Angielski Rozdział 4 #3

 0    56 flashcards    nickblue2012
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
start learning
experience in a field
umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
start learning
flexibility
zorientowany na cele
start learning
goal- oriented
o wysokich umiejętnościach/ kwalifikacjach/ silnej motywacji
start learning
highly skilled/ qualified/ motivated
przedsiębiorczy
start learning
industrious
inicjatywa
start learning
initiative
(dotychczasowe) doświadczenie zawodowe
start learning
(previous) professional/ job experience
aktywny/ pełen inicjatywy
start learning
proactive
kwalifikacje
start learning
qualifications
solidny, niezawodny
start learning
reliable
zorganizowany
start learning
well- organised
dobrze wyszkolony
start learning
well- trained
umieć pracować pod presją
start learning
work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś
start learning
working knowledge of sth
kierowanie/ zarządzanie
start learning
administrative work
nadzorować/ być szefem
start learning
be in charge
zajmować się czymś
start learning
deal with
rozdzielać obowiązki
start learning
delegate
wyjeżdżać służbowo
start learning
go away on business
prowadzić księgowość
start learning
keep the books
stać na czele zespołu
start learning
lead a team
zarządzanie
start learning
management
dotrzymywać terminów
start learning
meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe
start learning
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś pracy
start learning
review sb's performance
nadzorować
start learning
supervise
odbierać telefony
start learning
take calls
pracować w zespole/ samodzielnie
start learning
work in a team/ on your own
pracować dotrzymując napiętych terminów
start learning
work to tight deadlines
Pracować w nadgodzinach
start learning
work/ do overtime
uczyć się zawodu w praktyce
start learning
learn on the job
rozwój zawodowy
start learning
professional development
przekwalifikować się
start learning
retrain
Szkolenie
start learning
training course
warsztaty
start learning
workshops
jak najszybciej
start learning
as soon as possible
poufne, do rąk własnych
start learning
for your eyes only
dla twojej wiadomości
start learning
for your information
awansować, dostać awans
start learning
be promoted
Samochód służbowy
start learning
company car
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible working course/ flexi- time
(pójść na) zwolnienie, urlop
start learning
(go on) leave
wynagrodzenie za czas urlopu
start learning
holiday pay
zadowolenie, satysfakcja z pracy
start learning
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
start learning
job security
przerwa na lunch
start learning
lunch hour
urlop macierzyński / ojcowski
start learning
maternity/ paternity leave
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
start learning
perks/ fringe benefits
perspektywy awansu
start learning
prospects of promotion
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
wynagrodzenie za czas choroby
start learning
sick pay
brać wolne/ wolny dzień
start learning
take time/ a day of
równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
start learning
work- life balance
pracować na własny rachunek
start learning
be self- employed
stworzyła własną firmę
start learning
built up your own business
pracować na zlecenia
start learning
do freelance work

You must sign in to write a comment