At a Conference

5  1    34 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
To była fascynująca prezentacja, czyż nie?
start learning
That was a fascinating presentation, wasn't it?
Czy dużo zwiedziłeś, będąc tutaj?
start learning
Have you done much sightseeing while you are here?
Naprawdę podobała mi się ta prezentacja.
start learning
I really enjoyed that presentation.
Idziesz na obiad konferencyjny?
start learning
Are you going to the conference dinner?
Bardzo dziękuję za przybycie.
start learning
Thank you very much for coming.
Czy masz coś przeciwko, abym przerwał? | Nie. Śmiało.
start learning
Do you mind if I interrupt? | No, I don't. Go ahead.
Baw się dobrze na dalszej części konferencji.
start learning
Enjoy the rest of the conference.
+27 flashcards
The lesson is part of the course
"Small Talk, czyli sztuka pogawędki"
(total 794 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment