Average level

 0    342 flashcards    moonluna
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podpalenie
start learning
podpalenie in English
arson
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
włamanie
start learning
burglary
rozbój
start learning
mugging
kradzież kieszonkowa
start learning
pickpocketing
rabunek
start learning
robbery
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
przekraczanie prędkości
start learning
speeding
wsparcie
start learning
approval
wyrzuty sumienia
start learning
pangs of conscience
ślad
start learning
trace
mieć wpływ
start learning
have an impact
celowo
start learning
deliberately
uniknąć kary za coś
start learning
get away with
bolesny
start learning
distressing
dowody
start learning
evidence
kamizelka kuloodporna
start learning
bullet-proof vest
odwaga
start learning
bravery
włókno
start learning
fibre
program
start learning
scheme
złapany na gorącym uczynku
start learning
catch red-handed
wywołać rewolucję
start learning
spark a revolution
zaniedbany
start learning
neglected
deszcz, kiedy jest ciepło
start learning
clammy
trącać, szturchać
start learning
jostle, nudge
tchórzliwy
start learning
cowardly, funky
zmuszać, namawiać kogoś do czegoś
start learning
push sb into sth
skromny
start learning
modest
wścibski
start learning
nosy
podsłuchiwać
start learning
eavesdrop
siniak
start learning
bruise
średnica
start learning
diameter
odkażenie
start learning
decontamination, disinfect
kołdra
start learning
quilt
zjawisko
start learning
occurrence
przyciągać czyjąś uwagę, zachęcać
start learning
attract
Mieć czegoś po dziurki w nosie np. angielskiego.
start learning
I am fed up with english.
ubezpieczenie
start learning
insurance
szybko zmieniać zdanie
start learning
have a quick word
sukces
start learning
achievement
być czujnym
start learning
stay alert
nerwowy
start learning
jerky
niepokój, lęk, obawa
start learning
anxiety
pewny siebie, niepewny siebie
start learning
self-confident, self-conscious
pyłek kwiatowy
start learning
pollen
ławka w parku
start learning
park bench
kominiarka
start learning
balaclava
kara śmierci
start learning
death penalty
wyrok, werdykt
start learning
guilty verdict
problemy psychiczne
start learning
mental health problems
nieład, nieporządek
start learning
disorder
stanowczo
start learning
firmly
meczet
start learning
masque
nadwyrężyć
start learning
to strain
pozwolić sobie na coś
start learning
to afford
pan młody
start learning
groom
panna młoda
start learning
bride
narzeczony
start learning
fiance
narzeczona
start learning
fiancee
dwuznaczny
start learning
ambiguous
zwiedziony, oszukany
start learning
deceived, deluded
przyjąć postawę
start learning
adopt an attitude
zamiast
start learning
instead of ~ in place of ~ rather than
w odniesieniu do...
start learning
regarding
być zboczonym
start learning
have a dirty mind
skojarzenie
start learning
association
Tutaj jest sedno sprawy.
start learning
Here is the point (the crux) of the case.
utrzymywać
start learning
mantain
pochowany
start learning
buried
uiszczać opłaty, rozwikłać sprawę, zadowalać się czymś
start learning
settle
różnorodność
start learning
diversity
potoczny wyraz, zwrot (kolowializm)
start learning
colloquialism
trener
start learning
coach, trainer
W biedronce tylko 25% transakcji jest uiszczanych w gotówce.
start learning
In Ladybug (Ladybird), only 25% of transactions are settled in cash.
Wyrzekliśmy się używania przemocy do rozwiązywania naszych sporów.
start learning
We have renounced the use of force to settle our disputes.
wyrzec się
start learning
to renounce
spory
start learning
disputes
Nie zadowolę się tymi głupimi wymówkami. Chcę prawdziwego wyjaśnienia!
start learning
I'm not going to settle for those sillt excuses. I want real explanation!
On wyszedł, aby uiścić opłaty za wynajem samochodu.
start learning
He came out to settle the charge for the hire car.
Przed wyjazdem postanowiłem rozwiązać moje sprawy w NY.
start learning
Before leaving, I resolved to settle some affairs of mine in NY.
postanowić, zdecydować się na
start learning
resolve to
moje sprawy
start learning
affairs of mine
między innymi
start learning
inter alia
spojrzenie
start learning
graze
rysunek, szkic
start learning
drawing, sketch
pozory mylą
start learning
appearances are deceptive
widelec
start learning
fork
przewidywać
start learning
to predict
występować, mieć miejsce
start learning
occur
sflaczałe, obwisłe
start learning
saggy
wykorzystywać seksualnie
start learning
sexually exploit
niewolnik
start learning
slave
ryzykant
start learning
gambler
okolice
start learning
surroudings
wydobywać
start learning
extract ~ to mine
kopalnia
start learning
mine
miedź
start learning
copper
żelazo
start learning
iron
węgiel kamienny węgiel brunatny
start learning
hard coal brown coal (lignite)
surowce
start learning
raw materials
uczciwy, przywoity
start learning
decent
poprzez, dzięki, przez, na skutek, bezpośrednio
start learning
THROUGH across - poprzez thanks to - dzięki by - przez an account of - na skutek direct - bezpośrednio
przemyśleć
start learning
to think through
przetrwać coś
start learning
survive, make it through
dotrzeć na miejsce
start learning
get through
zakończyć, zrealizować
start learning
carry through
We will carry through with her plans.
przejść przez
start learning
pass through
chociaż, pomimo, aczkolwiek
start learning
though
chociaż, aczkolwiek
start learning
although
w każdym calu, na wylot
start learning
through and through
We've been together for so long that I know you through and through.
tułać się przez, wędrować przez
start learning
to wander through
tym niemniej, bądź co bądź
start learning
however
mimo
start learning
despite
gardzić kimś
start learning
despise
obraźliwie o Irlandczyku
start learning
Mick
Kornwalia, Walia, Irlandia, Szkocja (może być obraźliwe)
start learning
Celtic fringe
obraźliwie o Anglikach
start learning
Pomms/Limeys
śledzić
start learning
track
niepełnoletni
start learning
minor, underage
obok
start learning
beside, next to
za czymś
start learning
behind
tabletki antykoncepcyjne
start learning
contraceptive pills
dojrzałość
start learning
maturity
odrzucać
start learning
discard, reject, refuse
nieobyczajny
start learning
indecent
kumpel
start learning
mate, lad, buddie
przywiązanie
start learning
attachment
podobno, najwyraźniej, widocznie
start learning
apparently
zdrobnienie
start learning
diminutive
temat rzeka
start learning
a very broad subject
szeroki
start learning
wide, broad
wybrać
start learning
pick, choose, select
wydłubać
start learning
pick out
sklep, magazyn
start learning
the store
łapówka
start learning
bribe
w lewym górnym rogu
start learning
in the top left hand corner
w prawym górnym rogu
start learning
in the top right hand corner
na środku obrazka
start learning
in the middle of the picture
w lewym dolnym rogu
start learning
in the bottom left hand corner
w prawym dolnym rogu
start learning
in the bottom right hand corner
kontynuuj
start learning
keep on ~ go on ~ carry on
pogratulować komuś czegoś
start learning
to congratculate sb on + verb + ing
He congratculated me on passing my driving-licence exam.
brak czasu
start learning
the lack of time
osoba myśląca tylko o pieniądzach
start learning
money-oriented
urządzenia
start learning
devices, equipment, appliances
Na moje oko to...
start learning
It appears to me that... It seems to me that... To my mind... As I see it...
za twoimi plecami
start learning
behind your back
korzystny
start learning
advantageous, beneficial to
cenny
start learning
valuable
bez względu na
start learning
regardless of...
Ile jestem ci winny?
start learning
How much do I owe you?
Wolałbym...
start learning
I would rather... I would prefer to...
na pierwszym planie
start learning
in the foreground
w tle
start learning
in the background
w kategoriach
start learning
in terms of
przymus, obowiązek
start learning
obligatory, mandatory, compulsory
oszczędzać pieniądze na czarną godzinę
start learning
to save (your) money for a rainy day
pozwolenie
start learning
permit
a work permit
uzależniony
start learning
addicted to, hooked on
wymyślić historię
start learning
make up a story
mniej i mniej (o ludziach)
start learning
fewer and fewer
leczenie
start learning
threatment
pod presją
start learning
under pressure
istotne dla nas
start learning
relevant to us
jeśli zdasz
start learning
if you pass/in case you pass
podwieźć kogoś
start learning
drop sb off
Wolę tańczyć niż śpiewać.
start learning
I prefer dancing to singing. I prefer to dance than to sing.
Kawa pobudza mnie.
start learning
Coffee push me uper.
niezdolny do...
start learning
unfit for...
grać na gitarze
start learning
play the guitar
niedbały
start learning
sloppy
uzyskać, zdobyć
* świadectwo * stopień naukowy * dyplom
start learning
obtain
* certificate * degree * diploma
Stosownie, zbieżnie
start learning
According to
umrzeć z głodu
start learning
die of hunger
nieistotne dla nas
start learning
irrelevant to us
nalegać
start learning
to insist
spadać, zmniejszać się
start learning
increases
bachor
start learning
a brat
oświadczyć się
start learning
to propose to sb
stypendium
start learning
scholarship
uznawać
start learning
considern
oszacować
start learning
estimate
przeciwstawiać się
start learning
resist
opór
start learning
resistance
niezdarny
start learning
clumsy
niezdarność
start learning
clumsiness
dwujęzyczny
start learning
bilingual
nieuprzejmy, nierozważny
start learning
inconsiderate
nieuprzejmy, niemiły
start learning
rude, impolite, unkind
oschły
start learning
snippy
szorstki, opryskliwy
start learning
harsh
niedokładny
start learning
inaccurate
funkcje, cechy
start learning
features
dług
start learning
debt
być rozbitym
start learning
be shattered
zdrętwiały, znieczulić
start learning
numb
rękaw
start learning
sleeve
zamknięty zamek
start learning
locked lock/ closed lock
slam
start learning
zatrzasnąć
Derek slammed the door.
Wkurzyć się (pot.)
start learning
To go ape shit.
reagować
start learning
respond (react) to
podtrzymywać
start learning
hold up
perspektywa
start learning
prospect
zaryzykować
start learning
bet, risk
nadawać, transmitować
start learning
broadcast
piwnica
start learning
basement
odmieniać, transformować, koniugować
start learning
conjugate, transform
cwaniak (pot.)
start learning
smarty-pants
rezultat
start learning
outcome, result
ustatkować się, osiedlić się
start learning
settle down
dowód osobisty
start learning
ID - Identity Card
śmierdzieć
start learning
stink
włóczędzy
start learning
tramps
pasożyty
start learning
parasites
wartość
start learning
value
powstanie narodowe
start learning
uprising
walka, bójka
start learning
scrimmage, fight
naiwny, łatwowierny
start learning
naive, gullible
dzikus
start learning
savage
młodzi dresiarze
start learning
chev
(czyt. czaw)
wielka litera
start learning
capital letter
błoto
start learning
mud
(czyt. mad)
zamówienie, kolejność, porządek
start learning
order
błąd ortograficzny
start learning
misspelling
elektrownia
start learning
power station
paliwo
start learning
fuel
prąd
start learning
current
elektrownia atomowa
start learning
nuclear power plant
narcyzm
start learning
narcissm
benzyna
start learning
gasoline
zapatrzony w siebie
start learning
inward-looking
wpływ
start learning
influence, impact
trzymać się za ręce
start learning
hold hands
ustąpić miejsca dziewczynie
start learning
give the girl a seat
wzorzec
start learning
pattern
płatność, wypłata
start learning
payment
zapobiegać czemuś
start learning
prevent
We can prevent having kids.
Mieć głowę na karku.
start learning
Have your head screwed on right (straight)
dupek, kutas (wulg.)
start learning
dickhead, jerk, asshole, bastard
pedał
start learning
fag
uprzedzać
start learning
anticipate
Anticipate before shouting.
szorować
start learning
scrub
wątroba
start learning
liver
hojny
start learning
generous
awanturnik
start learning
brawler
pijak
start learning
drunkard
podstępny
start learning
deceitful, sly
oszustwo, podstęp
start learning
deceit, trick, guile, ruse
flegmatyczny
start learning
phlegmatic
skąpy
start learning
stingy
zacofany
start learning
backward, behind the times
szmugler, przemytnik
start learning
smuggler
płaca, zarobki
start learning
salary, wage, reward, fee
dzwika (wulg.)
start learning
slut
pizda (wulg. o kimś)
start learning
cunt, ponce
prawda czy wyzwanie
start learning
truth or dare (challange)
półka, półki
start learning
shelf, shelves
liczyć na coś
start learning
reckon
I reckon you will pass.
klienci
start learning
customers
wymykać się do toalety
start learning
sneek to the toilet
mieć obsesję na punkcie czegoś
start learning
be obsessed with sth
borykać się z czymś
start learning
be bothered with sth
prześcieradło
start learning
bed sheet
kołdra
start learning
duvet, quilit
poufny
start learning
confidential
rozmawiać przez telefon z przyjacielem
start learning
be on the phone with your friend
choroby weneryczne
start learning
STDS - sexually transmitted diseases; veneral diseases
amfetamina
start learning
(crystal) meth
apteka
start learning
drugstore, pharmacy, chemist's
naszyjnik
start learning
necklace
bransoleta
start learning
bracelet, wristlet, bangle
kolczyk w nosie
start learning
nose stud
kolczyk w pępku
start learning
navel ring
kolczyk w brwi
start learning
eyebrow piercing
przebity język, kolczyk w języku
start learning
pierced tongue, tongue stud
prostytutka
start learning
hooker, whore, streetwalker, prostitute
drwić
start learning
mock, scoff, deride
wyśmiewać się z kogoś
start learning
take the piss
He's taking the piss out of you.
popisywać się
start learning
splurge
moje serce bije bardzo szybko
start learning
my heart is racing
chwilowa moda
start learning
fad
wyblakły
start learning
faded
na muszce (broni)
start learning
at gunpoint
niedobór
start learning
deficency
dostarczać
start learning
supply
zniechęcać
start learning
discourage
zniecierpliwić się
start learning
get impatient
stracić nerwy
start learning
lose (my) temper
tłuszcze (nie)nasycone
start learning
(un)saturated fat
składniki odżywcze
start learning
nutrients
borykać się z, walczyć z
start learning
struggle with
tlen
start learning
oxygen
dwutlenek węgla
start learning
dioxide
uświadomić sobie
start learning
become aware
system ubezpieczeń społecznych
start learning
social security system
uciąć sobie drzemkę
start learning
take a nap
wymawiać
start learning
pronounce
literować
start learning
spell
pulchny
start learning
plump (grzeczne), chubby
zaokrąglona dziewczyna
start learning
curvy girl
rozpoznawać
start learning
recognise
zastraszanie, nękanie
start learning
bullying
złożyć skargę
start learning
make a complaint
niezręzny
start learning
awkward
rozdać
start learning
hand out
cel
start learning
goal, purpose, objective, target
zasiłek, korzyść
start learning
benefit
zysk
start learning
profit
ulga
start learning
relief
dowieść
start learning
prove
zapewniać, dostarczać
start learning
provide
zaraźliwy
start learning
contagious, infectious
gospodarka
start learning
economy
przemysł
start learning
industry
rozwijać się
start learning
develop
być na czyimś miejscu
start learning
be in sb schoes
w internecie
start learning
on the Net
zwracać uwagę, skupiać uwagę
start learning
pay attention
przyimki
start learning
prepositions
w czyimś imieniu
start learning
on behalf of
strych
start learning
attic
dres
start learning
tracksuit
blady
start learning
pale
presja grupy rówieśniczej
start learning
peer pressure
mieszkaniec
start learning
inhabitant
tubylec
start learning
native, local inhabitant
dysponować sprzętem
start learning
dispose of equipment
szalony
start learning
insane, mad, crazy
być ciekawym czegoś
start learning
to be curious about sth
opinia
start learning
review, opinion
mieszać, mylić podobne słowa
start learning
to confuse similar words
zażenowanie, zakłopotanie
start learning
embarrassment, confusion
okup
start learning
ransom
podpalić ogień
start learning
set fire to
rygorytstyczny
start learning
strict, rigorous
zastąpić
start learning
replace
pojawić się
start learning
appear, turn up
pewny
start learning
certain, sure, convinced
wystające kości
start learning
bones sticking out
zasnąć
start learning
fal asleep
leń, obibok
start learning
deadbeat, lazybones
nierób
start learning
loafer

You must sign in to write a comment