Bank słów 12 PT 2

 0    99 flashcards    WonszJadowity
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Finansowanie
start learning
Funding
Produkt krajowy brutto
start learning
Gross domestic product
Import
start learning
Import
Dochód
start learning
Income
Inwestor
start learning
Investor
Strata
start learning
Loss
Kupiec
start learning
Merchant
Sektor prywatny
start learning
private sector
Sektor publiczny
start learning
Public Sector
Zysk
start learning
Profit
Właściciel
start learning
Owner/Proprietor
Zdobyć pieniądze
start learning
Raise money
Zdobyć środki finansowe
start learning
Raise funds
Osadnik
start learning
Settler
Podaz
start learning
supply
Handlowiec
start learning
Trader
Kryzys ogólnoświatowy
start learning
Worldwide crisis
Swiatowa organizacja handlu
start learning
The World trade organisation
Prawoslawny
start learning
Orthodox
Reinkarnacja
start learning
A cycle of rebirth
Buddysta
start learning
Buddhist
Katolik
start learning
Catholic
Chrzescijanin
start learning
Christian
Ewangelia
start learning
Gospel
Chodzić do kościoła
start learning
Go to church
Hebrajski
start learning
Hebrew
Zyd
start learning
Jew
Meczet
start learning
Mosque
Muzułmanin
start learning
Muslim
Pielgrzymka
start learning
Pilgrimage
Modlić się
start learning
Pray
Synagoga
start learning
Synagogue
Świątynia
start learning
Temple
Tora
start learning
Torah
Znieść
start learning
Abolish
Kara śmierci
start learning
Capital punishment
Proces karny
start learning
Criminal trial
Uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
start learning
Eligible for parole
Wygnać
start learning
Exile
Wina
start learning
Guilt
Uwięzić
start learning
Imprison
Prawo obowiązujące w danym kraju
start learning
The law of The land
Zgodny z prawem
start learning
Lawful
Łagodny wyrok
start learning
Lenient sentence
Kara dożywotniego pozbawienia wolności
start learning
Life imprisonment
Zakazywać
start learning
Outlaw
Oskarżenie
start learning
Prosecution
Poczucie niesprawiedliwości
start learning
sense of injustice
Dziesięć lat pozbawienia wolnosci
start learning
Ten years imprisonment
Napad z bronią w ręku
start learning
Armed robbery
Podpalenie
start learning
Arson
Usiłować
start learning
Attempt
Szantaż
start learning
Blackmail
Włamać się do
start learning
Break into
Łapówka
start learning
Bribe
Łapownictwo
start learning
Bribery
Włamanie
start learning
Burglary
Popełnić przestępstwo
start learning
Commit a crime
Żądać okupu
start learning
Demand ransom
Wymusić
start learning
Extort
Porwanie
start learning
Hijacking
Zakladnik
start learning
Hostage
Nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
Manslaughter
Rozbój
start learning
Mugging
Ujawniać poufne informacje
start learning
Reveal confidential information
Zamieszki
start learning
Riots
Obrabować kogoś grożąc pistoletem
start learning
Rob at gunpoint
Podpalić cos
start learning
Set fire to something
Nieletni przestępca
start learning
Teenage delinquent
Złodziej
start learning
Thief
Zdrada
start learning
Treason
Posiadanie broni bez zezwolenia
start learning
Unauthorised Possession of firearms
Oskarżyć kogoś o coś
start learning
Accuse sb of something
Aresztować kogoś za coś
start learning
Arrest sb for sth
Uznać kogoś winnym
start learning
Find sb guilty
Oskarżyć kogoś o coś
start learning
Charge sb of something
Odebrać komuś prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych
start learning
Disqualify from driving
Skazać za
start learning
Sentence for
Skazać na
start learning
Sentence to
Pomoc humanitarna
start learning
aid
Położyć kres przemocy
start learning
Bring an end to violence
Zawieszenie broni
start learning
The ceasefire
Kraje rozwijające się
start learning
Developing countries
Niepodległość
start learning
Independence
Usprawiedliwione użycie siły
start learning
Justified use of force
Rozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie
start learning
Middle East peace talks
Nakreślić plan
start learning
Outline a plan
Traktat pokojowy
start learning
The peace treaty
Rozmowy pokojowe
start learning
Peace talks
Proces pokojowy
start learning
The peace process
Osiągnąć trwale porozumienie
start learning
Reach a long-lasting agreement
Poddać się
start learning
Surrender
Broń masłowego rażenia
start learning
Weapon of mass destruction
Dyskryminowac
start learning
Discriminate against sb
Dyskryminacja
start learning
Discrimination
Bezdomnosc
start learning
Homelessness
Imigrant
start learning
Immigrant
Bieda
start learning
Poverty
Nierówności spoleczne
start learning
Social Inequalities

You must sign in to write a comment