony
start learning
well-done
spragniony
start learning
thirsty
kalmar
start learning
squid
badanie
start learning
survey
postawa, nastawienie
start learning
attitude
carried out
start learning
przeprowadzone
ostatni
start learning
recent
całkowicie
start learning
entirely
wysiłek
start learning
effort
kryzys, chrupać
start learning
crunch
prowadzic
start learning
conduct
zdalnie
start learning
remotely
czynniki
start learning
factors
przewaga, zaleta
start learning
advantage
zazdrość
start learning
jealousy
mniej
start learning
fewer
okazja
start learning
opportunity
plotka
start learning
gossip
roztargnienie
start learning
distraction
przerwa
start learning
interruption
uniknąć
start learning
avoid
członek
start learning
member
płynnie
start learning
smoothly
skarżyć się
start learning
complain
społeczny
start learning
social
zawodowy
start learning
profesional
niepełnosprawny
start learning
disabled
dojazd do pracy
start learning
commut
mniej niepoliczalny
start learning
less
mniej policzalny
start learning
fewer
wyniki
start learning
performance
dogodny
start learning
convient
zakwaterowanie
start learning
accomodation
otaczać
start learning
surround
otoczenie
start learning
surrounding
wspominać
start learning
mention
urok
start learning
charm
udogodnienia
start learning
facilities
czas wolny, wypoczynek
start learning
leisure
hall, lobby
start learning
lounge
gumowce
start learning
rubber boots
składnik
start learning
ingredient
popielniczka
start learning
ashtray
dostawca
start learning
supplier
pobić, pokonać
start learning
beat
przedszkole
start learning
kindergarten / nusery
gimnazjum
start learning
middle school/junior high school
szkoła podstawowa
start learning
primary school/elementary school
szkoła prywatna
start learning
private/public school
szkoła średnia
start learning
secondary school/high school
uniwersytet
start learning
univwersity
szkoła z internatem
start learning
boarding school
uczenie się na odległość
start learning
distance learning
nauczanie w domu
start learning
home schooling
szkoła tylko dla chłopców/dziewcząt
start learning
single-sex school
szkoła państwowa
start learning
state/public school
plastyka
start learning
art
kółko zainteresowań
start learning
club
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
geography
informatyka
start learning
IT/ information technology
matematyka
start learning
mathematics/math
wychowanie fizyczne
start learning
PE/ physical education
religia
start learning
RE/ religious education
nauki ścisłe
start learning
science
przedmiot szkolny
start learning
subject
stołówka
start learning
canteen
klasa
start learning
classroom
korytarz
start learning
corridor
sala gimnastyczna
start learning
gym/gymnasium
biblioteka
start learning
library
sekretariat
start learning
office
boisko do zabawy
start learning
playground
sala do nauki przedmiotów ścisłych
start learning
science laboratory
boisko szkolne
start learning
sports field
pokój nauczucielski
start learning
teachers' room / Staff room
szatnia
start learning
cloakroom
świetlica
start learning
common room
szafka
start learning
locker
dyrektor szkoły
start learning
head teacher/headmaster
uczeń/uczennica
start learning
schoolboy/schoolgirl
kolega/koleżanka ze szkoły
start learning
schoolmate/clasmate
nauczyciel
start learning
teacher
wychowawca
start learning
form teacher/tutor
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
tornister
start learning
bag/schoolbag
tablica
start learning
blackboard/whiteboard/board
kredki
start learning
coloured pencils
zeszyt
start learning
copybook/notebook
słownik
start learning
dictionary
klej
start learning
glue
pudełko na śniadanie
start learning
lunch box
długopis
start learning
pen
piórnik
start learning
pencil case
ołowek
start learning
pencil
gumka
start learning
rubber
linijka
start learning
ruler
nożyczki
start learning
scissors
podręcznik
start learning
textbook/coursebook
zeszyt ćwiczeń
start learning
workbook
dziennik lekcyjny
start learning
class register
stój gimnastyczny
start learning
PE kit
dzienniczek ucznia
start learning
pupil's record book
przerwa na lunch
start learning
lunch break
zajęcia dodatkowe
start learning
extra activities
lekcja
start learning
lesson/class
wywiadówka
start learning
parent-teacher meeting
karać
start learning
punish
kara
start learning
punishment
wycieczka szkolna
start learning
school trip
mundurek
start learning
school uniform
wakacje/ferie
start learning
summer/winter holidays
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
apel
start learning
assembly
obowiązkowy
start learning
compulsory
targi szkolne
start learning
education fair
czytać lektury szkolne
start learning
read set books
klasówka
start learning
test
egzamin
start learning
examination/exam
nie zdać egzamine
start learning
fail an exam
egzamin końcowy
start learning
final exam
dostać piątke
start learning
get an A in a test
dostać wyniki
start learning
get the results
uczyć się
start learning
learn
stopień / ocena
start learning
mark/grade
zdać egzamin
start learning
pass an exam
powtarzać materiał
start learning
revise / study for
przygotowywać się do
start learning
prepare for
egzamin końcowy
start learning
school-leaving exam
przystępować do egzaminu
start learning
take an exam
uczyć
start learning
teach
kartkówka
start learning
short/spot test
wynik testu
start learning
test result
ściągać na egzaminie
start learning
cheat in an exam
ściąga
start learning
crib
świadectwo szkolne
start learning
school report
ponownie przystępować do egzaminu
start learning
retake an exam
leniwy
start learning
lazy
niesprawiedliwy
start learning
unfair
ambitny
start learning
ambitious
wymagający
start learning
demanding
uzdolniony
start learning
gifted
pracowity
start learning
hard-working
cierpliwy
start learning
patient
punktualny
start learning
punctual
surowy
start learning
strict
utalentowany
start learning
talented
tolerancyjny
start learning
telerant
wyrozumiały
start learning
understanding
być dobrym/złym w czymś
start learning
be good/bad at sth
spóźnić się do szkoły
start learning
be late for school
odpisać pracę domową
start learning
copy homework
robić ćwiczenia
start learning
do an exercise
odrabiać pracę domową
start learning
do homework
dostać się na uczelnie
start learning
get into university
mieć przerwe
start learning
have a break
mieć dodatkowe zajęcia
start learning
have extra classes
skończyć szkołę
start learning
leave school
robić błędy
start learning
make mistakes
robić notatki
start learning
make/take notes
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons
uczyć się pilnie
start learning
study hard
nosić mundurek
start learning
wear a school uniform
pisać wypracowanie
start learning
write an essay
być nieobecnym w szkole
start learning
be absent from school
zostać złapanym na ściąganiu
start learning
be caught cheating
należeć do kółka zainteresowań
start learning
belong to a club
bardzo się starać
start learning
do one's best
dobrze/ źle poradzić sobie na egzaminie
start learning
do well/badlly in an exam
mieć zaległości
start learning
fall behind
oddawać pracę domową
start learning
hand in homework
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
robić postępy
start learning
make progress
motywować uczniów
start learning
motivate students
uważać
start learning
pay attention
wagarować
start learning
play traunt
przełożyć klasówkę
start learning
put the test off
brać aktywny udział w lekcji
start learning
take active part in a lesson
sprawdzać listę
start learning
take the register

You must sign in to write a comment