around the globe part II

 0    42 flashcards    lewmi1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
plama śmieci
start learning
garbage patch
gaz
start learning
gas
globalne ocieplenie
start learning
global warming
niebezpieczeństwo
start learning
hazard
odpady przemysłowe
start learning
industrial waste
odpady nieulegające biodegradacji
start learning
non-biodegradable waste
industrializacja
start learning
industrialisation
miejscowa przyroda
start learning
local wildlife
czynić wysiłki
start learning
make efforts
topnieć
start learning
melt
morska przyroda
start learning
marine wildlife
negatywny wpływ
start learning
negative impact
substancja odżywcza
start learning
nutrient
szyb naftowy
start learning
oil well
pole naftowe na lądzie
start learning
onshore oilfiled
pole naftowe na morzu
start learning
offshore oilfield
zanieczyszczenie plastikiem
start learning
plastic pollution
zanieczyszczenie powodowane przez coś
start learning
pollution from something
odpady plastikowe
start learning
plastic waste
substancja zanieczyszczająca środowisko
start learning
pollutant
zanieczyszczać
start learning
pollute
zachować
start learning
preserve
popierający energię jądrową
start learning
pro-nuclear
poddawać recyklingowi
start learning
recycle
ograniczyć
start learning
reduce
uwalniać toksyny
start learning
release toxins
uwalniać substancje chemiczne
start learning
release chemicals substances
energia odnawialna
start learning
renewable energy
wzrosnąć o jeden stopień celciusza
start learning
rise by one degree Celsius
podnoszenie się poziomu morza
start learning
rising sea level
wysypisko śmieci
start learning
rubbish tip/landfill
śmieci
na r
start learning
rubbish
śmieci
na g
start learning
garbage
śmieci
na L
start learning
litter
śmieci
na W
start learning
waste
śmieci
na D
start learning
debris
ścieki
start learning
sewage
rozwiązanie
start learning
solution
toksyczny
start learning
toxic
toksyna
start learning
toxin
ochrona dzikiej przyrody
start learning
wildlife protection
bardzo wysokie temperatury
ciasto
start learning
baking temperatures

You must sign in to write a comment