Areas of science

 0    254 flashcards    Patrykpolski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bar
start learning
barium
wapń
start learning
calcium
związek chemiczny
start learning
chemical compound
reakcja chemiczna
start learning
chemical reaction
probówka
start learning
test-tube
chlor
start learning
chlorine
kryształ
start learning
crystal
pierwiastek
start learning
element
kwas solny
start learning
hydrochloric acid
wodór
start learning
hydrogen
żelazo
start learning
iron
rtęć
start learning
mercury
sole mineralne
start learning
mineral salts
cząsteczka
start learning
molecule
azot
start learning
nitrogen
tlen
start learning
oxygen
układ okresowy
start learning
Periodic Table
woda utleniona
start learning
peroxide
chlorek sodu
start learning
sodium chloride
roztwór
start learning
solution
kwas siarkowy
start learning
sulpuric acid
uran
start learning
uranium
stanowisko archeologiczne
start learning
archaeological site
artefakt
start learning
artefact
wykopaliska
start learning
excavations
mumia
start learning
mummy
papirus
start learning
papyrus
faraon
start learning
Pharaoh
prehistoryczny
start learning
prehistoric
piramida
start learning
pyramid
grobowiec
start learning
tomb
wielki wybuch
start learning
Big Bang
czarna dziura
start learning
black hole
czasoprzestrzeń
start learning
spacetime
wszechświat
start learning
universe
okrążać
start learning
orbit
planeta
start learning
planet
łazik
start learning
rover
galaktyka
start learning
galaxy
orbita
start learning
orbit
ciemna materia
start learning
dark matter
układ słoneczny
start learning
solar system
sonda kosmiczna
start learning
space probe
statek kosmiczny
start learning
spacecraft
zaawansowane metody leczenia
start learning
Advanced treatments
antybiotyki
start learning
Antibiotics
bakterie odporne na antybiotyki
start learning
bacteria resistant to antibiotics
zapalenie wyrostka robaczkowego
start learning
appendicitis
sekcja zwłok
start learning
autopsy
umrzeć przy porodzie
start learning
die in childbirth
inżynier lotnictwa i kosmonautyki
start learning
aerospace engineer
fizyk eksperymentalny teoretyczny
start learning
theoretical experimental physicist
komórka
start learning
cell
rozwijać się ewoluować
start learning
evolve
przeprowadzić eksperyment
start learning
carry out/conduct an experiment
współpracować z kimś nad projektem
start learning
collaborate with someone on a project
potwierdzić wyniki badań
start learning
confirm findings
kod genetyczny
start learning
genetic code
genetyczny
start learning
genetic
genetyka
start learning
genetics
siedlisko
start learning
habitat
śmiertelny
start learning
fatal
choroba zakaźna
start learning
infectious/contagious disease
organy wewnętrzne
start learning
internal organs
mikroskopijne
start learning
microscopic
układ nerwowy
start learning
nervous system
organizm
start learning
organism
penicylina
start learning
penicillin
rozmnażanie
start learning
reproduction
gatunek
start learning
species
tkanka
start learning
tissue
archeolog
start learning
archaeologist
astronom
start learning
astronomer
astrofizyka
start learning
astrophysicst
chemik
start learning
chemist
kosmolog
start learning
cosmologist
egiptolog
start learning
Egyptologist
genetyk
start learning
geneticist
geograf
start learning
geographer
językoznawca
start learning
linguist
matematyk
start learning
mathematician
mikrobiolog
start learning
microbiologist
neurobiolog
start learning
neuroscientist
patolog
start learning
pathologist
psycholog
start learning
psychologist
zaakceptować
start learning
accept
analizować
start learning
analyse
analiza
start learning
analysis
twierdzenie
start learning
assertion
konstruować
start learning
construct
grupa kontrolna
start learning
control group
odkryć
start learning
discover
kryterium
start learning
criterion
prowadzić badania
start learning
(conduct) do research
powtórzyć wyniki czyichś badań
start learning
duplicate sb's results
sformułować hipotezę
start learning
formulate a hypothesis
równanie
start learning
formula
hipoteza
start learning
hypothesis
hipotetyczny
start learning
hypothetical
wynaleźć
start learning
invent
otrzymać
start learning
obtain
zjawisko
start learning
phenomenon
opublikować
start learning
publish
otrzymać nagrodę nobla
start learning
receive/be awarded the Nobel Prize
odrzucić
start learning
reject
wsparty dowodami
start learning
supported by evidence
niesprawdzone obserwacje
start learning
untested observations
proch strzelniczy
start learning
gunpowder
silnik odrzutowy
start learning
jet engine
mikroczip
start learning
microchip
prasa drukarska
start learning
printing press
maszyna parowa
start learning
steam engine
wyczerpana bateria
start learning
flat battery
rozładować się paść
start learning
go dead
telefon stacjonarny
start learning
landline
nie ma zasięgu
start learning
there's no signal
zasięg
start learning
reception
dzwonek
start learning
ring tone
poczta głosowa
start learning
Voice mail
dodawać
start learning
add
dodawanie
start learning
addition
obwód(okręgu)
start learning
circumference
stożek
start learning
cone
stała
start learning
constant
układ współrzędnych
start learning
coordinate system
sześcian
start learning
cube
walec
start learning
cylinder
dzielenie
start learning
division
równanie
start learning
Equation
wykładnik potęgi
start learning
exponent
prostokąt
start learning
rectangle
dzielić
start learning
devide
odejmować
start learning
subtract
odejmowanie
start learning
subtraction
trójkąt
start learning
triangle
ułamek
start learning
fraction
mnożenie
start learning
multiplication
mnożyć
start learning
multiply
obwód(np. kwadratu)
start learning
perimeter
pierwiastek
start learning
root
kula
start learning
sphere
prąd zmienny
start learning
alternating current
cząstka elementarna
start learning
elementary particle
ciecz
start learning
liquid
emitować
start learning
emit
atomowy
start learning
atomic
promieniowanie gamma
start learning
gamma radiation
gaz
start learning
gas
Bomba atomowa
start learning
Atomic bomb
ciśnienie atmosferyczne
start learning
air pressure
grawitacja
start learning
gravity
atom
start learning
atom
neutron
start learning
neutron
rozszczepienie jądra atomu
start learning
nuclear fission
jądro atomu
start learning
nucleus
ciało stałe
start learning
solid
napięcie powierzchniowe
start learning
surface tension
promieniowanie ultrafioletowe
start learning
ultraviolet radiation
prędkość
start learning
velocity
tunel czasoprzestrzenny
start learning
wormhole
oprogramowanie antywirusowe
start learning
anti-virus software
przegladarka internetowa
start learning
browser
skompresować plik
start learning
compress a file
haker komputerowy
start learning
Computer hacker
baza danych
start learning
database
pulpit
start learning
desktop
rozdzielczość ekranu
start learning
display/screen resolution
przeciągnąć ikonę
start learning
drag the icon
rozszerzenie pliku
start learning
file extension
zapora sieciowa
start learning
Firewall
skrzynka odbiorcza
start learning
Inbox
oszustwo internetowe
start learning
Internet Scam
karta pamięci
start learning
memory card
bankowośc internetowa
start learning
Online Banking service
system operacyjny
start learning
operating system
urządzenia peryferyjne
start learning
Peripherals
drukarka
start learning
printer
oprogramowanie zabezpieczające
start learning
protective software
odzyskać hasło/plik
start learning
recover password / file
zarejestrować sie
start learning
register
przewijać stronę w gorę/doł
start learning
scroll up / down
wyszukiwać
start learning
search
wyszukiwarka
start learning
Search engine
wyniki wyszukiwania
start learning
Search results
pilot zdalnego sterowania
start learning
Remote Control
gniazdko
start learning
socket
przełącznik
start learning
switch
pusty ekran
start learning
blank screen
przepalić się
start learning
blow
odbić się (o wiadomości email)
start learning
bounce back
zepsuty, zniszczony
start learning
broken, damaged, out of order
zawiesić się (o komputerze)
start learning
crash
wstrząs elektryczny
start learning
electric shock
komunikat o błedzie
start learning
error message
bezpiecznik
start learning
fuse
przeciekać
start learning
leak
wyciek
start learning
leakage/leak
naprawić
start learning
fix, mend, repair
zator papieru
start learning
Paper jam
przepięcie
start learning
power surge
przerwa w dostawie prądu, odcięcie prądu
start learning
power/electricity cut
zrestartować
start learning
restart/reboot
środki bezpieczeństwa
start learning
safety precautions
krótkie spięcie
start learning
short circuit
części zamienne
start learning
spare parts
iskrzyć
start learning
spark
przestać reagować na komendy
start learning
stop responding (to commands)
zasady postepowania w przypadku wystapienia problemów
start learning
troubleshooting guide
zawiesić się (o komputerze)
start learning
freeze up
podłaczyć
start learning
plug in
złożyć coś np komputer
start learning
put together
rozstawić
start learning
set up
zalogować się
start learning
log in/log on/sign in
wylogować się
start learning
sign out/log out/ log off
wyłaczyć
start learning
turn off/switch off
włączyć
start learning
turn on/switch on
rozebrać(na częsci)
start learning
take apart
nakręcać
start learning
wind up
próba ogniowa, trudny sprawdzian
start learning
acid test
bajery, dodatki
start learning
(all the) bells and whistles
wpaść w szał
start learning
blow a fuse
to nie jest wielka filozofia
start learning
it is not rocket science
kombinować, niepotrzebnie szukać nowego sposobu na zrobienie czegoś
start learning
reinvent the wheel
stracić parę
start learning
run out of steam
pytanie kontrolne
start learning
security question
skrót
start learning
shortcut
odinstalowac/ zainstalować ponownie oprogramowanie
start learning
uninstall / reinstall the software
aktualizacja/aktualizować
start learning
update
przesyłać dane z komputera
start learning
upload
nazwa uzytkownika
start learning
username
dostep do internetu przez wifi
start learning
WI-FI internet access
edytor tekstu
start learning
word processor
atrakcyjny wygląd
start learning
attractive design
zasilany z baterii
start learning
battery-operated
trwały, wytrzymały
start learning
durable
lekki
start learning
lightweight
długi czas pracy baterii
start learning
long battery life
przenośny
start learning
portable
nadajacy sie do ponownego ładowania
start learning
rechargeable
najnowocześniejszy
start learning
state-of-the-art
ekran dotykowy
start learning
Touch Screen
przyjazny dla uzytkownika
start learning
use- friendly
wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
start learning
LCD(liquid crystal display
dioda led
start learning
led(light emitting diode)
pamięc o dostepie swobodnym
start learning
RAM(random access memory)
przejściówka
start learning
adapter
wyregulować
start learning
adjust
zmienić żarówkę
start learning
change/replace a light bulb
naładować
start learning
charge
ładowarka
start learning
charger
uziemienie
start learning
ground/earth(BrE)
przedłużacz
start learning
extension lead
wtyczka
start learning
plug
zasilanie
start learning
power

You must sign in to write a comment