bank słów 35

 0    89 flashcards    boguslawnikodem
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uciec z
start learning
break out of sth
wymyślić
start learning
come up with sth
ograniczyć
start learning
cut down on
dogadywać się z kimś, być w dobrych stosunkach
start learning
get along with someone, be on good terms
uchodzić na sucho
start learning
get away with sth
kontynuować
start learning
get on with sth
zabierać się do
start learning
get round to sth
zachorować na
start learning
go down with sth
trzymać się z daleka od
start learning
keep away from sb/sth
dotrzymywać kroku
start learning
keep up with sb/sth
patrzeć na kogoś z góry
start learning
look down on sb
oczekiwać z niecierpliwością
start learning
look forward to sth
podziwiać
start learning
look up to sb
kompensować, wynagradzać
start learning
make up for sth
znosić coś
start learning
put up with something
zużyć, wyczerpać
start learning
run out of sth
ujmować się za
start learning
standv up for sth
w ogóle
start learning
at all
za wszelką cenę
start learning
at all costs
na uczelni
start learning
at university
najpierw/na początku
start learning
at first / early
w domu
start learning
at home
w końcu
start learning
at last
przynajmniej
start learning
at least
o północy
start learning
at midnight
w południe
start learning
at noon
w nocy
start learning
at night
w wieku
start learning
at the age of
w tym momencie
start learning
at the moment
w tym samym czasie
start learning
at the same time
w weekend
start learning
at the weekend
w pracy
start learning
at work
przez przypadek
start learning
by accident
autobusem
start learning
by bus
przez przypadek
start learning
by chance
kartą kredytową
start learning
by credit card
na pamięć
start learning
by heart
przez pomyłkę
start learning
by mistake
samemu
start learning
by oneself
z widzenia
start learning
by sight
przy okazji/ tak poza tym
start learning
by the way
przez chwilę
start learning
for a while
przez wieki
start learning
for ages
na śniadanie
start learning
for breakfast
za darmo
start learning
free free
na przykład
start learning
e.g./ for instance
na sprzedaż
start learning
for sale
od początku do końca
start learning
from the beginning to the end
od teraz
start learning
from now on
od czasu do czasu
start learning
from time to time
w dobrym/złym nastroju
start learning
in a good / bad mood
spieszyć się
start learning
in a hurry
w nieporządku
start learning
in a mess
za moment
start learning
in a moment
dodatkowo
start learning
in addition to
w łóżku
start learning
in bed
w biznesie
start learning
in business
w gotówce
start learning
in cash
odpowiadać za coś
start learning
in charge of something
coś wspolnego
start learning
something in common
w porównaniu do
start learning
in comparison with
w kontakcie
start learning
in contact with
kontrolować
start learning
in control of
w niebezpieczeństwie
start learning
in danger of
w trudnej sytuacji
start learning
in a difficulty
faktycznie, w rzeczywistości
start learning
actually, in fact,
na korzyść
start learning
in favor of
przed
start learning
in front of
ogólnie
start learning
in general
w styczniu
start learning
in January
zakochany
start learning
in love
w mojej opinii
start learning
in my opinion
w potrzebie
start learning
in need
w trakcie
start learning
in progress
w zamian
start learning
instead/ in return
w formie/kształcie
start learning
in the shape
po południu/wieczorem/rano
start learning
in the afternoon/ evening / morning
w tle
start learning
in the background
w rogu
start learning
in the corner
na wschodzie/północy/południu/zachodzie
start learning
to the east / north / south / west
na końcu
start learning
at the end
na pierwszym planie
start learning
in the foreground
w przyszłości
start learning
in the future
w międzyczasie
start learning
in the meantime
pośrodku
start learning
in the middle
na przedmieściach
start learning
in the suburbs
na świecie
start learning
in the world
w sumie
start learning
in total
w kontakcie
start learning
in touch

You must sign in to write a comment